BME Műszaki Pedagógia Tanszék
KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM (K-MOOC) felhívás Print E-mail
Thursday, 21 September 2017 23:56

Digitális Pedagógia - Oktatás és Technológia

https://www.kmooc.uni-obuda.hu/courses/university/VW5pdmVyc2l0eToxMg==
oldalon jelentkezhetnek a hallgatók a kurzusokra.

Digitális Pedagógia

 

Oktatás és Technológia

 

 

 
Carma-projekt: pályaorientáció a szakiskolákban Print E-mail
Thursday, 20 April 2017 00:00

Európa-szerte egyre nő a szakiskolás diákok lemorzsolódásának, a korai iskolaelhagyásnak a veszélye. A CARMA (Carrier Management Skills at VET school level) projekt célja, hogy a résztvevő országok – Magyarország, Finnország és Bulgária – és lehetőség szerint minél több európai ország tanárai is képesek legyenek pályaválasztási és karriertervezési tanácsokat adni a szakiskolai tanulóknak, valamint fejleszteni a munkaerőpiacon való mozgáshoz szükséges készségeiket. Ezáltal a tanulók sikeresebben megtervezhetik pályafutásukat, az egyes szintek eléréséhez szükséges lépéseket, ami mindenképp növeli sikerességüket. Mivel eközben motiváltabbak lesznek a szakiskolai tanulmányaik során is, várhatóan csökken majd a hiányzások és a korai iskolaelhagyók száma, aminek a hatása az lehet, hogy a végzett diákok nagyobb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon.

Azért, hogy mindezt elérje, egy öttagú nemzetközi konzorcium a már említett 3 országból - Magyarországról, Finnországból és Bulgáriából - a Raabe Klett Kft. vezetésével arra vállalkozott, hogy kidolgozzon egy átfogó pályaorientációs kézikönyvet szakiskolai oktatók számára. A konzorciumban résztvevő két szakiskola (a csepeli Weiss Manfréd és a finn Brahe Intézet) öt-öt tanára egy ötnapos képzésen vesz majd részt a bolgár fővárosban, amelyen megismerkednek majd a kézikönyvben kialakított módszertannal. Az itt felkészített tanárok továbbadják kollégáiknak a tanultakat, és a pedagógusi csoportok kísérleti oktatást tartanak a saját iskolájukban, összesen 100 diáknak. A kézikönyv gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban szerzett tapasztalatokat két ún. multiplikátor rendezvényen ismertetik és vitatják meg a szakképzésben dolgozó elméleti szakértők, intézményvezetők és döntéshozók: egy műhelymunkán (workshop), amelyet Szófiában tartanak és egy budapesti nemzetközi konferencián.

Hogyan készül a kézikönyv?

A kézikönyvet a BME Műszaki Pedagógiai Tanszék kollégái készítik, Dr. Molnár György tanszékvezető, illetve Vidékiné Dr. Reményi Judit tanszékvezető helyettes vezetésével. Természetesen nagyban támaszkodnak a nemzetközi partnerek információira is, hiszen a kiadvány használhatósága szempontjából elsőrendű annak a jelentősége, hogy a szerzők már a tervezési fázisban megfelelő pontos képpel rendelkezzenek az aktuális oktatási rendszerekről és helyzetképről, amelyek keretén belül a kiadványt alkalmazni fogják. Ezek után a pilot már a konkrét pedagógiai módszerek kipróbálására, az egyedi szociokulturális közegben született tapasztalatok begyűjtésére és visszacsatolására irányul majd.

A szakiskolások szerint az önismeretüket, szociális készségeiket kell fejleszteni, CV -t írni már megtanultak

Hogy a projekthez képest külső véleményeket is figyelembe tudjunk venni a kötet készítése során, három intézmény fókuszcsoportos beszélgetést szervezett. Ennek során egy-egy csoport meghívott szakember egy moderátor által irányított beszélgetés keretén belül beszélgetett a szakképzés alapvető kérdéseiről és kihívásairól. A beszélgetés tanulságai bekerülnek majd a kézikönyvbe.

A Selfinvest 10, pályaorientációval és karriertervezéssel foglalkozó coachot, a Weiss és a Brahe pedig 10-10 külső, tehát nem az intézményben tevékenykedő tanárt illetve diákot választott ki és hívott meg erre a fókuszcsoportos beszélgetésre, amelyen az egyes szakképzési rendszerek erősségeit és gyengeségeit, a fenyegető veszélyeket és a helyzetben rejlő lehetőségeket tárgyalták meg, valamint azokat a készségeiket és képességeiket, amelyeket szerintük fejleszteni kellene ahhoz, hogy megfeleljenek a munkaerőpiaci elvárásoknak. Mint kiderült, a problémákat nem is elsősorban abban látják az érintettek, hogy nem esik elég szó a gyakorlati teendőkről, például arról, hogyan írjunk CV-t, vagy hogyan alakítsuk ki stratégiánkat az állásinterjúra, a bemutatkozástól kezdve egész az öltözködésig. Sokkal inkább az úgynevezett szoft munkavállalói képességek fejlesztését hiányolják, köztük a személyiségfejlesztési módszerekre, szociális, együttműködési készségek fejlesztésére vonatkozó aktív, gyakorlati ismereteket.

A Carma-projekt folytatódik! Kövesse a fejleményeket a Carma.hu weboldalon!

 
Beiratkozás, szaktájékoztató és évnyitó Print E-mail
Saturday, 26 August 2017 11:41

Tisztelt Felvételt nyert Hallgatóink!

Gratulálunk és köszöntjük Önöket a BME hallgatói között!
Szeretnénk Önöket tájékoztatni a tanév megkezdéséhez szükséges fontos feladatokról, melynek szerves része a beiratkozás, az évnyitó és a szaktájékoztató is, melyek az alábbiak szerint alakulnak:

A műszaki szakoktató alapszakunk kari és szaktájékoztatója augusztus 29-én, kedden 12.00 – 13.30 óra között lesz a Q-I, Q-II, valamint a Q/A. fsz. 14. és fsz. 15. termekben.

Az Önök számára az első konzultáció alkalmával tartjuk meg a szaktájékoztatót, 2017. szeptember 13.-án, reggel 9:00-től.

A hallgatók KTH által végzett beiratkoztatása a Kari tájékoztatók előtt aug. 29-én 9 órakor kezdődik ugyanezekben a termekben.
Pontos beiratkozási információkat a: www.kth.bme.hu weboldalon találnak, illetve a tanszéki honlapunkon: www.mpt.bme.hu.

Hivatalos Tanévnyitó ünnepség az alapszakos hallgatók részére: 2017. szeptember 1. 10:00, Q. épület AF 16. előadóterem.

 A tanári mesterszakunk tanévnyitó kari és szaktájékoztatója augusztus 31-én, csütörtökön 11.00 – 12.30 óra között lesz a Q-I. Simonyi Károly teremben (szaktájékoztatók idején még a Q/A. fsz. 14.; fsz. 15.; és a tanszéki termekben).
Ezt követően 11.35-12.30 között lesz a tanszéki szaktájékoztatónk a Q. A 139-es teremben.

 

A hallgatók KTH által végzett beiratkoztatása a Kari tájékoztatók után aug. 31-én 14 órakor kezdődik a Q.I. teremben (kivétel: ÜTI levelező képzések).
Pontos beiratkozási információkat a: www.kth.bme.hu weboldalon találnak, illetve a tanszéki honlapunkon: www.mpt.bme.hu.

 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt Print E-mail
Saturday, 19 August 2017 00:00


A Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapta meg magas színvonalú munkájáért egykori kedves kollégánk, Szentváry-Lukács János Alfréd gépészmérnök, mérnöktanár, a Magyar Cserkészszövetség volt ügyvezető elnöke és főtitkára, tanszékünk nyugalmazott egyetemi adjunktusa. Szívből gratulálunk az elismeréshez!


 

 

 

 
ICT2017 Print E-mail
Monday, 14 August 2017 19:25

Tanszékvezetőnk, Dr. Molnár György, a 11th Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2017 konferenciasorozaton belül az ICT, Society, and Human Beings 2017 vett részt július 20-22. között Lisszabonban a Dr. Benedek Andrással társszerzésben írt From learning outcomes to the open content development (ocd) in ict environment című előadásával.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 54