Mérnöktanár MA
Felvételi 2017 - BME Műszaki Pedagógia Tanszék Nyomtatás E-mail
2015. január 14. szerda, 10:13

A BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék felvételt hirdet államilag finanszírozott helyekkel is a következő képzésekre:

Mérnöktanár osztott, részidős (azaz levelező) mesterképzésre. Az egyetemet végzettek számára 3 félév, az építőmérnök szakon és a főiskolát végzettek számára 4 félév.

Tanári szakirányok: biomérnök, építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, könnyűipari mérnök, környezetmérnök, közlekedés mérnök, mechatronikai mérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, vegyészmérnök, villamosmérnök.
Önköltséges képzés esetén az önköltség 350.000 Ft/félév. Kapacitás szakirányonként változó.
Bővebb információk a FELVI.HU honlapon találhatók, itt.

További alapképzési lehetőségek: Mérnöktanár, osztatlan; Közgazdásztanár, osztatlan; Műszaki szakoktató

Mesterképzés: Közgazdásztanár MA

 

* * *

 
Felvételi 2014 osztott mérnöktanárképzésre Nyomtatás E-mail
2014. január 30. csütörtök, 13:23

A BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék felvételt hirdet államilag finanszírozott helyekkel is a következő képzésekre:

Mérnöktanár MA osztott, részidős (azaz levelező) mesterképzésre. Az egyetemet végzettek számára 3 félév, az építőmérnök szakon és a főiskolát végzettek számára 4 félév.

Tanári szakirányok: biomérnök, építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, könnyűipari mérnök, környezetmérnök, közlekedés mérnök, mechatronikai mérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, vegyészmérnök, villamosmérnök.
Önköltséges képzés esetén az önköltség 350.000 Ft/félév. Kapacitás szakirányonként változó.
Bővebb információk a FELVI.HU honlapon találhatók, itt.

További alapképzési lehetőségek:Mérnöktanár, osztatlan; Közgazdásztanár, osztatlan; Műszaki szakoktató

Mesterképzés: Közgazdásztanár MA

 

* * *

 
Mérnöktanár mesterszak szakleírás Nyomtatás E-mail
2009. március 18. szerda, 18:06

Mérnöktanár mesterszak

 

 

Bevezetés

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2009/10. tanévtől indítja mesterszakjait.

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete


PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzési szak megnevezése:   tanári szak

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles …. tanár (meghatározott szakképzettség szerint)
 • szakképzettség angol nyelvű megjelölése: teacher of …


Nyelvi követelmény: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges

A tanári mesterképzés általános képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006. (IV.3.) OM rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza - az ettől tanári szakképzettségenként eltérő sajátos követelményeket és ismeretköröket, valamint az egy vagy két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi elem megválasztásának, illetve társításának előfeltételeit az egyes tanári szakok tekintetében meghatározott elvárások rögzítik.


MÉRNÖKTANÁR SZAKKÉPZETTSÉGEK

A tanári mesterképzési szakon a szakképzettség

 • oklevélben szereplő megjelölése: okleveles mérnöktanár zárójelben megjelölve a műszaki/informatika alapképzési szakokon szerzett szakképzettséget: anyagmérnök, faipari mérnök, könnyűipari mérnök, biomérnök, környezetmérnök, vegyészmérnök, építőmérnök, földtudományi mérnök, építészmérnök, ipari termék- és formatervező mérnök, gépészmérnök, közlekedésmérnök, mechatronikai mérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, energetikai mérnök, villamosmérnök, gazdálkodási mérnök, mérnök informatikus;
 • angol nyelvű megjelölése: Teacher of Engineering – Materials Engineer, Wood Technology Engineer, Light Industry Engineer, Bioengineer, Environmental Engineer, Chemical Engineer, Civil Engineer, Earth Science Engineer, Architectural Engineer, Industrial Design Engineer, Mechanical Engineer, Transportation Engineer, Mechatronical Engineer, Military and Safety Engineer, Energetics Engineer, Electrical Engineer, Engineering Manager, Computer Engineer.

 

A rendelet 4. számú melléklet 7. pontjában foglaltak figyelembevételével a képzés célja:

A képzés célja a felsőfokú műszaki képzésre alapozva az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés, továbbá a szakképzési irányultságú tudományos minősítés megszerzésének megalapozása.

A rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint az általános képzési és kimeneti követelményektől eltérő sajátos követelmények és ismeretkörök valamennyi mérnöktanár szakképzettség esetében:

A modul keretében összegyűjtendő kreditek megoszlása:

 • szakterületi ismeretkörök 30 – 35 kredit– szakmódszertan 8 – 12 kredit– iskolai gyakorlat 3 – 5 kredit– szabadon választható 2 – 6 kredit.3.2. A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:
 • az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő alapozó ismeretkörök.
 • horizontális kitekintés a szakmai képzéshez kapcsolódó Nemzeti alaptanterv műveltségterületeire, a felnőttképzéssel kapcsolatos sajátos ismeretek.
 • a szakmai törzsanyag ismeretkörei: a szakirányú szakképzés gyakorlati alkalmazást támogató műszaki/informatikai alaptantárgyainak elmélyítése a mérnöki/informatikai alapképzési szak szerint.
 • a szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei, differenciált szakmai ismeretek: műszaki/informatikai ismeretek bővítése a mérnök/informatikai képzési terület adott alapképzési szakjának megfelelő szakirányú ismeretkörökkel.

A szakterületi ismeretkörök részletezése mérnöktanári szakképzettségenként:

 • okleveles mérnöktanár (anyagmérnök): elméleti alapozó, valamint anyagtudományi, technológiai, műszaki alapozó, szakmai alapozó (fém-kerámia-polimer-kompozitok) ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (faipari mérnök): elméleti alapozó, valamint faanatómia, faipari alapszerkezetek, fűrészipari technológia, faipari lemez és lapgyártás, faipari gépek, bútor-, ajtó-, ablakgyártás, faanyagvédelem ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (könnyűipari mérnök): elméleti alapozó, valamint termelési és kiegészítő folyamatok, könnyűipari anyagok, műveletek és technológiák, könnyűipari méréstechnika, minőségirányítás, környezetvédelem, munkavédelem ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (biomérnök): elméleti alapozó, valamint biológiai rendszerek működése, fizikai kémia alkalmazásai és anyagtudomány, mérés és irányítástechnika, géptan és művelettan, technológia ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (környezetmérnök): elméleti alapozó, valamint földtudományi szakismeretek, egészségvédelem, környezeti mérések, monitorozás, környezetvédelmi műszaki műveletek, környezettan, környezeti elemek védelme, környezetelemzés ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (vegyészmérnök): elméleti alapozó, valamint fizikai kémia alkalmazásai és anyagtudomány, mérés és irányítástechnika, vegyipari géptan és művelettan, technológia ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (építőmérnök): elméleti alapozó, valamint anyagtudomány, szerkezettan, geotechnika, geoinformatika, létesítményi, települési és környezetmérnöki ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (földtudományi mérnök): elméleti alapozó, valamint alkalmazott földtudományi, technológiai, bánya- és geotechnikai, olaj- és gázmérnöki, előkészítéstechnikai ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (építészmérnök): elméleti alapozó, valamint mintázásmodellezés, épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, tartószerkezetek, épülettervezés, kivitelezés - szervezés ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (ipari termék- és formatervező mérnök): elméleti alapozó, valamint anyagtudomány, ipari technológiák, gépszerkezetek, formatervezés (rajz/ábrázolás, formatan/modellezés), ergonómia, fogyasztóvédelem ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (gépészmérnök): elméleti alapozó, valamint mechanika illetve gépészeti alapozó, gépszerkezettani, alakítástechnológiai, gyártástechnológiai ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (közlekedésmérnök): elméleti alapozó, valamint közlekedési rendszerek, forgalomtechnika, szállítmányozás, közlekedés-gazdaságtan, ügyfélszolgálati menedzsment ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (mechatronikai mérnök): elméleti alapozó, valamint elektronikai rendszerek, elektronikai tervezési és gyártási technológiák, mechanizmusok, gépészeti szerkezetek, robottechnika, automatizálás ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (had- és biztonságtechnikai mérnök): elméleti alapozó, valamint biztonságtechnikai rendszertervezés és szervezés, vállalkozásbiztonság, személy- és vagyonvédelem, fegyver és fegyverzet ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (energetikai mérnök): elméleti alapozó, valamint információtechnológia, elektrotechnika, szerkezet- és üzemtan, energetika ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (villamosmérnök): elméleti alapozó, valamint villamosságtan, elektronika, digitális technika, méréstechnika, villamos energetika ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (gazdálkodási mérnök): elméleti alapozó, valamint rendszer- és szervezetfejlesztés, infokommunikációs szolgáltatások, adatbázis-menedzsment, folyamatmenedzsment, kockázatkezelés ismeretkörök;
 • okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus): elméleti alapozó, valamint adatstruktúrák, párhuzamos rendszerek, továbbá
 • adatbázisok elmélete és adatbázis-tervezés, adatbiztonság, szoftverfejlesztés, alkalmazásmenedzsment vagy
 • számítógépes grafika, vizuális alkalmazásfejlesztés, multimédia ismeretkörök.

 

A rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint az egy vagy két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi elem megválasztásának, illetve társításának előfeltételei:


A mérnöktanár-képzésbe a műszaki/informatikai képzési terület adott mérnöki/informatikai alapképzési szakjairól és a műszaki szakoktató alapképzési szak adott szakirányáról lehet belépni.

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok:anyagmérnök, faipari mérnök, könnyűipari mérnök, biomérnök, környezetmérnök, vegyészmérnök, építőmérnök, földtudományi mérnök, építészmérnök, ipari termék- és formatervező mérnök, gépészmérnök, közlekedésmérnök, mechatronikai mérnök, hadés biztonságtechnikai mérnök, energetikai mérnök, villamosmérnök, gazdálkodási mérnök, mérnök informatikus.

Továbbá figyelembe vehetők a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű mérnök, műszaki menedzser, műszaki informatikus szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága fogad el.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a műszaki szakoktató szakképzettséggel rendelkezők esetében a mérnöki ismeretek tekintetében a szakiránytól függően 130-150 kredit elismerhető legyen. Az adott alapképzési szak mérnöki/mérnökinformatikai szakképzettség hiányzó ismereteinek kreditjeit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan – a mesterszintű mérnöktanári képesítő vizsgára való jelentkezésig – a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. A tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai ismeretei tekintetében 25 kredit teljesítését kell elismerni. Az e rendelet 4. számú mellékletének 6.2.1. pontja szerinti, a tanári felkészítést megalapozó pályaorientációt segítő ismertek követelményeinek teljesítése szakoktató alapképzési szakon szerzett szakképzettség esetén nem feltétele a mesterképzésbe való belépésnek.

A Mérnöktanár mesterszak esetén: a bemenethez elfogadott 10 kreditnyi pedagógiai-pszichológiai előkészítés: a BME-n a kötelező – és a szabadon választható tantárgyak keretében megszerezhető, vagy a mesterszakon pótolható (Más intézményből beszámítással, vagy pótlással teljesíthető).

A mérnöktanári mesterszakra való belépés előfeltétele a 10 kredit értékű pedagógiai-pszichológiai előkészítő modul elvégzése. A modul teljesíthető a BSc, MSc mérnöki/informatikai tanulmányok során, vagy a tanári mesterszakra való belépést megelőzően.

Az alapképzésbe beépülő, a tanári felkészítést megalapozó pedagógiai-pszichológiai modul  teljesítése alól mentesítettek mindazok, akik a BSc műszaki szakoktatói végzettséggel vagy a korábban megszerzett műszaki tanári, ill. főiskolai szintű mérnöktanári végzettséggel rendelkeznek.


A képzési idő félévekben: 4 félév (teljes idejű/nappali képzés)

A képzés részidejű (esti/levelező) képzési formában is indul. 


A képzésben való részvétel lehet:

- államilag támogatott vagy

- költségtérítéses (költségtérítés összege 350 000,- Ft/félév – teljes idejű és részidejű képzésben egyaránt)

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

Felvételi eljárás


A GTK a mesterszakokon a felvételi eljárás a BME Felvételi Szabályzat 5. §. a.) pontja szerint történik: hozott tanulmányi pontok: max. 45 pont és a felvételi pontok max. 45 pont összegéből 90 pont szerezhető. A többletpontok összege 10 pont. Összesen megszerezhető pontszám: 100 pont.


A felvételi szóbeli, amely szakmai és motivációs beszélgetés. Ennek eredményeként maximum 45 pont szerezhető. A felvételi során a portfólió (szakmai önéletrajz) bemutatása és a tanári pályaorientációs beszélgetés történik.


A GTK mesterszakjain a 10 többletpont számítása egységesen a következők szerint történik: - a felvételhez szükséges első diplomán túli felsőfokú végzettségek: főiskolai szintű/BSc/BA diploma: 3 pont; egyetemi szintű/MSc/MA diploma: 4 pont; PhD fokozat: 6 pont; szakirányú továbbképzésben szerzett diploma: 2 pont;

 • szakmai gyakorlat, demonstrátori tevékenység: max. 4 pont;
 • kutatási és publikációs tevékenység (TDK, előadás, publikáció, projektmunka stb.): max. 6. pont;
 • az előzően szerzett diploma kiadási feltételén kívüli plusz nyelvvizsgák: középfok C: 1 pont; felsőfokú A vagy B: 2 pont; felsőfokú C: 3 pont;
 • sporteredmények: max. 3 pont;
 • előnyben részesítés: minden értékelési helyen: 3 pont.

 

A felvételi pontok és a felvételi többletpontok számításáról, a felkészülésről, és a többletpontok igazolásáról a kari, az intézeti és a tanszéki honlapok további, részletező információkat fognak nyújtani.

A képzéssel és a felvételi eljárással kapcsolatosan további információ:

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet – Műszaki Pedagógia Tanszék

http://mpt.bme.hu/, http://appi.bme.hu/, telefon: 463-1699