Cedefop - Quality Approaches/019/2012
Cedefop workshop a tanszéken Print E-mail
Friday, 13 December 2013 09:46

Kutatási zárótanulmány véglegesítése

 

A konzorciumi partnerek (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb), a Kubix és a Műszaki Pedagógia Tanszék) Budapesten találkoztak 2013. december 9-10-én, hogy a benyújtás előtt véglegesítsék a zárótanulmány fejezeteit. A résztvevők értékelték az eddigi eredményeket, a negyedik konzorciumi partner kiesésének következményeit, és meghatározták a még teljesítendő feladatokat. A zárótanulmány eddig elkészült fejezeteinek átbeszélése során további pontosításról, súlypont kiemelésről döntöttek.

***

 

 
Cedefop kutatása tanszéken Print E-mail
Monday, 04 February 2013 09:27

Cedefop kutatás 2013-ban

A Műszaki Pedagógia Tanszék nemzetközi konzorcium partnereként részt vett a Cedefop által kezdeményezett az Európai Unió tagállamaiban folytatott kutatásban, melynek célja, hogy felmérje a kisvállalkozásokban folyó tanulási és képzési formák helyzetét, jellemzőit, és megállapításokat fogalmazzon meg a fejlesztésüket illetően. A konzorcium tagjai Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb), a Kubix - research and development workplace learning and vocational education and training és a Műszaki Pedagógia Tanszék.

A kutatás 2013-ban valósult meg, számos interjú, országtanulmány, és statisztikai adat felhasználásával megfogalmazódik egy összegző tanulmány további fejlesztés, hasznosítás számára.

***