Felhívás

A Műegyetemen kialakult tanárképzés történetének kezdete egyértelműen Eötvös József kezdeményezéséhez (1870) kapcsolódik, melynek eredményeként Európában az elsők között indult meg másfél évszázada a szakmai tanárképzés. Folyamatos működése, valamint a legjelentősebb hallgatói létszám, továbbá a mérnöki és gazdasági tanárképzés együttese miatt napjainkban is legjelentősebb szakmai pedagógusképző intézmény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, annak Műszaki Pedagógia Tanszéke. A múlt kötelez, a jelen felelősséggel ruház fel, a jövő pedig a távlatok mérlegelésére késztet. Ezért is kezdeményezzük, hogy a 150 éves szakmai tanárképzés fejlődési tendenciáit elemezve, a jelenben megoldást igénylő szakmai kérdések és lehetőségek megvitatásával olyan fórumot teremtsünk a konferencián, mely a szakképzés és oktatás megújulási folyamatában újabb partnerek számára nyújt alkalmat a közös gondolkodásra és további együttműködésre. A közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a pedagógusképzés napjainkban is változás, átalakulás közben van.

Kiemelt küldetésünknek tartjuk teret adni a Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképző intézmények oktatóinak és kutatóinak, hogy bemutathassák legfrissebb kutatási eredményeiket.

Fontos feladatunknak tekintjük a doktoranduszok kutatómunkájának segítését, ezért lehetőséget kínálunk arra, hogy vitára bocsáthassák legfrissebb kutatási eredményeiket, hozzájárulva ez által tudományos fejlődésükhöz.

Egyetemünk 2019-ben adott otthont a SEFI éves konferenciájának, ami kiváló lehetőséget nyújt a tapasztalatok megosztására, továbbgondolására konferenciánk keretében, erősítve ez által is elkötelezettségünket a mérnökképzés pedagógiai, módszertani, kutatásalapú megközelítését illetően.

Konferenciánkon angol nyelvű szekciókat is tervezünk.

Reméljük, hogy Önt is konferenciánk résztvevői, előadói között üdvözölhetjük.

Kérjük, regisztráljon konferenciánkra mielőbb, és tájékoztassa kollégáit is erről a lehetőségről.

A találkozás reményében, tisztelettel:
Dr. Tóth Péter
tanszékvezető, egyetemi tanár

 

Szervezőbizottság:
Prof. Dr. Tóth Péter (elnök)
Prof. Dr. Benedek András
Dr. habil. Kálmán Anikó
Dr. habil. Szűts Zoltán
Szalóki Tiborné (titkár)
Mike Gabriella
Duchon Jenő