Közöktatási vezető diplomaosztó

2018. december 15-én került sor a diplomaosztóra a BME GTK Simonyi Károly nagyelőadójában. Az ünnepségen dr. Zilahy Gyula egyetemi tanár, dékán-helyettes tartott ünnepi beszédet, és adta át a diplomákat, összesen 247 végzős számára. Ez a nagy szám is jelzi képzésünk sikerességét.

A hallgatók képviseletében korábban végzett közoktatás vezetői hallgatóként dr. habil. Molnár György egyetemi docens, tanszékvezető tartott visszaemlékező köszöntőt, és idézte illetve idéztette fel a hallgatókkal Ady Endre Üzenet egykori iskolámba című versének első két versszakát.

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek, szabad mellü örömök
S pusztuljatok, bilincses iskolák.

De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.

Ezután dr. habil. Molnár György tanszékvezetőként mondta el ünnepi köszöntőjét és zárszavát.