Zöld Tanszék

A Műszaki Pedagógia Tanszék környezetpolitikája

2010. május

A BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék harmonizálni kívánja fő feladatát; az oktatási, kutatási tevékenységet és a környezet megóvását, ezért törekszünk arra, hogy a tevékenységünkkel összefüggő környezeti terhelés a lehető legkisebb legyen, ezzel hozzájárulva az egészséges, élhető környezetnek az eljövendő nemzedékek számára történő fenntartásához.

Mindezzel egyszersmind jó példával járunk elől hallgatóink környezettudatos magatartásának kialakítása érdekében, ami azért is elengedhetetlen, mert a Tanszék, úgyis, mint az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet keretén belül kiemelkedő oktatási tevékenységet végző Tanszéknek és úgyis, mint a műszaki szakember képzés meghatározó szereplőjének számító Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékének kiemelkedő szerepe van a jövő nemzedékek magatartásformájának alakításában – különös tekintettel az e szempontból meghatározó műszaki értelmiségre.

Környezeti politikánkban is igyekszünk kihangsúlyozni elkötelezettségünket a környezet elemeinek, folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása, mindezek által pedig a környezetünk és az ember kapcsolatának harmonikusabbá tétele irányában.

Ennek érdekében:

  • A vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak igyekszünk maradéktalanul megfelelni,
  • Környezetvédelmi teljesítményünket folyamatosan felülvizsgáljuk, értékeljük és javítjuk,
  • Tevékenységünk környezeti terheléseit, káros hatásait lehetőségeinkhez mérten igyekszünk csökkenteni,
  • Előnyben részesítjük az anyag- és energiafelhasználásunk csökkentését, az anyag- és energiahatékonyság növelését, a hulladék képződés csökkentését, az újrahasználatot, illetve újrahasznosítást biztosító, környezetkímélő megoldásokat,
  • Új beszerzések, fejlesztések esetén a környezetvédelmi szempontokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesszük,
  • Törekszünk hallgatóink, partnereink környezettudatos magatartásának alakítására,
  • Gondoskodunk munkatársaink környezettudatosságának, környezet iráni elkötelezettségének fokozásáról.

Környezeti politikánk minden munkatársunk előtt ismert és a nyilvánosság számára hozzáférhető. Környezeti politikánk érvényre juttatásához minden munkatársunk hozzá járul. A vezetés személyes elkötelezettséggel, példamutatással áll céljaink elérése mögé.