Konferencia felhívás / Call for Papers

II. Szakképzés és oktatás: Ma – holnap konferencia
Szakmai tanárképzés – 150 év tanulságai
2020. május 14-15. helyett 2020. ősz.

2nd International Conference on VET and Education: Today and Tomorrow
May 14-15, 2020 helyett in Autumn, 2020

 

A 2019 novemberében megrendezett első MA – Holnap tudományos konferenciánkon elhangzott, hogy célunk egy évente megrendezendő, a pedagógusképzést, s azon belül a szakmai pedagógusképzést fókuszba állító, ugyanakkor a téma komplexitását a tematikai keretek változásával is érzékeltető tudományos konferenciasorozat kialakítása. A célközönség elsődlegesen a szakmai pedagógusképzéshez szervezetileg, tevékenységben kötődő kutatók-fejlesztők, vezetők, döntés-előkészítő, valamint a téma iránt nyitott doktori iskolák, különösen azok doktoranduszai. Lényeges törekvésünk a szakmai partnerség fejlesztésében a határon túli magyar nyelvű pedagógusképzőkkel, azokban a témával foglalkozó kutatókkal stratégiai együttműködést kialakítani. E kezdeményezéseket a tavaly novemberi műegyetemi konferencia igazolta, ezért 2020. május 14-15-re a II. Ma-Ho konferenciát meghirdetjük.

A konferenciasorozat következő eseménye, annak fő címe az évenkénti változó tematika súlypontjára utal, kiemelten kezelve a 150 éve intézményesülő magyar szakmai pedagógusképzés fejlődését. Különösen fontosnak tartjuk ezt a témát a jövő szempontjából is megvitatni, mivel a jelenleg formálódó szabályozási környezetben, átalakuló intézményi gyakorlatban a szakmai tanárok és oktatók helye és szerepe alapos átgondolást igényel. Ezért is tartjuk különösen időszerűnek, hogy a hazai és határon túli magyar nyelvű pedagógusképző intézmények képviselői, e témákkal foglalkozó kutatói számára fórumot teremtsünk az alkotó gondolatcserére, a kutatási-fejlesztési elképzelések és már folyamatban lévő fejlesztések bemutatására.

Kiemelt küldetésünknek tartjuk teret adni a Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképző intézmények oktatóinak és kutatóinak, hogy bemutathassák legfrissebb kutatási eredményeiket.

Fontos feladatunknak tekintjük továbbá a doktoranduszok kutatómunkájának segítését, ezért lehetőséget kínálunk arra, hogy vitára bocsáthassák legfrissebb kutatási eredményeiket, hozzájárulva ez által is tudományos fejlődésükhöz.

We also consider it an important task to assist PhD students in their research work, so we offer the opportunity to discuss their latest research results, thereby contributing to their scientific development.

Szervezőbizottság:
Prof. Dr. Tóth Péter (elnök)
Prof. Dr. Benedek András
Dr. habil. Kálmán Anikó
Szalóki Tiborné
Koch Boglárka (titkár)
Duchon Jenő