A Műszaki Pedagógia Tanszék az Országos Neveléstudományi Konferencián

Tanszékünk az MTA-BME Szakmódszertani Kutatócsoport kutatásaihoz kapcsolódóan két önálló szimpóziummal (4-4 előadással) képviseltette magát a XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencián (ELTE PPK Budapest) az alábbi program szerint:

A 2018. november 8-i szimpózium:
IKT eszközökkel támogatott módszertani- és nyitott tananyagfejlesztés a szakképzésben
Elnök: Molnár György; Opponens: Lükő István
Előadások:
• Molnár György: Hasadék, avagy szakadék: digitalizáció és a saját eszközhasználat hatása a nyitott tananyagfejlesztés támogatásában
• Orosz Beáta: A digitális tartalomfejlesztés szakképzésre gyakorolt szemléletformáló hatása empirikus vizsgálatok alapján
• Feketéné Szakos Éva: Nyitott tananyagfejlesztés: innovatív lehetőség a tanulás motiválására a szakképzésben
• Nagy Katalin, Szenkovits Bence: Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a korszerű oktatási rendszerekben

A 2018. november 10-i szimpózium:
Tanár-diák kooperáció pedagógiai lehetőségei a nyitott tartalomfejlesztésben
Elnök: Benedek András; Opponens: Lükő István
Előadások:
• Benedek András: Interaktív-kollaboratív megközelítések a szakképzés módszertani fejlesztésében
• Dobozy Gyöngyi: Tanár-diák kooperáció a nyitott tartalomfejlesztésben az iskolarendszerű szakképzés közgazdaság ágazat területén
• Orosz Beáta: A tanulók közötti online kollaboráció tanári értékelése a nyitott tananyagfejlesztésben
• Horváth Cz. János: Nyitott tananyagfejlesztés-támogató mikortartalomkezelő rendszer tervezési és működtetési szempontjai

A konferencia absztrakt kötete a következő linkről tölthető le:
http://onk2018.elte.hu/wp-content/uploads/2018/11/Absztrakt-k%C3%B6tet_FINAL.pdf