Vidékiné Dr. Reményi Judit

Publikációk

BME Publikációs Adatbázis

ScopusID

Google Scholar profile

ResearcherID

2011

 • Az élethosszig tartó nyelvtanulás. In: A szak és felnőttképzés-szervezés gyakorlata (Raabe cserelapos kézikönyv). Budapest (2011)
 • Az élethosszig tartó nyelvtanulás 2. In: A szak és felnőttképzés-szervezés gyakorlata (Raabe cserelapos kézikönyv). Budapest (2011)
 • –Balogh Amdrásné dr. – Benedek András: Methodological Issues of Sustainable Learning. In: Proceedings of EDEN Conference, Dublin (2011)
 • The Value of User (Student) Generated Content (in Higher Education) from the Viewpoint of Sustainable Learning. CONCEDE Conference, Oeiras (2011)

2010

 • Digitális tudástárak használata: A szak és felnőttképzés-szervezés gyakorlata (RAABE cserelapos kézikönyv) (2010)  1-14. p.
 • Irányzatok a hazai „blended learningben: A szak és felnőttképzés-szervezés gyakorlata (RAABE cserelapos kézikönyv) (2010)  1-13. p.
 • –Benedek András: Pedagogy Studies in a High-Tech Environment. In Responsibility, Challenege and Support in Teacher’s Life-long Professional Development (Ed.: Erzsébet Golnhofer, Magdolna Kimmel), ATEE 35th Conference. Budapest, (2010)
 • Working with Change to Enhance the Potentials of Digital Learning. In: Proceedings of EDEN Conference. Valencia, (2010).

2009

 • Távoktatás. In: A szak és felnőttképzés-szervezés gyakorlata (RAABE cserelapos kézikönyv), (2009).
 • Új módszerek a felnőttoktatásban. In: A szak és felnőttképzés-szervezés gyakorlata (RAABE cserelapos kézikönyv), (2009).
 • A fogalmi bőség zavarában. EDUKREATÍV webes magazin, (2009) 1. szám.
 • A távoktatás, az e-learning elméleti és gyakorlati alapjai, a digitális távoktatás jövője. In: Felnőttoktató (szerk.: Henczi Lajos) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (2009) 338-354. p.
 • Képzési programok, tananyagok elkészítésével és képzésekre történő biztosításával összefüggő feladatok. In: Felnőttoktató (szerk.: Henczi Lajos) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (2009). 415-426. p.
 • A felnőttoktató megváltozott szerepei. In: Felnőttoktató (szerk.: Henczi Lajos) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (2009) 434-439. p.
 • Felnőttoktató tutori szerepkörben. In: Felnőttoktató (szerk.: Henczi Lajos) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (2009) 483-495. p.
 • – Balogh Andrásné: Új módszerek. In: Felnőttoktató (szerk.: Henczi Lajos) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (2009) 313-325. p.
 • – Bertalan Zsolt, Dávid László, Elek Csaba: A szakmai elméleti és gyakorlati oktatók munkahelyi tapasztalatszerzési lehetőségei, gyakorlatai, módszerei hazánkban és az EU országaiban, bevált legjobb gyakorlatok és azok adaptációs lehetőségei. („A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” c. TÁMOP Tanulmány az NSZFI megbízásából). (2009)