Bemutatkozás

1870 és 1894 között Egyetemünk jogelődjében, a József Politechnikumban Tanárképző Intézet működött, melynek igazgatója Stoczek József volt. Olyan tanárok oktattak ott, mint például Than Károly, aki a tanításra vonatkozó nézeteit már 1871-ben az Akadémia elé terjesztette, amiben a tanítási és tanulási szabadság jelentőségét hangsúlyozta. A Műszaki Egyetem már akkor is fontos feladatának tekintette a mérnökképzés mellett a tanári hivatásra való felkészítést is.

Stoczek József (1819-1890)

A szakképzés rendszerében igazi fellendülés az ipartörvények (1872, 1884, 1922) hatására következett be. Jelentősen növekedett a középfokú ipari szakiskolák és felső ipariskolák száma, de fejlődött a tanoncképzés színvonala is. Ennek hatására 1934-ben átszervezték a Műegyetemet, s létrejött a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Közgazdasági Karon belül pedig megalakult a Neveléstudományi Intézet, melynek vezetője a kiváló neveléstudós, Imre Sándor lett, aki haláláig, 1945-ig állt az intézet élén.

Imre Sándor (1877-1945)

A II. világháborút követően megszűnt a pedagógusképzés a Műegyetemen és csak 1961 végén alakult meg a Pedagógia Tanszék, melynek vezetője Bizó Gyula lett. 1971-ben Fekete József igazgatósága alatt létrejött a Tanárképző és Pedagógiai Intézet, ami 1995-ben Biszterszky Elemér irányításával Műszaki Pedagógia Tanszékké alakult át. Az elmúlt időszak tanszékvezetői voltak még Benedek András és Molnár György.

A Műszaki Pedagógia Tanszék kiemelt feladatának tekinti a magas színvonalú szakmai pedagógusképzést és a műszaki képzések valamennyi szintjére irányuló tudományos kutatómunkát.

http://mpt.bme.hu/