Tervezett szekciók, témakörök

A konferencia tervezett szekciói a következők (A regisztráció során az előadásokat e szekciókba kell majd besorolni.):

 • Fejlődési tendenciák
 • Oktatáskutatások
 • Innováció a képzésben és az oktatásban
 • Oktatás határok nélkül

Javasolt témakörök:

 • Szakmai tanárképzés fejlődéstörténete
 • Szakképzés-, mérnökpedagógia
 • Felsőoktatás-pedagógia
 • Szakmai tanárképző intézmények eredményeinek és tapasztalatainak bemutatása
 • Tantárgy-pedagógiák, módszertanok
 • Empirikus kutatások a szakképzés és oktatás legszélesebb spektrumán
 • Pedagóguskutatások
 • Oktatáskutatás a Kárpát-medencében
 • A szakmai tanárképzési kutatások tendenciái
 • IKT az oktatásban, IKT kompetenciák
 • Összehasonlító pedagógia
 • Kompetenciafejlesztés
 • Interkulturális oktatás, kisebbségpedagógia
 • Felzárkóztatás és tehetséggondozás
 • Sajátos nevelési igények
 • Oktatásszociológiai kutatások
 • Új partnerségi modellek

Tracks in English (Upon registration, lecturers will have to be categorized into these sections.):

 • New Endeavors
 • New Trends in Teacher Training
 • Innovations in Engineering Education

Topics in English:

 • Engineering Education, Engineering and Economics Pedagogy
 • Effective Teaching and Learning
 • New Methodologies in Teacher Training
 • Effective Education
 • Information and Communication Technologies
 • Educational Issues and Problems in the Carpathian Basin

A végleges szekciókat a jelentkezések alapján alakítjuk ki.