BME Műszaki Pedagógia Tanszék
Konferenciarészvétel: X. Új Média Konferencia, Marosvásárhely Print E-mail
Wednesday, 22 March 2017 08:03

Dr. Molnár György részt vett a március 17-18. között megrendezett X. Új Média Konferencián a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának szervezésében. A Szűts Zoltánnal közösen készített prezentáció Nem mondom el senkinek, elmondom hát mindenkinek! - A privát média hatása a nyilvánosságra címet viselte. Az eseményről bővebben itt lehet olvasni: http://www.ujmedia.ro/

 

 
INTED2017 konferencia Print E-mail
Friday, 10 March 2017 08:17

Dr. Benedek András és Dr. Molnár György a Műszaki Pedagógiai Tanszéket képviselték az INTED2017 konferenciáján. A március 6-8. között Valenciában tartott rendezvényen Kollégáink Open Content Development in ICT Environment címen prezentáltak. Az eseményről bővebben itt olvashatnak: https://iated.org/inted/

 
A júniusi záróvizsga-beosztás tervezete Print E-mail
Sunday, 05 March 2017 17:31

június 19. hétfő

  • közgazdásztanár 1. csoport
  • mérnöktanár 1. csoport (villamosmérnökök)

június 20. kedd

  • közgazdásztanár 2. csoport
  • mérnöktanár 2. csoport (építő-, építész-, vegyész-, bio- és könnyűipari mérnökök)

június 21. szerda

  • mérnöktanár 3. csoport (gépészmérnökök és mérnök-informatikusok)

 

A záróvizsgák kezdete minden napon 9:00 óra.

 

 
CARMA - Career Management Skills at VET school level Print E-mail
Friday, 24 February 2017 00:00

Tanszékünk részvétele a CARMA projektben - Career Management Skills at VET school level

 

A projekt leírása

Napjainkban Európában egyre nő azoknak a szakiskolai diákoknak a száma, akiknél fennáll a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás veszélye. A CARMA projekt célja, hogy a résztvevő országok - Magyarország, Finnország és Bulgária -, de lehetőség szerint minél több európai ország tanárai képesek legyenek pályaválasztási és karriertervezési tanácsokat adni a szakiskolai tanulóiknak, akik az új készségek birtokában tudatosabban választanak szakmát. Ezáltal motiváltabbak lesznek, csökken a hiányzások és a korai iskolaelhagyók száma, aminek eredményeként a végzett diákok nagyobb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon.

Azért, hogy mindezt elérje, egy öttagú nemzetközi konzorcium a már említett 3 országból - Magyarországról, Finnországból és Bulgáriából - a Raabe Klett Kft vezetésével arra vállalkozott, hogy kidolgoz egy átfogó karriertervezési kézikönyvet szakiskolai oktatók számára. A kézikönyvet alapul véve a konzorciumban résztvevő két szakiskola (a csepeli Weiss Manfréd és a finn Raahe intézet) öt-öt tanára egy ötnapos képzésen vesz részt a bolgár fővárosban. Az így felkészített tanárok ezután kísérleti oktatást tartanak a saját iskolájukban, összesen 100 diáknak. Az így szerzett - vagyis a kézikönyv gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos - tapasztalatokat két ún. multiplikátor rendezvényen ismertetik és vitatják meg a szakképzésben dolgozó elméleti szakértők, intézetvezetők és döntéshozók: egy műhelymunkán (workshop), amelyet Szófiában tartanak és egy budapesti nemzetközi konferencián.


Projektünk nagyban támaszkodik az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN) ajánlásaira és az általuk összegyűjtött tudásra. 2007 és 2015 között ez a hálózat segítette az EU-tagállamokat (valamint az Erasmus+ programban résztvevő, EU-n kívüli országokat) és az Európai Bizottságot abban, hogy elmélyítsék az európai együttműködést a pályaválasztást érintő kérdésekben mind az oktatás, mind a munkavállalás területén. Az egyik közelmúltban kiadott dokumentumában a hálózat leszögezte: a karriermenedzselési készségek fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy magas színvonalú legyen egy szakképzési rendszer. A szakpolitikai fórum azt is megállapította: a pályaorientációnak az iskolákban a munkaerőpiacra való átmenet időszakára kell összpontosítania, és figyelembe kell vennie a tanulók sokféleségét.

A projektben résztvevő három országban különböző okokból, de mindenütt a szakiskolai tanulók egy többé-kevésbé állandó hányada nem szerzi meg a végzettséget igazoló papírt. Finnországban ez inkább a bevándorló és hátrányos helyzetű tanulókra igaz, Magyarországon és Bulgáriában a legutóbbi időkig azzal függött össze, hogy sok diák nem látott realis esélyt arra, hogy az iskola elvégzése után elhelyezkedjen, és emiatt kevésbé voltak motiváltak.


A korai iskolaelhagyásnak számos oka lehet. Ezek feltérképezése és megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő intézkedések születhessenek, amelyekkel enyhíteni lehet a problémát. Az Európai Unió egyik célkitűzése, hogy 2020-ra tíz százalék alá szorítsák a korai iskolaelhagyás mértékét. ( Europe 2020 Target: Early Leavers from Education and Training) Ehhez átfogó stratégiára, az okok megismerésére és megfelelő megelőzési és beavatkozási intézkedésekre van szükség. Ezek egyúttal a szakképzés minőségének javulásához is vezetnek.

***

 
V. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia Print E-mail
Wednesday, 18 January 2017 19:22

A Tanszék képviseletében Dr. Molnár György és Dr. Kata János az V. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencián tartottak előadást Párkányban (Stúrovo, Szlovákia) a 2017. január 15-17. között megrendezett programon. A rendezvényről bővebben itt lehet olvasni.