Mesterképzés

Mérnöktanár és közgazdásztanár részidős (levelező) képzések

A mérnöktanárok és a közgazdásztanárok a pedagógiai tanulmányaik során a tanárképzés megújított pedagógiai-pszichológiai ismeretanyaga mellett megismerkednek a szakképzés különböző szintjeivel, formáival, illetve ezek sajátos igényű tanításának módszereivel és a köznevelési és a vállalati oktatás folyamatának jellemzőivel.

A végzettek a pedagógiai-pszichológiai kompetenciákon túlmenően a választott szakirányhoz (mérnöktanár szak szakirányai: bio-vegyipar, elektrotechnika-elektronika, építő-építészet, gépészet, informatika, könnyűipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közlekedés, műszaki-gazdasági; közgazdásztanár szak szakirányai: kereskedelem-marketing, közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, vállalkozási ismeretek) illeszkedő szakmai tudással, képességekkel és a szakmai szerepvállaláshoz szükséges gyakorlati készségekkel és attitűdökkel is rendelkeznek.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a mérnöktanárképzés hagyományai 1870 májusára nyúlnak vissza, amikor megnyílt a Reáliskolai Tanárképző, melynek első igazgatója Sztoczek József volt. Azóta is működik egyetemünkön a tanárképzés, egyfelől a BME Műszaki Pedagógia Tanszék, másfelől 2012-től a BME Tanárképző Központ keretei között. A BME Tanárképző Központ a hazai mérnöktanár-, és a közgazdásztanár képzés szakirányainak legszélesebb körű kínálatát nyújtja, vannak szakirányok, amelyek képzése csak a BME-n folyik. 

Az osztott rendszerű szakmai tanárképzés

 • egészének időtartama 4 félévre csökkent,
 • a képzés egészén belül az elméleti képzés időtartama (a mérnöki és közgazdasági szakterületi, valamint pedagógiai, pszichológiai és módszertani képzésre fordítható képzés 2 félév,
 • az elméleti és gyakorlati képzés, valamint a szakterületi és pedagógiai-, pszichológiai-, és módszertani képzés aránya (a szaktudományos képzés mellett a tanári szakterületi képzés részeként növelni kell az államilag elismert szakképesítések keretrendszerének, kerettanterveinek, és a tanítandó szakmai tantárgyi tartalom elsajátítását szolgáló tantárgyak arányát, illetve a képzés egészében a pedagógiai-, pszichológiai-, és módszertani képzés arányának növelését kell biztosítani),
 • az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat időtartama (2 félév, de tanári/elméleti oktató gyakorlattal 1 félévre mérsékelhető).

A potenciális képzési kínálat, így lehetséges:

 1. 60 kredites 2 féléves képzés indítása a nem tanári mérnöki vagy közgazdasági mesterképzésben végzettek számára,
 2. 60 kredites 2 féléves képzés indítása a főiskolai szintű szakmai tanári képesítéssel rendelkezők számára,
 3. 90kredites 3 féléves képzés indítása a munkahely által igazolt tanári foglalkoztatásban lévők számára,
 4. 120 kredites 4 féléves képzés indítása a tanári foglalkoztatással nem rendelkezők számára
 5. 120 kredites 4 féléves képzés indítása a szakoktatói végzettséggel rendelkezők számára előzetes pedagógiai-pszichológiai tanulmányok beszámításával, sajátos követelmények teljesítésével.

Mérnöktanár szak – specializációk

 1. mérnöktanár – bio-vegyipar
 2. mérnöktanár – elektrotechnika-elektronika
 3. mérnöktanár – építő-építészet
 4. mérnöktanár – gépészet
 5. mérnöktanár – informatika
 6. mérnöktanár – könnyűipar
 7. mérnöktanár – környezetvédelem-vízgazdálkodás
 8. mérnöktanár – közlekedés
 9. mérnöktanár – műszaki-gazdasági

 

Közgazdásztanár szak – specializációk

 1. közgazdásztanár – kereskedelem-marketing
 2. közgazdásztanár – közgazdaságtan
 3. közgazdásztanár – pénzügy-számvitel
 4. közgazdásztanár – vállalkozási ismeretek
 5. közgazdásztanár – ügyvitel

Mérnöktanár és közgazdásztanár mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2017. szeptember 1-től kezdőknek)

A 2021. szeptember 1-től indult mérnök- és közgazdásztanár képzés valamennyi hivatalos dokumentuma