Mesterképzés

Mérnöktanár és közgazdásztanár nappali és részidős (levelező) képzések

A mérnöktanárok és a közgazdásztanárok a pedagógiai tanulmányaik során a tanárképzés megújított pedagógiai-pszichológiai ismeretanyaga mellett megismerkednek a szakképzés különböző szintjeivel, formáival, illetve ezek sajátos igényű tanításának módszereivel és a köznevelési és a vállalati oktatás folyamatának jellemzőivel.

A végzettek a pedagógiai-pszichológiai kompetenciákon túlmenően a választott szakirányhoz (mérnöktanár szak szakirányai: bio-vegyipar, elektrotechnika-elektronika, építő-építészet, gépészet, informatika, könnyűipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közlekedés, műszaki-gazdasági; közgazdásztanár szak szakirányai: kereskedelem-marketing, közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, vállalkozási ismeretek) illeszkedő szakmai tudással, képességekkel és a szakmai szerepvállaláshoz szükséges gyakorlati készségekkel és attitűdökkel is rendelkeznek.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a mérnöktanárképzés hagyományai 1870 májusára nyúlnak vissza, amikor megnyílt a Reáliskolai Tanárképző, melynek első igazgatója Sztoczek József volt. Azóta is működik egyetemünkön a tanárképzés, melynek gesztora a Műszaki Pedagógia tanszék.

Indítandó szakok:

 • Mérnöktanár
 • Közgazdásztanár

A képzés munkarendje(i) és a képzési idő félévekben:

  • nappali munkarend, 2 féléves képzés, specializációnak megfelelően (specializációnak megfelelő MSc végzettségre építve vagy azzal párhuzamosan indítva)
  • levelező munkarend, 2 féléves képzés, specializációnak megfelelően (specializációnak megfelelő MSc végzettségre építve)
  • nappali munkarend, 3 féléves képzés, specializációnak megfelelően (specializációnak megfelelő BSc végzettségre építve)
  • levelező munkarend, 3 féléves képzés, specializációnak megfelelően (specializációnak megfelelő BSc, vagy azzal egyenértékű végzettségre építve)

Különleges eset (csak levelező képzés esetén):

  • levelező munkarend, 4 féléves képzés, specializációnak megfelelően (specializációnak megfelelő BSc üzleti szakoktató végzettségre építve)

 

Specializációk (besorolás a BSc vagy az MSc diploma alapján):

 Mérnöktanár szak:

 • mérnöktanár – bio-vegyipar
 • mérnöktanár – elektrotechnika-elektronika
 • mérnöktanár – építő-építészet
 • mérnöktanár – gépészet
 • mérnöktanár – informatika
 • mérnöktanár – könnyűipar
 • mérnöktanár – környezetvédelem-vízgazdálkodás
 • mérnöktanár – közlekedés
 • mérnöktanár – műszaki-gazdasági

Közgazdásztanár szak:

 • közgazdásztanár – kereskedelem-marketing
 • közgazdásztanár – közgazdaságtan
 • közgazdásztanár – pénzügy-számvitel
 • közgazdásztanár – vállalkozási ismeretek
 • közgazdásztanár – ügyvitel

Mérnöktanár és közgazdásztanár mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2017. szeptember 1-től kezdőknek)

A 2021. szeptember 1-től indult mérnök- és közgazdásztanár képzés valamennyi hivatalos dokumentuma (kifutó tanterv)

A 2024. szeptember 1-től indult mérnöktanár képzés valamennyi hivatalos dokumentuma

A 2024. szeptember 1-től indult közgazdásztanár képzés valamennyi hivatalos dokumentuma