Tanszékünk története

Tanszékünk története felöleli az elmúlt évszázad jeles éveit. A műszaki pedagógusok szervezett képzése kisebb megszakításokkal, közel 150 éve folyik.

 • ­ 1870-1894 között a Műszaki Egyetem jogelőd intézményében, a József Politechnikumban Tanárképző intézet kezdte meg működését (Igazgatója: Stoczek József).
 • 1934-1948 között a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Neveléstudományi intézet létesült (Igazgatója: Imre Sándor).
 • 1961-ben a BME-n Pedagógia Tanszék alakult (Tanszékvezető: Dr. Bízó Gyula), amely
 • 1971-ben Tanárképző és Pedagógiai Intézetté szerveződött (Igazgatója: Dr. Fekete József).
 • 1989-ben a Tanszék vezetője Dr. Biszterszky Elemér volt. 1991 és 1994 között Professzor úr a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban államtitkári feladatot kapott. Ez idő alatt a tanszékvezetés feladatait Dr. Varga Lajos látta el.
 • 1995-ben az intézeti tanszékek önállóvá válásával, a Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) végezte a műszaki pedagógusok képzését (Tanszékvezető: Dr. Biszterszky Elemér).
 • Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet (APPI) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán a felsőoktatás tartalmi és szervezeti korszerűsítésére irányuló törekvések eredményeként 2005. szeptember 1-jén jött létre, majd később az egyetemen lezajló átszervezések miatt, amely az intézetek felszámolásával járt, 2017. december 31-én szűnt meg (Tanszék- és Intézetvezető: Dr. Benedek András, illetve Dr. Izsó Lajos). Az intézetet alkotó szervezeti egységek ezt követően önállón folytatták tevékenységüket Műszaki Pedagógia Tanszék, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Mérnöktovábbképző Intézet, Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ.
 • 2012-ben a Műszaki Pedagógia Tanszék önálló szervezeti egységgé vált (Tanszékvezetők: Dr. Benedek András – 2012-2015; Dr. Molnár György – 2015-2019; Dr. Tóth Péter – 2019-től)

 

A képzéseink története:

­

 • 1995-től az Országos Akkreditációs Bizottság állásfoglalása felhatalmazta Tanszékünket, hogy doktori (PhD) képzést, valamint habilitációs eljárást folytasson, doktori (PhD) fokozatot ítéljen oda.
  Ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett Dr. Varga Lajos. A Szakképzés-Pedagógiai Doktori Iskolában 2003. december 31-ig folyt képzés és fokozatszerzés, illetve habilitációs eljárás.
 • A műszaki pedagógus végzettség, az ún. kiegészítő alapképzés formájában volt megszerezhető. Ennek az volt a jelentősége, hogy az oktatási kormányzat a továbbképzési rendelet szerint (277/1997 sz.) segítette, és a központi keret felhasználható volt az első pedagógusi oklevél megszerzésére is.
 • Az okleveles mérnöktanári végzettséggel rendelkező villamosmérnökök számára a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara a BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszékével együtt szakmai és pedagógiai akkreditált továbbképzést indít “Villamosmérnöki és informatikai ismeretek és tanításuk” címmel (T 302460-1019/1999).
  További információk: http://www.vdk.bme.hu
 • Az elmúlt években félszáz főiskolai végzettségű villamos- és gépészmérnök szerezett meg a BME-n az egyetemi szintű okleveles mérnöki és okleveles mérnöktanári oklevelet, az un. komprimált képzés keretében.
 • A tanszék gondozásában indult be a közoktatásvezetői menedzser képzés, ami azóta további szakirányú képzésekkel gazdagodott.
  A képzések fellendítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Dr. Mezei Gyula és Dr. Benedek András.
 • 2009-ben a BME megállapodást kötött az ELTE-vel a Neveléstudományi Doktori Iskola keretei közötti való együttműködés céljából.
 • A tanszék jól felszerelt számítástechnikai, multimédiás és információtechnológiai háttérrel és a felnőttképzésben szerzett sokéves tapasztalataival részt vett és vesz jelenleg is a pedagógusok továbbképzésében, és vállalta/vállalja egy adott cég oktatással foglalkozó munkatársainak továbbképzését.
 • Jelenleg a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Karán működő Tanszék a műszaki szakképző iskolák és a felnőttképzés számára képez elméleti és gyakorlati oktatókat. A felvett hallgatók előképzettségük alapján szakoktatói (BSc), mérnöktanári (MA) vagy közgazdásztanári (MA) oklevelet szerezhetnek. A szakoktató szak belépési feltétele érettségi vizsga, a tanár szakoké pedig mérnöki/közgazdász BSc (4 féléves képzés) vagy mérnöki/közgazdász MSc (2 féléves képzés).