Zöld Tanszék

A Műszaki Pedagógia Tanszék környezetpolitikája

2021. január

A BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék harmonizálni kívánja fő feladatait, az oktatási, kutatási tevékenységet, illetve a környezet megóvását, ezért törekszünk arra, hogy a tevékenységünkkel összefüggő környezeti terhelés a lehető legkisebb legyen, ezzel hozzájárulva az egészséges, élhető környezetnek az eljövendő nemzedékek számára történő fenntartásához.
Mindezzel egyszersmind jó példával szolgálunk pedagógushallgatóink környezettudatos magatartásának formálása érdekében, ami azért is elengedhetetlen, mert a Tanszéknek, mint a hazai műszaki szakember képzés meghatározó szereplőjének kiemelkedő szerepe van a jövő nemzedékek magatartásformájának alakításában – különös tekintettel az e szempontból meghatározó műszaki és közgazdász pedagógus értelmiségre.
Környezeti politikánkban is igyekszünk kihangsúlyozni elkötelezettségünket a környezet elemeinek, folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása, mindezek által pedig a környezetünk és az ember kapcsolatának harmonikusabbá tétele céljából.

Ennek érdekében:

  • A vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak igyekszünk maradéktalanul megfelelni,
  • Környezetvédelmi teljesítményünket folyamatosan felülvizsgáljuk, értékeljük és javítjuk,
  • Tevékenységünk környezeti terheléseit, káros hatásait lehetőségeinkhez mérten igyekszünk csökkenteni,
  • Előnyben részesítjük az anyag- és energiafelhasználásunk csökkentését, az anyag- és energiahatékonyság növelését, a hulladék képződés csökkentését, az újra használatot, illetve újrahasznosítást biztosító, környezetkímélő megoldásokat,
  • Új beszerzések, fejlesztések esetén a környezetvédelmi szempontokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesszük,
  • Törekszünk hallgatóink, partnereink környezettudatos magatartásának alakítására,
  • Gondoskodunk munkatársaink környezettudatosságának, környezet iráni elkötelezettségének fokozásáról.

Környezeti politikánk minden munkatársunk előtt ismert és a nyilvánosság számára is hozzáférhető. Környezeti politikánk érvényre juttatásához minden munkatársunk hozzájárul.