BME karoknak ajánlott képzések

Választható tanári mesterszakok

Mérnöktanári mesterszak

A mérnöktanárok a megújuló szakképzési rendszer összes színterén biztos munkát, megbízható jövedelmet és hosszú távú karriert biztosító, sokszínű feladatokat végezhetnek. A mérnöktanárok iránt fokozódó igény mutatkozik az iskolarendszerű szakképzési rendszerben éppúgy, mint a szakképzés megújítását szolgáló térségi integrált szakképző központokban, a felnőttképzési intézményekben, felnőttképzési vállalkozásokban, a vállalati képzési rendszerekben. A mérnöktanárok pedagógiai tanulmányaik során a tanárképzés megújított pedagógiai-pszichológiai ismeretanyaga mellett megismerkednek a felnőttek sajátos igényű tanításának módszereivel, a közoktatási-, szakképzési -, és a vállalati oktatás folyamatának jellemzőivel, a pedagógiai kutatás speciális módszereivel.

A képzés várja azokat, akik a pedagógusképzés képzési területen

 • az önálló mérnöktanár mesterszakon szeretnék tanulmányaikat megkezdeni, vagy
 • a műszaki mesterképzéssel (MSc) párhuzamosan, vagy
 • korábbi években megszerezett műszaki főiskolai/egyetemi végzettséggel szeretnének mérnöktanári szakképzettséget szerezni.

A képzésben a pedagógiai-pszichológiai tantárgyak mellett jelen vannak a műszaki mesterszakok (MSc) szakirányú elméleti és módszertani tantárgyai is, hiszen a későbbi szakmai továbbképzést is e szakon kell megalapozni. Ezért a mérnöktanári mesterszak a mérnöki mesterképzés szakterületeihez illeszkedve szervezi a szakmai pedagógusképzést a következő specializációkon:

 • biomérnök környezetmérnök
 • építőmérnök közlekedésmérnök
 • műszaki menedzser mechatronikai mérnök
 • gépészmérnök vegyészmérnök
 • építészmérnök mérnök informatikus
 • könnyűipari mérnök villamosmérnök

Szakképzettségi előfeltételek: belépési mátrix (pdf). A felvételi eljárásról és a nyílt napokról a tanszéki titkárságon kaphatnak bővebb információt (Kapcsolat)

Közgazdásztanári mesterszak

A közgazdásztanárok a megújuló szakképzési rendszer összes színterén biztos munkát, megbízható jövedelmet és hosszú távú karriert biztosító, sokszínű feladatokat végezhetnek. A közgazdásztanárok iránt fokozódó igény mutatkozik az iskolarendszerű szakképzési rendszerben éppúgy, mint a szakképzés megújítását szolgáló térségi integrált szakképző központokban, a felnőttképzési intézményekben, felnőttképzési vállalkozásokban, a vállalati képzési rendszerekben. A közgazdásztanárok pedagógiai tanulmányaik során a tanárképzés megújított pedagógiai-pszichológiai ismeretanyaga mellett megismerkednek a felnőttek sajátos igényű tanításának módszereivel, a közoktatási-, szakképzési-, és a vállalati oktatás folyamatának jellemzőivel, a pedagógiai kutatás speciális módszereivel.

A képzés várja azokat, akik a pedagógusképzés képzési területen

 • az önálló közgazdásztanár mesterszakon szeretnék tanulmányaikat megkezdeni, vagy
 • a közgazdasági mesterképzéssel (MA/MSc) párhuzamosan, vagy
 • korábbi években megszerezett közgazdasági területen főiskolai/egyetemi végzettséggel szeretnének közgazdásztanári szakképzettséget szerezni.

A képzésben a pedagógiai-pszichológiai tantárgyak mellett jelen vannak a gazdaságtudományi mesterszakok (MA/MSc) szakirányú elméleti és módszertani tantárgyai is, hiszen a későbbi szakmai továbbképzést is e szakokon kell megalapozni. Ezért a közgazdásztanári mesterszak a közgazdasági mesterképzés szakterületeihez illeszkedve szervezi a szakmai pedagógusképzést a következő specializációkon:

 • elméleti közgazdaságtan
 • kereskedelem és marketing
 • pénzügy és számvitel
 • vállalkozási ismeretek
 • ügyvitel

Szakképzettségi előfeltételek: belépési mátrix (pdf). A felvételi eljárásról és a nyílt napokról a tanszéki titkárságon kaphatnak bővebb információt (Kapcsolat)