A digitális kultúra és médiaműveltség szerepe a felsőoktatásban, a mérnökképzésben – a lokális támogatás és globális láthatósággal szembeni elvárások

A digitális kultúra és médiaműveltség szerepe a felsőoktatásban, a mérnökképzésben – a lokális támogatás és globális láthatósággal szembeni elvárások

Konferencia és workshop

Az információs kor természetének köszönhetően a tanulók (az általános iskolától a felsőoktatásig) mind tágabb horizonton kívánnak ismereteket szerezni, miközben a mindennapi felhasználói gyakorlat sémái szerint közelítenek az online elérhető információk és az okostelefon alkalmazások felé. Hasonlóképpen, a közösségi média népszerű platformjai a kísérletezés folytán mind az oktatás terepévé váltak. Ezzel együtt korábban soha nem látott lehetőségei, de buktatói is megjelentek a nem-formális tanulásnak, amely még izgalmasabb vizsgálati terület lett.

Konferenciánkon és a hozzá kapcsolódó workshopon a jó gyakorlatok mellett megvitatjuk a mellékutakat, sikertelen próbálkozásokat is, miközben egy ívet írunk le, melyben a média oktatásban betöltött szerepének átalakulását mutatjuk be. A hagyományos tanulási modell számára az új informatikai és hálózati eszközök egyre növekvő teljesítményének hatása komoly kihívást jelent. Az a tény, hogy a legkorszerűbb technológiák ára az irántuk támasztott kereslet és használatuk látványos növekedése mellett folyamatosan csökken, könnyen hozzáférhetővé teszi a digitális forrásokat, az információt és az Internetet, ami a közösségi médiával együtt a felhasználói/tanulói szokásokban és elvárásokban radikális változásokat idéz elő.

Program

A konferenciát megnyitja Dr. Zilahy Gyula a Kar dékánhelyettese

Dr. Molnár György: A digitális kultúra térnyerésének pedagógiai kihívásai és lehetőségei a 21. századi felsőoktatásban

Dr. Kálmán Anikó: A komplexitás ,mint új normalitás. „New Deal of Lifelong Learning”

Dr. Feketéné Szakos Éva: Motiváció, innováció és kollaboráció a nyitott tananyagfejlesztés folyamatában

Szünet

Dr. Németh József: Minek nevezzelek? A laterna magicatól a digitális könyvtárig (A médiakultúra korszakváltásai)

Dr. Szűts Zoltán: Gamifikáció az oktatásban – Az eddigi kísérletek tapasztalatai

Dr. Sturcz Zoltán: Digitális eszköztár szakmai anyanyelvünk művelésében

Dr. Kővári Attila – Ember-számítógép interfészek jelentősége a jövő oktatási infrastruktúrájában

Nagy Katalin: A prezentáció hozzájárulása a hallgatók ismeretanyagának elmélyítésében

Horváth Cz. János: Szövegbányászati megoldások a tudáshálózatok felderítésében

Zárszó: Dr. Benedek András

Állófogadás

 

Időpont: 2018. december 3. 14:00

Helyszín: BME Q épület A. szárny I. em. 139. Biszterszky terem

Kapcsolattartó: Dr. habil Molnár György, Dr. habil Szűts Zoltán, Dr. Németh József