150 éve indult a mérnöktanárképzés a Műegyetemen

“Szándékom a Műegyetemen, mint erre leginkább hivatott intézet kebelében reáltanári jelöltek képzésére képezdét (paedagógiumot) felállítani.”

— Eötvös József, (Képviselőházi előterjesztés a Műegyetemről, illetve a szaktanárképezdéről. 1870. április 7.)