Augusztusi pótfelvételi

SZÓBELI PÓTFELVÉTELI VIZSGA

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszékén meghirdetett mérnöktanár/közgazdásztanár szakokon szóbeli pótfelvételi vizsgát tart, az alábbi időpontban: 2014 augusztus 26. 10h. Helye: BME Műszaki Pedagógia Tanszék, 1117 Budapest Magyar tudósok körútja 2. Q. ép. A. szárny I. emelet, A 139. terem.

A vizsgára a következőket kell magukkal hozniuk:

  • személyazonosság igazolására szolgáló fényképes igazolvány; behívólevél; a felvételi kérelem kapcsán az Országos Felsőoktatási Információs Központnak benyújtott TELJES FELVÉTELI DOKUMENTUM-CSOMAG ANYAGÁNAK FÉNYMÁSOLATA; a portfólió (szakmai önéletrajz) bemutató anyaga; kitöltve a mellékletként megküldött és aktualitás szerint kitöltött Kérelem többletpont elismerésre, illetve ezek igazolására szolgáló dokumentumok.

A pótfelvételi során a portfólió (szakmai önéletrajz) bemutatására és a tanári pályaorientációs beszélgetésre kerül sor.
A pótfelvételi eredménye a szóbeli vizsga napját követő maximum 1,5 héten belül e-mailen kerül közlésre.

FONTOS MEGJEGYZÉS: Kérjük, minden felvételiző hozza magával a szóbeli pótfelvételire az előtanulmányát igazoló dokumentumokat: leckekönyvet(eket), diploma oklevelet(eket), nyelvvizsga bizonyítványt(okat), s egyéb szakmai munkásságot igazoló dokumentumot EREDETI PÉLDÁNYBAN bemutatásra és MÁSOLATBAN a Felvételi Bizottság számára.
Felvételi Bizottság

***