Dr. Tóth Péter, önéletrajz

Dr. Tóth Péter egyetemi tanár, tanszékvezető

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Végzettségek

1984-ben szerzett műszaki tanári végzettséget a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán.

1991-ben okleveles gépészmérnöki végzettséget szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán.

2005-ben szerzett PhD fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Karán működő Neveléstudományi Doktori Iskolában.

2012-ben habilitált az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Karán.

 

Tanári és oktatói tevékenységek

1984 és 1994 között főállásban, majd 1994 és 2000 között részfoglalkozásban szakmai alapozó és informatikai tárgyakat oktatott a Mechwart András Vasútközlekedési Szakközépiskolában, illetve jogutódjában a Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskolában.

1994 és 2019 között szakmai pedagógusképzéssel foglalkozott az Óbudai Egyetemen (ÓE) és jogelődjeiben, a Bánki Donát Műszaki Főiskolán, illetve a Budapesti Műszaki Főiskolán. 2009 és 2019 között a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ főigazgatói posztját töltötte be. Tagja volt a Szenátusnak és a Tudományos Tanácsnak.

2008 és 2014 között félállású oktató a BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszéken.

Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában 2016-tól, míg az ÓE Biztonságtudományi Doktori Iskolájában 2017-től végez oktató tevékenységet.

2016-tól egyetemi tanár az Óbudai Egyetemen.

2019. július 1-től a BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

 

Tudományos tevékenységek

2005-től tagja az MTA Köztestületének.

2008 és 2011 között az OTDT Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakmai Bizottságának elnökhelyettese.

2009 és 2019 között az Acta Polytechnica Hungarica IF-os tudományos folyóirat társ-főszerkesztője.

2010 és 2019 között a Szakképzés- és Mérnökpedagógiai Tudományos Műhely alapítója, vezetője az Óbudai Egyetemen.

Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában 2014-től, míg az ÓE Biztonságtudományi Doktori Iskolájában 2015-től végez témavezető feladatokat.

2017-től öt ország hat magyar tanítási nyelvű pedagógusképző intézményével közös kutatás folytatása a köz- és felsőoktatás területén.

2014-től szerkesztőbizottsági tag a Neveléstudomány, Oktatás – Kutatás – Innováció magyar nyelvű, illetve 2015-től a Lifelong Learning angol nyelvű tudományos folyóiratoknak.

2016-tól alapító szerkesztője a Szakmai pedagógusképzés című szakkönyvsorozatnak.

Főbb kutatási tevékenysége szakképzés- és a felsőoktatás-pedagógia területén: a problémamegoldó gondolkodás fejlődésének vizsgálata, fejlesztésének módszerei; a pályaérdeklődés, a pályaattitűd vizsgálata; web analitikai módszerek alkalmazása felhasználói viselkedés elemzésére; a térszemlélet fejlesztő értékelése; biztonságtechnikai rendszerek humán aspektusai; tanulási stílus – tanulási stratégiák; tanári interakciók vizsgálata

Tudományos tevékenységének elérhetősége az Országos Doktori Tanács honlapján: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=9584

 

Tudományos közéleti tevékenységek

2009 és 2019 között az Magyar Rektori Konferencia (MRK) Pedagógusképzési Bizottságának tagja volt.

2009-ben az American Society for Engineering Education által Budapesten szervezett Global Colloquium on Engineering Education konferencia társelnöke volt.

2012-ben az Országos Neveléstudományi Konferencia (ONK) Tudományos Programbizottság titkára, majd 2015-ben elnöke volt. 2015-ben az ONK Szervezőbizottságának az elnöki tisztét is betöltötte.

2013-tól az MRK képviselője a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottságban.

2013-tól a Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztályának elnöke.

2015-től társelnöke az International Society for Engineering Pedagogy (IGIP) Hungarian Monitoring Committee-jének.

2018-tól a HERA, a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének alelnöke. 2019-től tiszteletbeli elnöke a HERA Kárpát-medencei Magyarlakta Régiók Tagszervezetének, míg alapító elnöke a Szakképzés-pedagógiai és szakmai tanárképzési szakosztálynak.

2018-tól a Hungarian Educational Research Journal szerkesztőbizottsági tagja.

 

PUBLIKÁCIÓK

Az MTMT-ben nyilvántartott tudományos közleményeinek száma 214, az ezekre való hivatkozások száma 462.

Hirsch indexe 16, impakt faktora 1,237.

Idegen nyelvű folyóirat cikkeinek száma 11, míg a magyar nyelvűeké 26.

6 angol nyelvű könyve, illetve könyvrészlete, valamint 10 magyar nyelvű könyve, illetve könyvrészlete jelent meg.

Tudományos publikációinak elérhetősége az MTMT2-ben: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012266&paging=1;1000