Nyílt napok – 2021. január

Tisztelt Jövőbeli Hallgatónk!

A szakmai pedagógusképzési szakokra jelentkezőknek a jelentkezési időszak során a nyílt napok keretében felvételi tájékoztatókat tartunk, amelyre szeretettel várjuk a képzéseink iránt érdeklődőket.

Jelezni kívánjuk, hogy a szakmai pedagógusképzési szakjainkon (szakoktató, mérnöktanár, közgazdásztanár) államilag támogatott helyekkel is rendelkezünk.

A 2021/22-es tanév képzéseire való jelentkezés várható határideje: 2021. február 15.

A felvételi tájékoztatók időpontjai a Teams rendszerben:

2021. január 15. (péntek) 14:00 – 15:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk0NmE3NWUtMTVkZS00NDJlLTkxODAtNzcwZDIwZWNiYzUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%227c52116b-58f0-4bfb-8639-ee0a3ba81925%22%7d

2021. január 29. (péntek) 14:00 – 15:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIyNGNmMGMtODE5Mi00ODFiLTk0N2EtNjJjNmE5MzVlZGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%227c52116b-58f0-4bfb-8639-ee0a3ba81925%22%7d

A felvételi tájékoztatók alkalmával a felvételi feltételekkel, a jelentkezéssel és a képzésekkel kapcsolatosan az általános információkon túlmenően személyes konzultációt, tanácsadást is biztosítunk.

További információkat e-mailben a következő elérhetőségeken kérhet:

Markó Krisztina: marko.k@eik.bme.hu