Pótfelvételi – 2021 augusztus

Idén is hirdet pótfelvételi lehetőséget a Műszaki Pedagógia Tanszék szakoktató, mérnöktanár és közgazdásztanár szakokra, melyekre a Felvi.hu-n 2021. augusztus 8-ig lehet jelentkezni. A tanárszakokra jelentkezők számára felvételi beszélgetést, a szakoktató szakra felvételizőknek pedig komplex gyakorlati vizsgát tartunk.

mérnök- és közgazdásztanár szakra jelentkezőkkel a motivációs levél és a beküldött dokumentumok alapján folytatunk felvételi beszélgetést 2021. augusztus 16-án 9.00-15.00 között az MS Teams rendszeren keresztül. A pontos időpontról küldeni fogunk értesítést, illetve megküldjük a linket.

gtk.mpt.felveteli@eik.bme.hu e-mail címre a következő dokumentumokat meg kell küldeni szkennelve augusztus 14-ig: (1) valamennyi eddigi diplomája, (2) leckekönyve(i) oldalanként, (3) nyelvvizsga bizonyítványa(i), illetve (4) a többletpont szerzésre az igényjogosultsága esetén a fogyatékosság igazolását, a gyermekgondozás igazolását, a hátrányos helyzet igazolását, az OTDK/TDK igazolást, a sporteredmény igazolását, a szakmai tevékenység igazolását, (5) motivációs levelet.

A felvételi eljárás e fázisában megállapítjuk felvételi pontjainak – a tanulmányi eredményei alapján kapott pontok (maximum 45 pont), illetve az esetleges többletpontok (maximum 10 pont) után fennmaradó részét, amely szintén maximum 45 pont.

szakoktató szakra jelentkezők számára tartott gyakorlati vizsga időpontja szintén 2021. augusztus 16. A komplex gyakorlati vizsga az alábbi részekből áll:

  1. Kompetenciamérés, melynek során a jelentkezők logikus és alkotó gondolkodása, tanulási képessége, valamint természettudományos gondolkodása kerül felmérésre.
  2. Egy tanulmány ismertetése prezentáció formájában.
  3. Oktatási, nevelési problémaszituáció elemzése: az iskolában előforduló oktatási, nevelési problémát kell értelmezni, illetve a megoldásra javaslatot megfogalmazni.
  4. Beszélgetés a motivációs levél tartalmával kapcsolatos témákban.

A gyakorlati vizsga részletes követelményeiről a Műszaki Pedagógia Tanszék tájékoztatást küld a jelentkezőknek. A motivációs levelet, az érettségi bizonyítványt, a nyelvvizsga bizonyítvány(oka)t, illetve az OKJ bizonyítvány(oka)t a gtk.mpt.felveteli@eik.bme.hu e-mail címre kell megküldeni szkennelve augusztus 14-ig.

Kérdés esetén e-mail-t lehet küldeni a gtk.mpt.felveteli@eik.bme.hu címre. A felvételi beszélgetés napján a következő telefonszámon lehet érdeklődni: 06-1-463-1695 (Békefi Teodóra) vagy 06-1-463-2655 (Benkó Cecília).