Részvétel a VII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencián

Tanszékünk vezetője, dr. habil. Molnár György egyetemi docens 2019. január 22-én Párkányban az International Research Institute s.r.o. szervezésében előadott a
VII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencián, előadásának címe: A digitális kultúra és médiaműveltség hatása a felsőoktatásban tanuló hallgatók körében.