Cedefop kutatása tanszéken

Cedefop kutatás 2013-ban

A Műszaki Pedagógia Tanszék nemzetközi konzorcium partnereként részt vett a Cedefop által kezdeményezett az Európai Unió tagállamaiban folytatott kutatásban, melynek célja, hogy felmérje a kisvállalkozásokban folyó tanulási és képzési formák helyzetét, jellemzőit, és megállapításokat fogalmazzon meg a fejlesztésüket illetően. A konzorcium tagjai Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb), a Kubix – research and development workplace learning and vocational education and training és a Műszaki Pedagógia Tanszék.

A kutatás 2013-ban valósult meg, számos interjú, országtanulmány, és statisztikai adat felhasználásával megfogalmazódik egy összegző tanulmány további fejlesztés, hasznosítás számára.

***