Tampere_disszeminációs projekt

Kompetencia-alapú tanterv a felsőoktatásban

 

Meghívó
Workshop
2013. november 25-27., Budapest

A hallgatók kora, a gyorsan változó munkával töltött időszakok és a felsőoktatási diplomák összehasonlítása Európában mind változásra ösztönöz a tananyag és a tanári szakértelem fejlesztésének területein. A hallgatók elkötelezettsége a felsőoktatási tanulmányaik iránt erősen változó és könnyen a tanulmányaik idő előtti befejezéséhez vezethet. Hogyan támogathatják a hallgatók tanulmányaikhoz való elköteleződését a felsőoktatás szereplői, az oktatók és az adminisztratív dolgozók? Milyen kompetenciákkal és készségekkel kell az oktatóknak rendelkezniük? Hogyan alakíthatunk és fejleszthetünk jó pedagógiai lehetőségeket és innovációkat a tananyag kialakítás és tervezés által? Ezek a kérdések kerülnek megválaszolásra a „Kompetencia-alapú tanterv a felsőoktatásban” című összehasonlító workshop során, amely 2013. november 25-27. között kerül megrendezésre Budapesten. Pedagógiai szakértőket, az életen át tartó tanulás hálózati szereplőit és felsőoktatásban dolgozó oktatókat várunk erre a rendezvényre.

A workshop a következő témákra fókuszál:
* Tananyagtervezés és –fejlesztés
* Tanterv megvalósítás
* A lemorzsolódás megelőzése a tananyagfejlesztéssel
* Kompetencia-alapú tananyag
* Az oktatók pedagógiai kompetenciái

A workshop célja olyan jó gyakorlatok disszeminálása és megosztása, amelyeket finnországi és magyarországi résztvevő egyetemek fejlesztettek ki. Az összehasonlítási folyamat munkamódszerei: e-learning (a workshop megtervezése, tudás-megosztás), részvétel a workshopon (csoportmunka, megbeszélés) és végül a tudás és a megosztott gyakorlatok elemzése (egyénileg az intézményekben).

A workshop része a Disseminating Inclusive Practices (“Befogadó gyakorlatok disszeminációja”) című projektnek, amelynek koordinátora a Tamperei Alkalmazott Tudományok Egyetemének Szakmai Tanárképző Kara, partnerek: Cseh Élettudományi Egyetem, Prága és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A projekt fő célja disszeminálni két korábbi projekt (az EOO „Speciális szakértelem és tanácsadás” és a Campus Conexus) eredményeképpen létrejövő innovációt és jó gyakorlatokat. Mindkét projekt a hallgatói kirekesztés megelőzésével és a befogadás/bekapcsolás növelésével foglalkozott, és mindkettő új modelleket alakított ki az egyetemek és a szakképzés számára. A DIP projekt céljai: a regionális hálózatok erősítése a tamperei régióban a speciális támogatást igénylő hallgatók számára; az egyetemi szakmai képzés pedagógiájának tovább fejlesztése a befogadás irányába a tamperei régióban; a regionális nemzetközi hálózatok erősítése és a nemzetközi partnerek cselekvéstervének fejlesztése.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a workshop első szakmai napjára (november 25.) a BME GTK oktatóit, míg a november 26-i napra az egyetem összes karának oktatóit várjuk.

Helyszín: BME, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2., Q épület, A szárny, 1. emelet
A workshop nyelve: angol.

Jelentkezési határidő: 2013. június 25.

Jelentkezési lapjukat szíveskedjenek a BME GTK MPT címére elküldeni!

***