Tájékoztató meghirdetett továbbképzési szakjainkról

Tájékoztató meghirdetett továbbképzési szakjainkról

 

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

OH-FRKP/18030/2007 (módosította: OH-FHF/1797-4/2009)

 

  • A képzés célja: a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához, (ilyenek: az iskolák, nevelési intézmények igazgatói, igazgató-helyettesei, szakmai munkaközösség-vezetői, a szaktanácsadók, szakértők, a szakképzés, tovább- és átképzési intézmények vezető munkatársai) történő felkészítése.
  • A képzésben való részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat.
  • A képzés időtartama: 4 félév, a záróvizsga sikeres letétele után a végzettek szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető oklevelet szereznek.
  • A képzés költségei, önköltsége: Egy hallgató képzési költsége egy szemeszterre (egy félév) 135.000 Ft (tanévenként a hivatalos infláció mértékével emeljük). Kimaradás esetén a költségtérítés visszafizetésére nincs mód!
  • A költségtérítés fedezi: az oktatás költségeit; a vizsgák és a záróvizsgák költségeit; az adminisztrációs költségeket (index, oklevél, nyilvántartás vezetése, postaköltségek, stb.); gyakorlatokat és a bentlakásos tréning valamennyi költségét.

Bővebb információ itt érhető el.

 

***

Iskolai mentor szakirányú továbbképzési szak

OH-FHF/237-2/2009

 

  • A képzés célja: felkészítést nyújtani a szakmai tanárképzés gyakorlatvezető mentorainak/mentortanárainak, hogy a kötelező szakmai gyakorlat ideje alatt korszerű tudástartalommal, módszertani ismeretekkel felvértezve támogassák a tanárjelölteket, illetve segítsék a pályakezdő gyakornokokat a tanári feladatok ellátásában, akik felkészültségüket a felsőoktatás, a közoktatás és a szakképzés számára egyaránt hasznosítani tudják.
  • A képzésben való részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 4 éves pedagógusi gyakorlat.
  • A képzés időtartama: két  félév, a záróvizsga sikeres letétele után a végzettek iskolai mentor oklevelet kapnak.
  • A képzés költségei (önköltsége): egy szemeszterre (egy félév) 150.000 Ft.

Bővebb információ itt érhető el.

 

***