Szabó Vince elnyerte a Pro Progressio Alapítvány különdíját

A 2012-es TDK konferencia Alkalmazott pedagógia szekciójában ért el I. helyezést Szabó Vince a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar hallgatója, aki Pro Progressio Alapítvány különdíjában részesült. Kutatásában – a „Távolmaradó diákok felzárkóztatása IKT eszközökkel” – témavezetője, Lőrincz Éva Anna segítette.

 

 

TDK dolgozatában megoldásokat keresett a diákok hiányzásából fakadó nehézségeinek elhárítására, és vizsgálta az iskolák számára elérhető infokommunikációs technológiák (IKT) közoktatásban történő alkalmazásának lehetőségeit.  A dolgozat megírása során Szabó Vince arra törekedett, hogy megoldásaiban ne különleges és drága eszközök használatát javasolja, erre jó példa a meglepően sok ingyenes (vagy az oktatásban ingyenesen elérhető) szoftver. Eredményei arra világítanak rá, hogy a kihívást ma már a rendelkezésre álló megoldások megfelelő alkalmazása jelenti, nem az eszközök általánosan feltételezett elérhetetlensége. Dolgozatában nagy hangsúlyt fektet a Tablet PC-k, a OneNote jegyzetelő program és a SkyDrive internetes dokumentumtárra. Személyes céljaként fogalmazta meg, hogy használatukat minél közelebbivé hozhassa tanárok és diákok számára is azzal, hogy tapasztalatait, „jó gyakorlatait” összeszedett formában, egy TDK dolgozat keretében tegye  elérhetővé.