Feketéné Dr. habil Szakos Éva önéletrajz

Szakmai önéletrajz

Feketéné Szakos Éva

Szakmai tapasztalat, munkahelyek

2015 – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK APPI Műszaki Pedagógiai Tanszék, habilitált egyetemi docens

2007 – Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, oktató, témavezető, témakiíró

2014 ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, habilitált egyetemi docens

2013 – 2014 ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Neveléstudományi Doktori Iskola, az Andragógia Program vezetője, a Doktori Iskola Tanácsának törzstagja

2011 – 2014 ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Andragógia Tanszék, tudományos főmunkatárs

2005 – 2010 Szent István Egyetem GTK Pályatervezési és Tanárképző Intézet, Pedagógia Tanszék, egyetemi docens

2001 – 2004 Szent István Egyetem GTK Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék, Békésy György posztdoktori egyetemi oktatói-kutatói ösztöndíj

1986 – 2001 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (2000-től: Szent István Egyetem) Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszék, tudományos kutató

1984 – 1986 Labor Műszeripari Művek, marketing mérnök

1982 – 1984 Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola, középiskolai tanár

 

Tudományos fokozatok, végzettségek

2013 „Habilitált doktor” (neveléstudomány): Eötvös Loránd Tudományegyetem

2001 PhD neveléstudomány: ELTE BTK, Pedagógiai Doktori Iskola,

1982 okleveles kémia-fizika szakos középiskolai tanár: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Nyelvvizsgák és egyéb képesítések:

Felsőfokú állami nyelvvizsga, angol (1985) és középfokú állami nyelvvizsga, német (1986).

Munkaügyi szakértő, szakterület: Felnőttképzés, Közoktatási szakértő (szakterület: felnőttképzés) (2002), Felnőttképzési intézményi és programakkreditációs szakértő (Felnőttképzési Akkreditációs Testület) (2002).

 

Oktatás, oktatásfejlesztés

Doktori képzés (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Andragógiai Program): Doktori témavezetések (5 fő, fokozatot szerzett: 1), Műhely II., Doktorandusz Műhely, Műhely I, Innovatív trendek és kutatási irányok az ezredforduló utáni andragógiában, Elméleti alapvetés az andragógiai disszertáció készítésének gyakorlatában, Tendenciák a felnőttképzésben.

Mesterképzés és osztatlan képzés: Pedagógia, Munka és oktatás világa (BME Mérnöktanár, Közgazdásztanár MA), Tanuláselméletek az andragógiában, Andragógiai kutatások és fejlesztések (ELTE Andragógia MA), Speciális andragógia (SZIE Emberi Erőforrás Tanácsadó MA), Az oktatás minősége, A felnőttképzés pedagógiája (SZIE Mérnöktanár)

Alapképzés: Pedagógia alapjai, Felnőttképzés, Neveléstan, Oktatáselmélet (BME BSc Műszaki szakoktató), Az andragógia alapjai II., Felnőttképzési és munkaerő-piaci képzések tervezése (ELTE Andragógia BA), Andragógia elmélet I. II., Komparatív andragógia I. II. (SZIE Andragógia BA), Felnőttek szakképzése (SZIE Szakoktató BA), Andragógia I. II., (ELTE TFK, PPK Művelődésszervező), Kémia I. II. (KLKSZI és SZIE Szakoktató-képzés)

Szakértői tevékenység: felsőoktatási tankönyv pedagógiai lektorálása, MAB részére bírálatok, felnőttképzési akkreditációs szakértés;

OTDK témavezetés: Témavezetett egyetemi 1. és országos 2. helyezése (SZIE)

 

Kutatási tevékenység

MTA Szakmódszertani Kutatás (2016-); A felnőttkori tanulás interdiszciplináris megközelítései (2016); „Is foreign language teaching to adults an adult learning profession?” (2014-2015); Trendkutatás és felnőttképzési innováció; Learning as renewal: contribution to the present theoretical background of the lifelong learning policy (2013-2014); Az andragógia a professzionalizáció és a tudományosodás útján; Új irányok az ezredforduló utáni andragógiában (2010–2013); Integrált problémaorientált és kooperatív tanulásszervezés a roma tanulók szakmai felkészítésében; Az aktív, problémaorientált és kooperatív tanulás az agrárszakképzésben és a szaktanári felkészítésben európai összehasonlításban; SNI mentorképzés (2008–2009); Roma tanulók pedagógiai támogatása a szakképzésben és a helyi társadalomban (2007–2008); Fertility Management Program (2006–2008); A felnőttképzés hozzáférésének bővítése a kisteleki Kárpátia Kincsesházban (2005–2007); Tanár-szakos hallgatók felkészítése a felnőttoktatói szerepvállalásra (2004–2006); Szakképzés és életút (2003–2004); Az e-learning a felnőttoktatás elméletében és gyakorlatában. A felnőttek elektronikus tanulásának ismeretelméleti megalapozása (2002–2003); A konstruktivizmus alkalmazási lehetőségei a mai hazai andragógiában (1996–2001); Komparatív andragógia: OTKA (1996–1997).

Összes független idéző: 145

 

Szakfolyóirat szerkesztő bizottsági tagság: Felnőttképzési Szemle, Opus et Educatio.

 

Nemzetközi szakmai kapcsolatok

Federal University of Rio Grande do Sul. Brasil, Universität Bamberg, International Society for Comparative Adult Education tag, Columbia University Teachers College New York, Wisconsin-Madison Egyetem, Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschulverbands, Universität Hannover, European Institute for Family Life Education, alelnök 2003-2006, Malteser Arbeitsgruppe NFP.

 

Hazai tudományos közéleti tevékenység

MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottság, Didaktikai Albizottság, tag, a Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület alelnöke (2004-2012), Tanárképzők Szövetsége, tag, MTA Pedagógiai Bizottság, Köztestület, tag, Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési, Didaktikai, Összehasonlító Pedagógia Szakosztályai, tag.