Horváth Cz. János, publikációk

Publikációk

MTMT Publikációs Adatbázis magyar

 1. A mikrotartalmak: avagy egy lépéssel tovább a 2.0-ás úton In: Benedek András (szerk.) Digitális Pedagógia 2.0. BME GTK, Typotex Kiadó, (2013) 195-220. p. ISBN: 978-963-279-807-3.
 2. – György Molnár, András Benedek: Technology-based knowledge networks in higher education In: Fezile Özdamlı (szerk.) 5th WORLD CONFERENCE on EDUCATIONAL SCIENCES – 2013. Roma, (2013) 1-6. p.
 3. – Jókai Erika, Horváth Ádám: Moodle-alapú tantárgyat végző hallgatók tanulási szokásainak elemzése adatbányászati eszközökkel In: Berke József (szerk.) Multimédia az oktatásban, Budapest, Budapesti Műszaki Főiskola, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (2011). Paper online.  ISBN: 978-615-5036-04-0.
 4. Oktatástechnológia és multimédia SZAKOKTATÁS (ISSN: 0237-5338) 61:(6) (2011) 21-22. p.
 5. –  Dr Molnár György Új generációs IKT eszközök alkalmazási lehetőségei különös tekintettel a μ-tartalom készítésre. In Dr Ollé János (szerk.) II. Oktatás-informatikai konferencia – Tanulmánykötet. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, (2010) 155-161. p.  ISBN: 978-963-284-124-3.
 6. –  Dr Molnár György: Tapasztalatok elektronikus tanulási környezetről – A Moodle oktatási keretrendszer leírása, használata. In HÍRADÁSTECHNIKA (ISSN: 0018-2028) 65:(5-6) (2010)  31-36. p.
 7. –  Dr Molnár György, Dr. Benedek András: Moodle-based E-portfolio used in teacher training In Morten Flate Paulsen, Dr. Szűcs András (szerk.) Book of Abstracts & Workshop Programme Sixth EDEN Research Workshop. Budapest, (2010) 131-134. p.
 8. –  Benedek András, Molnár György: Jump over the shadow?: From the traditional education to the non-typical one or the experiences of an electronic learning environment In Miguel Baptista Nunes, Maggie McPherson (szerk.) Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning. Freiburg: Iadis Press, (2010) 243-246. p. ISBN: 978-972-8939-17-5.
 9. – Jókai Erika, Nagy Gábor Zsolt: Tananyaghasználat vizsgálata Clementine-nal: A Fogyasztóvédelem című kurzus tapasztalatai. In: Dr Benedek András (szerk.) Oktatás-innováció és minőségfejlesztés az IKT stratégiai integrálásával – Élenjáró módszerek és gyakorlatok a felsőoktatásban. Budapest, BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézete, (2009). 116-131. p,  ISBN: 978-963-420-980-5.
 10. –  Molnár György: Új tanulási környezetek a tudásalapú társadalom oktatási rendszerében Magyarországon. In: Az elektronikus távoktatás Innovációi” konferencia. Budapest, Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, (2008) 75-86. p. ISBN: 978-963-7154-70-6.
 11. –  Jókai E: Ismerettérképek alkalmazása a (digitális) pedagógiában. In Networkshop 2008 17. Országos Konferencia: Előadás kivonatok. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola Nemzeti Információs Infrastrukúra Fejlesztési Program Iroda, (2008) 16. p.
 12. –  Jókai Erika, Horváth Ádám: The evolution of educational system in the knowledge-based society in the Hungarian higher education. In: EDEN Annual Conference , 2008. Lisbon, (2008) 1-6. p.
 13. – Benedek András, Sturcz Zoltán, Izsó Lajos, Sós Tamás, Antalovits Miklós, Szűcs András, Molnár György, Tóth Péter, Vig Zoltán, Czimmer I László, Farkas Tivadar In Benedek András (szerk.) New Trends in Teacher Training. Budapest: BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézete, (2007). 94 p. ISBN: 978-963-420-921-8.
 14. –  Benedek András (szerk.) Közvetett finanszírozási technikák a felnőttképzésben. (Felnőttképzési kutatási Füzetek) Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2006. 150 p.