Feketéné Dr. habil Szakos Éva publikációk

Feketéné Szakos Éva publikációi

Tudományos folyóiratcikkek

2016

 

1

Feketéné Szakos Éva

Kutatási eredmények az élethosszig tartó és az élet minden területére kiterjedő tanulásról

OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 3:(4) pp. 503-505. (2016)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

 

2014

 

2.

Éva Feketéné Szakos

Learning as renewal: contribution to the present theoretical background of the lifelong learning policy of the European Union.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFELONG EDUCATION 33:(4) pp. 504-522. (2014)

Link(ek): DOI, Scopus

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2546435]

Független idéző: 1 Összesen: 1

Feketéné Szakos Éva

Trendkutatás és felnőttképzési innováció

NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2:(1) pp. 29-38. (2014)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2566165]

 

2013

 

4.

Feketéné Szakos Éva

A felnőttképzés újabb elméleti irányai

ISKOLAKULTÚRA XXIII:(9) pp. 63-74. (2013)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2546421]

5

Feketéné Szakos Éva

A felnőttképzés nemzetközi professzionalizációs folyamatairól

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET I:(1) pp. 40-48. (2013)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

2012

 

6.

Feketéné Szakos Éva

Integration of a Subject on Adult Education into the Curriculum of VET Teacher Training

PEDAGOGIKA.SK SLOVENSKÝ ČASOPIS PRE PEDAGOGICKÉ VEDY / SLOVAK JOURNAL FOR EDUCATIONAL SCIENCES 2:(3) pp. 151-166. (2012)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2069958]

7.

Feketéné Szakos Éva

Possible Ways of Innovation in Vocational Teacher Training

PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 7:(1) pp. 113-120. (2012)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2069974]

 

2010

 

8.

Feketéné Szakos Éva

A svéd felnőttképzés újabb tendenciái

FELNŐTTKÉPZÉSI SZEMLE 4:(1) pp. 10-15. (2010)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [1764882]

Független idéző: 1 Összesen: 1

 

2008

 

9.

Feketéné Szakos Éva

Egy Socrates Grundtvig menedzserképző program az egészségnevelésben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZEMLE 2:(1) pp. 15-19. (2008)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [1764921]

 

2007

 

10.

Feketéné Szakos Éva

Preparation of Becoming Teachers of Agriculture for Filling the Part of an Adult Educator

GAZDÁLKODÁS 51: pp. 173-180. (2007)

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [1764929]

11.

Feketéné Szakos Éva

Andragógiai szakemberek nézeteinek kutatása a Delfi módszerrel

FELNŐTTKÉPZÉSI SZEMLE 1:(1) pp. 3-6. (2007)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [1764931]

Független idéző: 1 Összesen: 1

 

2003

 

12.

Feketéné Szakos Éva

Az első hazai andragógiai Delfi kutatás eredményeiből

MAGYAR PEDAGÓGIA 103:(3) pp. 339-370. (2003)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [1764966]

Független idéző: 7 Összesen: 7

 

2002

 

13.

Feketéné Szakos Éva

Új paradigma a felnőttoktatás elméletében?

ISKOLAKULTÚRA XII:(9) pp. 29-43. (2002)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [1764976]

Független idéző: 5 Összesen: 5

 

1999

 

14.

Feketéné Szakos Éva

Andragógia és pedagógia

EDUCATIO 8:(1) pp. 61-73. (1999)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [1764995]

Független idéző: 11 Összesen: 11

 

1998

 

15.

Feketéné Szakos Éva

A Delfi-módszer és alkalmazási lehetőségei a neveléstudományban

MAGYAR PEDAGÓGIA 98:(4) pp. 363-377. (1998)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [1764998]

Független idéző: 3 Összesen: 3

16.

Feketéné Szakos Éva

“Szelíd pedagógia” az életvitel programok oktatásában

ISKOLAKULTÚRA VIII:(1) pp. 127-131. (1998)

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [1764999]

Független idéző: 3 Összesen: 3

17.

Feketéné Szakos Éva

Új irány a didaktikában: ismeretelmélet alapú szubjektivizálás

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE XLVIII:(4) pp. 19-27. (1998)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [1765002]

Független idéző: 10 Összesen: 10

 

1995

 

18.

Feketéné Szakos Éva

Szexuális nevelés és természetes családtervezés

EGÉSZSÉGNEVELÉS 36:(3) pp. 118-121. (1995)

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [1765015]

Független idéző: 1 Összesen: 1

 

Könyvek

2014

 

1.

Feketéné Szakos Éva

Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában

Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2014. 144 p.
(ISBN:978-963-9955-52-3)

Könyv /Monográfia /Tudományos [2726232]

Független idéző: 4 Összesen: 4

 

2010

 

2.

Feketéné Szakos Éva

A felnőttek tanulása és oktatása – új felfogásban: A konstruktivizmus alkalmazási lehetőségei
a mai hazai andragógiában

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010.

Könyv /Szakkönyv /Tudományos [1761505]

Független idéző: 3 Összesen: 3

 

2009

 

3.

Arapovics Mária, Balogh Andrásné, Bodnár Gabriella, Farkas Éva, Feketéné Szakos Éva,
Henczi Lajos, Juhász Erika, Kerülő Judit, Kraiciné Szokoly Mária, Pethő László,
Sz. Molnár Anna, Vidékiné Reményi Judit

Henczi Lajos (szerk.)

Felnőttoktató

Budapest: Tankönyvkiadó, 2009. 520 p.
(ISBN:978 963 19 6798 2)

Könyv /Szakkönyv /Tudományos [1477980]

Független idéző: 1 Összesen: 1

 

2006

 

4.

Feketéné Szakos Éva (szerk.)

Fókuszban a felnőttek tanulása

Gödöllő: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2006. 158 p.
(Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet Kiadványai) 
(ISBN:963 9483 621)

Link(ek): OSZK

Könyv /Szakkönyv /Tudományos [1764942]

Független idéző: 9 Összesen: 9

 

2002

 

5.

Feketéné Szakos Éva

A felnőttek tanulása és oktatása – új felfogásban

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. 150 p.
(ISBN:963 05 7957 X)

Könyv /Szakkönyv /Tudományos [1764971]

Független idéző: 60 Összesen: 60

 

1999

 

6.

Feketéné Szakos Éva (szerk.)

Felnőttképzési szakemberek nézetei a felnőttképzésről: Egy Delfi kutatás I. fordulójának kérdőívére adott válaszok gyűjteménye

Budapest: ELTE TFK, 1999.

Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2079675]

 

1998

 

7.

Knódel Mária, Feketéné Szakos Éva

Maróti Andor (szerk.)

A felnőttoktatás küföldön 4.

Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1998.
(ISBN:963 463 154 1)

Könyv /Szakkönyv /Tudományos [1770759]

 

Könyvrészletek

2016

 

1

Feketéné Sazkos Éva

Miért legyen gyakorlatorientált a felnőttképzés?

In: Kraiciné Szokoly Mária (szerk.)

A felnőttképzésről három generáció nézőpontjából. 254 p.
Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság, 2016. pp. 161-166.
(ISBN:
978-963-7123-49-8)

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

2

Feketéné Szakos Éva

A felnőttkori tanulás interdiszciplináris megközelítései – egy új, integrált modell felé

In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.)

A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. 497 p.
Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.11.17-2016.11.19. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, 2016. pp. 365-366.
(ISBN:
978-963-306-513-6)

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

3

Feketéné Szakos Éva

Egy nemzetközi iskolavezetési konferencia

In: Béresné Dunai Gyöngyi (szerk.)

Joggyakorlat a közoktatásban (28). Budapest: Raabe Klett Kiadó, 2016. pp. 1-12.

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

 

2015

 

4

Éva Feketéné Szakos, Edit Bognárné Szigeti

Is foreign language teaching for adults an adult learning profession?

In: Németh Balázs (szerk.)

Research and Development in Adult Learning and Education in Hungary. 133 p.
Bonn: Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e. V. (IIZ/DVV), 2015. pp. 26-34.
(International Perspectives in Adult Education; 70.)
(ISBN:
978-3-942755-22-1)

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

5

Feketéné Szakos Éva

Adalékok a felnőttkori hálózatos tanulás értelmezéséhez

In: Henczi Lajos (szerk.)

A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata (39.). Budapest: Raabe Klett Kiadó, 2015. pp. 1-16.

Link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

 

2013

 

6

Feketéné Szakos Éva

Akciótanulással a vállalatok megújításáért

In: Henczi Lajos (szerk.)

A Szak- és Felnőttképzés Gyakorlata. Fókuszban a felnőttkori tanulás . Budapest: RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2013. pp. VIII/5. 1-VIII/5. 12.

Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [2546417]

 

2010

 

7.

Feketéné Szakos Éva

A kooperáció lehetőségei és korlátai az oktatás szervezeti formáin belül a roma tanulók szakképzésében

In: Balla G. Tamás (szerk.)

Módszertani útmutató a roma tanulók szakmai felkészítésében alkalmazható integrált problémaorientált és kooperatív tanulásszervezéshez. . 142 p. 
Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 66-73.
( SZIE GTK Tanárképző Intézet Kiadványai ) 
(ISBN:978 963 269 190 9)

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1764887]

8.

Feketéné Szakos Éva

Felnőtt korú romákat oktató pedagógusokkal készített interjúk és értékelésük

In: Dr Emőkey András (szerk.)

Roma tanulók szakmai képzésében alkalmazható problémaorientált és kooperatív tanulásszervezési eljárások kimunkálása . Gödöllő: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2010. pp. 118-125.

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1764888]

 

2009

 

9.

Feketéné Szakos Éva

Pedagógusok nézetei a sajátos nevelési igényű tanulók pedagógiai támogatásáról a mezőgazdasági szakképzésben

In: Rakaczkiné Tóth Katalin (szerk.)

A sajátos nevelési igényű tanulók a mezőgazdasági szakképzésben: Háttértanulmányok . Gödöllő: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2009. pp. 59-73.
(Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet Kiadványai) 
(ISBN:978-963-269-163-3)

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1764900]

10.

Feketéné Szakos Éva

A konstruktivizmus hatása az andragógiára

In: Pethő László , Karácsony András (szerk.)

Identitások [Identitäten]: a 75 éves Bangó Jenő köszöntése [Festschrift Bangó Jenő zum 75. Lebensjahr] . 364 p. 
Budapest; Jászberény: ELTE ÁJK; Jászsági Évkönyv Alapítvány, 2009. pp. 167-176.
( Bibliotheca iuridica. Libri amicorum; 32. ) 
(ISBN:978-963-06-8188-9)

Befoglaló mű link(ek): OSZK, BME PA közlemény

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1764904]

11.

Feketéné Szakos Éva

A felnőttképzés didaktikai alapelveiről

In: Arapovics Mária , Balogh Andrásné , Bodnár Gabriella , Farkas Éva , Feketéné Szakos Éva , Henczi Lajos , Juhász Erika , Kerülő Judit , Kraiciné Szokoly Mária , Pethő László , Sz Molnár Anna , Vidékiné Reményi Judit 
Henczi Lajos (szerk.)

Felnőttoktató . 520 p. 
Budapest: Tankönyvkiadó, 2009. pp. 276-284.
(ISBN:978 963 19 6798 2)

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1764906]

12

Feketéné Szakos Éva

A felnőttoktatás és –képzés tudománya (andragógia) és a pedagógia különbségeiről

In: Arapovics Mária, Balogh Andrásné, Bodnár Gabriella, Farkas Éva, Feketéné Szakos Éva, Henczi Lajos, Juhász Erika, Kerülő Judit, Kraiciné Szokoly Mária, Pethő László, Sz. Molnár Anna, Vidékiné Reményi Judit 
Henczi Lajos (szerk.)

Felnőttoktató. 520 p. 
Budapest: Tankönyvkiadó, 2009. pp. 268-276.
(ISBN:978 963 19 6798 2)

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1764907]

Független idéző: 2 Összesen: 2

13.

Feketéné Szakos Éva

Az agrárszakképzésben és a szaktanári felkészítésben alkalmazható problémaorientált és kooperatív tanulásszervezési eljárások Európában, különös tekintettel Belgiumra és Hollandiára.

In: Rakaczkiné Tóth Katalin (szerk.)

Kooperatív tanulás a mezőgazdasági szakképzésben: Háttértanulmányok . Gödöllő: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2009. pp. 27-43.
(Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet Kiadványai) 
(ISBN:978-963-269-103-9)

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1829559]

 

2008

 

14.

Feketéné Szakos Éva

Pedagogy and adult education (Andragogy)

In: Ursula Sottong (szerk.)

Fertility Management Program: Workbook . Cologne: Malteser Werke GmbH, 2008. pp. 3-6.
(ISBN:978-3-936446-04-3)

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1764915]
229793-CP-1-2006-1-DE-GRUNDTVIG-G11

 

2007

 

15.

Feketéné Szakos Éva

A konstruktivizmus alkalmazási lehetőségei a pedagógus-továbbképzésben

In: Bábosik István (szerk.)

Pedagógia és személyiségfejlesztés . 612 p. 
Budapest: OKKER Kiadó, 2007. pp. 437-453.
(ISBN:978 963 8088 19 2)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1764934]

Független idéző: 1 Összesen: 1

 

2006

 

16.

Feketéné Szakos Éva

Cselekvés helyett tanulás?

In: Feketéné Szakos Éva (szerk.)

Fókuszban a felnőttek tanulása . 158 p. 
Gödöllő: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2006. pp. 33-43.
( Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet Kiadványai ) 
(ISBN:963 9483 621)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1784614]

Független idéző: 7 Összesen: 7

 

2004

 

17.

Feketéné Szakos Éva

Felnőtt fejjel tanulni?: Az élethosszig tartó tanulás európai dimenziói

In: Rakaczkiné Tóth Katalin (szerk.)

Szakképzés és életút: A SZIE GTK Tanárképző Intézet Kiadványai . Gödöllő: Szent István Egyetem Tanárképzo Intézet, 2004. pp. 49-55.
(ISBN:963 9483 37 0)

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1764963]

 

2002

 

18.

Feketéné Szakos Éva

A konstruktivista felnőttoktatás bírálata és gyakorlati alkalmazhatósága

In: B Gelencsér K , Pethő L (szerk.)

Közművelődés és felnőttképzés: Írások Maróti Andor 75. születésnapjára . 428 p. 
Budapest: Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2002. pp. 182-190.
(ISBN:963-463-570-9)

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1764977]

 

2001

 

19

Feketéné Szakos Éva

A konstruktivizmus néhány alkalmazási lehetősége az andragógiában

In: Basel Péter , Eszik Zoltán (szerk.)

A felnőttoktatás kutatása . Konferencia helye, ideje: Dunaújváros , Magyarország , 1998.05.27 -1998.05.28. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 2001. pp. 93-104.
( Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás; 26. ) 
(ISBN:963 00 5945 2)

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1764992]

 

1998

 

20.

Feketéné Szakos Éva

Konstruktivizmus a felnőttnevelés filozófiájában

In: Bábosik István , Széchy Éva (szerk.)

Új tehetségek és kutatási eredmények a neveléstudományban . 303 p. 
Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1998. pp. 170-180.
( Új pedagógiai közleménye ) 
(ISBN:963-463-180-0)

Befoglaló mű link(ek): OSZK, Google books

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1765003]

Független idéző: 8 Összesen: 8

21

Feketéné Szakos Éva

Új német felnőttképzési modellek válaszai korunk kihívásaira

In: Knódel Mária , Feketéné Szakos Éva
Maróti Andor (szerk.)

A felnőttoktatás küföldön 4. . Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1998. pp. 49-63.
(ISBN:963 463 154 1)

Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [1770758]

Független idéző: 1 Összesen: 1

 

Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben

2012

 

1.

Feketéné Szakos Éva

Intelligent Growth by Means of Lifelong Learning in the Field of Professionalisation of Adult Education

In: Kálmán Anikó (szerk.)

A magyar felsőoktatás szerepe a Tudásháromszög (oktatás-kutatás-innováció) megvalósításában. Az Európa 2020 és az oktatás-képzés 2020 stratégiák: The Role of Hungarian Higher Education in Achieving the Knowledge Triangle (education-research-innovation) . 558 p. 
Konferencia helye, ideje: Veszprém , Magyarország , 2011.04.21 -2011.04.22. Debrecen: MELLearN Egyesület, 2012. pp. 135-140.
( MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia kiadványa – MELLearN 7th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings ) 
The Role of Hungarian Higher Education in Achieving the Knowledge Triangle (education-research-innovation) 
(ISBN:978-963-88878-3-2)

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL, BME PA közlemény

Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [2072543]

 

2010

 

2.

Feketéné Szakos Éva

Innovation, Learning and Development of Personality

In: Kálmán Anikó (szerk.)

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia: Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés: stratégiai háttérdokumentum és vitaindítók . 97 p. 
Konferencia helye, ideje: Pécs , Magyarország , 2010.04.29 -2010.04.30. Debrecen: MELLearN Egyesület, 2010. pp. 185-192.
(ISBN:978-963-88878-0-1)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [2082894]
Lifelong learning, innovation and the creation of values: 6th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference: University of Pécs, 29-30 April 2010: strategic background paper and discussion primings

Független idéző: 1 Összesen: 1

3.

Feketéné Szakos Éva

Innováció, tanulás és személyiségfejlesztés

In: Kálmán Anikó (szerk.)

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia: Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés: stratégiai háttérdokumentum és vitaindítók . 97 p. 
Konferencia helye, ideje: Pécs , Magyarország , 2010.04.29 -2010.04.30. Debrecen: MELLearN Egyesület, 2010. pp. 179-185.
(ISBN:978-963-88878-0-1)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [2082910]
Lifelong learning, innovation and the creation of values: 6th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference: University of Pécs, 29-30 April 2010: strategic background paper and discussion primings

 

2008

 

4.

Feketéné Szakos Éva

Das Modell des lebenslangen Lernens

In: Kiss Ambrus (szerk.)

Berufliche Qualifizierung auf dem Prüfstand: Verein zur Verbreitung Wissenschaftlicher Kenntnisse, Österreichisch-Ungarische Konferenz, 9-11. Mai 2007. Szombathely . Konferencia helye, ideje: Szombathely , Magyarország , 2007.05.09 -2007.05.11. Szombathely: TIT Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 2008. pp. 34-43.
(ISBN:978 963 87116 2 5)

Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [1764919]

 

2007

 

5.

Feketéné Szakos Éva

Az élethosszig tartó tanulás modellje

In: Kiss Ambrus (szerk.)

Mérlegen a szakképzés: Osztrák-magyar konferencia, 2007. május 9-11. Szombathely . Konferencia helye, ideje: Szombathely , Magyarország , 2007.05.09 -2007.05.11. Szombathely: TIT Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 2007. pp. 33-41.
(ISBN:978 963 87116 2 5)

Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [2082847]

 

2006

 

6.

Feketéné Szakos Éva

Preparation of Becoming Teachers of Agriculture for Filling the Part of an Adult Educator

In: International Conference for Young Researchers of Economics (4 ) (2006) (Gödöllő)

4th International Conference for Young Researchers of Economics: Proceedings . Konferencia helye, ideje: Gödöllő , Magyarország , 2006.10.02 -2006.10.04. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2006. pp. 138-144.
Vol. 1-2. 
(ISBN:963-9483-66-4)

Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [2082985]

7.

Feketéné Szakos Éva

Andragógiai szakemberek nézeteinek kutatása a Delfi módszerrel

In: Bruckner L (szerk.)

Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért. Nemzetközi kutatási konferencia, Budapest, 2004. november 18-19. Tanulmánykötet . Budapest: Nemzeti Szakképzési Intézet; Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2006. pp. 50-53.
(ISBN:963-7469-03-6)

Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [2083134]

 

2005

 

8.

Feketéné Szakos Éva

Research of opinions of experts with the Delphy method

In: Bruckner László (szerk.)

Vocational and Adult Education Research for the Future: International Research Conference . Konferencia helye, ideje: Budapest , Magyarország , 2004.11.18 -2004.11.19. Budapest: NSZI, 2005. pp. 52-55.
(ISBN:963 7469 03 6)

Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [2083129]

 

2001

 

9.

Feketéné Szakos Éva

Constructivism in Family Life Education

In: Michele Barbato , Gabriella Bozzo , Mariella Lobefalo (szerk.)
2000 European Institute of Family Life Education Conference . Konferencia helye, ideje: Milan , Olaszország , 2000.06.28 -2000.07.02. Milan: pp. 1-4.

Egyéb konferenciaközlemény /Konferenciaközlemény /Tudományos [1764989]

 

Konferencia-előadások

Idegen nyelvű konferencia-előadások, egyéb tudományos előadások és szimpóziumok, kerekasztalok vezetése

 

1.

Understanding human learning.
2015. 04. 14. Docensi idegen nyelvű előadás. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

2.

Criticism of a new American model of the professionalisation of adult education”.
2013. 05. 16. Habilitációs előadás. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

3.

Possible Ways of Innovation in Vocational Teacher Training in Hungary.
2011. június 9-11. In: Karlovitz J. T. (szerk.): „Society and Education. 4th International Conference for Theory and Practice in Education” Neveléstudományi Egyesület, Budapest p 70. 1p. (ISBN:
978-963-88422-9-9)

4.

Higher Education.
2011. június 9-11. Szekcióvezetés „Society and Education. 4th International Conference for Theory and Practice in Education”. Neveléstudományi Egyesület, Budapest

5.

Trends – future directions of adult education.
2009. október 2. Kerekasztal-vezetés. FEF Budapest

6.

The System and some Characteristics of the Hungarian Education and Teacher Training.
2007. március 19. „The teaching profession” c. nemzetközi Socrates ARION szakértői tanulmányút. Brüsszel.

7.

Preparation of Becoming Teachers of Agriculture for Filling the Part of an Adult Educator.
2006. október 2-4. 4th International Conference for Researchers of Economics nemzetközi konferencia Szent István University Gödöllő. Szent István Egyetemi Kiadó, 2006. pp. 138-144. Vol. 1-2. (ISBN:
963-9483-66-4)

8.

Learning in adulthood, in particular, how to change to a new way of life?
2006. október 6-8. a European Institute of Family Life Education nemzetközi konferenciája, Budapest

9.

Charting Expert Views on the Hungarian Adult Education – some Results of the first Andragogical Delphi Research in Hungary.
2004. december 1. Nyilvános idegen nyelvű egyetemi docensi előadás. SZIE Gödöllő

10.

Role of NFP Teacher in a Changing World.
2004. június 24-28. Előadás és workshop vezetése a Családi Életre Nevelés Európai Intézetének (EIFLE) III. Konferenciáján, Kaunas, Litvánia. (társszerzővel)

11.

IEEF as an Umbrella Organisation.
2004. június 24-28. plenáris előadás Családi Életre Nevelés Európai Intézetének (EIFLE) III. Konferenciáján, Kaunas, Litvánia.

12.

NFP in Everyday Situations (Case Studies).
2004. június 24-28. Plenáris előadás a Családi Életre Nevelés Európai Intézetének (EIFLE) III. Konferenciáján, Kaunas, Litvánia. (társszerzővel)

13.

Adult Education in Hungary.
2003. október 23. Előadás az „Adult Education in Europe”, Socrates ARION szakértői tanulmányút, Városi Önkormányzat nemzetközi konferenciáján, Växjö, Svédország.

14.

Report on the Work of the Hungarian Member Organisation of the EIFLE.
2003. október 3-5. A Családi Életre Nevelés Európai Intézetének (EIFLE) konferenciája. Róma.

15.

Constructivism in Family Life Education.
2000. június 28-július 2. A Családi Életre Nevelés Európai Intézetének (EIFLE) II. Nemzetközi Konferenciája, Milánó.

16.

Teaching NFP for Adults in Hungary.
1997. szeptember 18-20. A Családi Életre Nevelés Európai Intézetének (EIFLE) Nemzetközi Konferenciája, Birmingham.

17.

The Situation of NFP Teaching in Hungary in 1995.
1995. június 6-11. „The First International Conference on NFP in Europe”, Pöcking, Németország.

 

Magyar nyelvű konferencia-előadások, egyéb tudományos előadások és szimpóziumok, kerekasztalok vezetése

 

1.

A felnőttkori tanulás interdiszciplináris megközelítései.
2016.11.17-2016.11.19. In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.): Változó életformák – régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 561 p. (Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága) Eger: Líceum Kiadó, 2013. p. 172. 1 p (ISBN:
978-615-5250-32-3)

2.

Az andragógiai módszerek hatásvizsgálatának aktuális kérdései.
2015. 02. 18. „Gondolkodjunk együtt a felnőttképzésről!” Váci Mihály Kulturális Központ tudományos Konferenciája, Nyiregyháza

3.

Andragógiai kutatási irányok.
2014. 10. 2. MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsági ülés

4.

Az andragógia a professzionalizáció és a tudományosodás útján.
2013.11.06-2013.11.09. In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.): Változó életformák – régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 561 p. (Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága) Eger: Líceum Kiadó, 2013. p. 172. 1 p (ISBN:
978-615-5250-32-3)

5.

Az andragógia újabb értelmezési problémái.
2013. 05. 16. Habilitációs előadás. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

6.

A pedagógia és az andragógia különbözősége.
2011. 09. 21. Országos Széchenyi Könyvtár „A könyvtáros, mint felnőttoktató”.. Budapest

7.

Intelligens növekedés az élethosszig tartó tanulás eszközeivel a felnőttképzés professzionalizációjának terén.
2011. április 21-22. In: Kálmán A. (szerk.): „A magyar felsőoktatás szerepe a tudásháromszög (oktatás-kutatás-innováció) megvalósításában. Az Európa 2020 és az Oktatás-képzés 2020 stratégiák” c. 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. MELLearN Hálózat, Veszprém.
Debrecen: MELLearn Egyesületet, 2011. pp. 135-140. (ISBN:978-963-88878-3-2)

8.

A pedagógia és az andragógia különbözősége, jellemzőik.
2010. október 15. Országos Széchenyi Könyvtár „A könyvtáros, mint felnőttoktató”. Budapest

9.

Innováció, tanulás és személyiségfejlesztés
2010. április 29-30. In: Kálmán A. (szerk.): „Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés, 6. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia”: MELLearN Hálózat, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Debrecen: MELLearN-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület, 2010. pp. 179-185. (ISBN:978-963-88878-0-1)

10.

Mitől lesz jó egy előadás?
2010. február 21. FINE Szakmai Hétvége. Budapest

11.

A svéd felnőttképzés sajátosságai.
2009. november 12-13. a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Az összehasonlító felnőttképzés nemzetközi vonatkozásainak aktuális kérdései” c. nemzetközi konferencia, FEF-TIT. Budapest

12.

A pedagógia és az andragógia különbözősége, jellemzőik.
2009. március 4. Országos Széchenyi Könyvtár „A könyvtáros, mint felnőttoktató”. Budapest

13.

A megújulás, mint szükséglet a felnőttek tanulásában.
2008. november 10-11. a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Tanuló városok – a felnőtt tanulók elvárásai” c. nemzetközi konferencia, FEF-TIT. Budapest

14.

Integráció és oktatás.
2008. november 10-11. Kerekasztal-vezetés. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Tanuló városok – a felnőtt tanulók elvárásai” c. nemzetközi konferencián, FEF-TIT. Budapest

15.

Egy Socrates Grundtvig menedzserképző program az egészségnevelésben.
2007. november 12-13. a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „
A képzők szerepe a felnőttek tanulásában“ c. nemzetközi konferencia, FEF-TIT. Budapest

16.

A felnőttképzők szerepe a tudásalapú társadalmakban.
2007. november 12-13.
Kerekesztal-vezetés. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „A képzők szerepe a felnőttek tanulásában“ c. nemzetközi konferencia, FEF-TIT. Budapest

17.

Az élethosszig tartó tanulás modellje.
2007. május 9-11. In: Kiss A. (szerk..): „Mérlegen a szakképzés” c. nemzetközi konferencia. Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. TIT Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 2007. pp. 33-41. Szombathely (ISBN:
978 963 87116 2 5)

18.

Felnőttoktatói identitás, felnőttképzési módszerek.
2007. január 18. SOTE egyetemi oktatóinak pedagógiai továbbképzése. Budapest

19.

Felnőttkori tanulás.
2006. november 13-14. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Felnőttképzés, felnőttkori tanulás és fejlődés” c. nemzetközi konferencia, FEF-TIT. Budapest

20.

A felnőttkori tanulás és fejlődés értelmezése a hazai kutatásokban és képzésekben.
2006. november 13-14. Kerekasztal-vezetés. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Felnőttképzés, felnőttkori tanulás és fejlődés” c. nemzetközi konferencia, FEF-TIT. Budapest

21.

Felnőttoktatói identitás, felnőttképzési módszerek.
2006. január 19. A SOTE egyetemi oktatóinak pedagógiai továbbképzése. Budapest

22.

Tanulás és cselekvés.
2005. november 21-22. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Felnőttkori tanulás és demokrácia” c. nemzetközi konferencia, FEF-TIT. Budapest

23.

Tanár szakos hallgatók felkészítése a felnőttoktatói szerepvállalásra.
2005. október 6-8. Tematikus előadás. In: Falus Iván, Rapos Nóra (szerk.): “Közoktatás – pedagógusképzés – neveléstudomány” 5. Országos Neveléstudományi Konferencia. 396 p. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, p. 125. Budapest

24.

A felnőttképzés minőségi fejlesztése – akkreditáció.
2005. április 13. Szakképző gyakorló iskolák vezető tanárainak konferenciája. SZIE GTK Tanárképző Intézet, Vác.

25.

Felnőttoktatói identitás, felnőttképzési módszerek.
2005. január 20. A SOTE egyetemi oktatóinak pedagógiai továbbképzése. Budapest

26.

Andragógiai szakemberek nézeteinek kutatása a Delfi módszerrel.
2004. november 18-19. In: Bruckner L. (szerk.): „Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért” nemzetközi kutatási konferencia. Nemzeti Szakképzési Intézet, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest pp. 50-53. (ISBN:
963-7469-03-6)

27.

Felnőttképzési szakemberek nézeteinek felmérése a magyarországi felnőttképzésről.
2004. december 1. Nyilvános egyetemi docensi előadás. SZIE Gödöllő

28.

A termékenység szabályozása,
2004. szeptember 6-8. A MBT „Igényeink és lehetőségeink konfliktusának bioetikai szempontjai” című nemzetközi konferenciája, Budapest. (társszerzővel)

29.

A konstruktivizmus irányzata az andragógiában.
2004. március 17-18. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Új utak az andragógiában” c. országos konferencia, FEF. Budapest

30.

Felnőttoktatói identitás, felnőttképzési módszerek.
2004. január 15. A SOTE egyetemi oktatóinak pedagógiai továbbképzése. Budapest

31.

A felnőttek elektronikus tanulásának elméleti megalapozása.
2003. október 9-11. III. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest.

32.

A felnőttképzés európai dimenziói.
2003. október 7. FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Országos Iskolavezetői Konferenciája. Nyíregyháza.

33.

Az ember méltósága a családban.
2003. szeptember 15-17. A MBT „Az ember méltósága” c. nemzetközi konferenciája, Budapest.

34.

Felnőtt fejjel tanulni?
2003. szeptember 10. Szakképző gyakorló iskolák vezető tanárainak konferenciája. SZIE Tanárképző Intézet, Piliscsaba.

35.

Felnőttoktatói identitás, felnőttképzési módszerek.
2003. január 16. A SOTE egyetemi oktatóinak pedagógiai továbbképzése. Budapest

36.

A felnőttek tanulása és oktatása, mint tudásszervezés.
2002. október 24-26. Előadás és szimpózium elnökség. II. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest.

37.

Egy andragógiai Delfi kutatás eredményeiből.
2002., Az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsági ülése, Gödöllő.

38.

Felnőttoktatói identitás, felnőttképzési módszerek.
2002. január 21. A SOTE egyetemi oktatóinak pedagógiai továbbképzése. Budapest

39.

A konstruktivizmus a felnőttnevelésben.
2001. október 25-27. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest.

40.

Felnőttoktatói identitás, felnőttképzési módszerek.
2001. január 15. A SOTE egyetemi oktatóinak pedagógiai továbbképzése. Budapest

41.

Konstruktivizmus és felnőttoktatás.
2000. április 28. Az MTA Pedagógiai Bizottság Didaktikai Albizottságának ülése, Budapest.

42.

Felnőttoktatói identitás, felnőttképzési módszerek.
2000. január 17. A SOTE egyetemi oktatóinak pedagógiai továbbképzése. Budapest

43.

A konstruktivizmus néhány alkalmazási lehetősége az andragógiában.
1999. május 27-28. In: Basel P., Eszik Z. (szerk.): A felnőttoktatás kutatása. I. Magyar Felnőttképzési Kutatási Fórum, Dunaújváros. Oktatáskutató Intézet, 2001. pp. 93-104. (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás; 26.)
(ISBN:
963 00 5945 2)

44.

Felnőttoktatói identitás, felnőttképzési módszerek.
1999. január 18. A SOTE egyetemi oktatóinak pedagógiai továbbképzése. Budapest

45.

Felnőttoktatói identitás, felnőttképzési módszerek.
1998. január 22. A SOTE egyetemi oktatóinak pedagógiai továbbképzése. Budapest

46.

A családtervezés bioetikai kérdései.
1997. június 19-21. Az MBT „Haladás és együttműködés” c. nemzetközi konferenciája. Budapest. (társszerzővel)

47.

Konstruktivista fordulat az andragógiában?
1997. június 6. PhD Hallgatók Tudományos Konferenciája, ELTE BTK Budapest.

48.

A „szelíd pedagógia”.
1996. október 24. A Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet „Társadalom – Emberi minőség – Jövő” című országos konferenciája.

49.

A „sanft” andragógiai modellről.
1995. december 7. Az MTA Pedagógiai Bizottság Felnőttnevelési Munkabizottságának ülése, Budapest.

50.

A TCST oktatása, mint felnőttképzési feladat.
1994. március 5. „A természetes családtervezés kutatása és oktatása” c. nemzetközi konferencia, SOTE Budapest.