Szakképzés-pedagógiai Kutatócsoport nyilvános műhelyprogramja 2023. március 29-én

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Műszaki Pedagógia Tanszékén 2022. márciusában létrejött Szakképzés-pedagógiai Kutatócsoport soron következő nyilvános műhelyprogramját 2023. március 29-én tartotta.

A fórumon a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal munkatársai által bemutatott előadások hangzottak el az alábbi témákban:

Nagy Zoltán, az NSZFH államigazgatási elnökhelyettese, Adatokon alapuló rendszerek a szakképzésben címmel tartott előadást. Kiemelte, hogy a központi hivatalok, mint az NSZFH is, széles körű adatforrással rendelkezik, melyek elemzése, értékelése elsősorban államigazgatási, tervezéspolitikai célokat szolgál, hiszen a mérhető eredményesség, mint cél megjelenése az adatok felértékelődését hozta magával. Bemutatta az adatalapúság jogszabályi környezetét, valamint részletesen elemezte az alapadatúsági rendszerek különböző szintjeit.

Czirfusz Dóra előadásában a Kutatási eredmények és elemzési lehetőségek a szakképzésben címmel az NSZFH elemzési és pályakövetési munkacsoportjában folyó elemzési és kutatási eredményeket és lehetőségeket összegezte a következő adatforrásokra építve:

  • Szakképzési Pályakövetési Rendszer Kérdőíves Modul 2021/2022
  • Szakképzési Pályakövetési Rendszer Adatintegrációs Modul 2021/2022
  • SZIRSTAR 2021.

Csányi Róbert: Adatalapú megoldások lehetőségei az oktatásban az Újratervezés 3.0 Program példáján keresztül egy konkrét kutatás részleteit ismertette, mely az NSZFH 2020-ban indult projektjéhez kapcsolódott. A projekt célja a Covid idején munkájukat veszítettek számára lehetőséget biztosítani az informatikai képzettség megszerzésére.