Tanszékünk története

A Műszaki Pedagógia Tanszék története

Tanszékünk története felöleli az elmúlt évszázad jeles éveit. A műszaki pedagógusok szervezett képzése kisebb megszakításokkal, közel 125 éve folyik.

  • 1870-1894 között a Műszaki Egyetem jogelőd intézményében, a József Politechnikumban Tanárképző intézet kezdi meg működését. (Igazgatója: Stoczek József)
  • 1934-1948 között a József  Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Neveléstudományi intézet létesül: (Igazgatója: Imre Sándor)
  • 1961-ben a BME-n Pedagógia tanszék alakul. (Tanszékvezető: Bízó Gyula), amely
  • 1971-ben Tanárképző és Pedagógiai Intézetté szerveződik. (Igazgatója: Fekete József)
  • 1995-ben az intézeti tanszékek önállóvá válásával, a Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) végzi a műszaki pedagógusok képzését. (Tanszékvezető: Biszterszky Elemér)
  • 2005-től az tanszék Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet keretein belül működik tovább (Tanszék- és Intézetvezető Dr. Benedek András)

Jelenleg a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Karán működő  tanszék a műszaki szakképző iskolák számára képez tanárokat. A felvett hallgatók előképzettségük alapján okleveles mérnöktanári (nappali és levelező tagozaton) vagy mérnöktanári oklevelet (levelező tagozaton) szerezhetnek. A műszaki szakoktatók három éves levelező képzés keretében főiskolai végzettségű pedagógiai képesítéshez juthatnak.

A műszaki pedagógus képzettség megszerzésének különös jelentőséget ad, hogy a szakképzés egyre több intézménye törekszik minőségbiztosítási rendszerének kialakítására.

A műszaki pedagógus végzettség, az un. kiegészítő alapképzés formájában szerezhető meg. Ennek az a jelentősége, hogy az oktatási kormányzat a továbbképzési rendelet szerint (277/1997 sz.) segíti, és a központi keret felhasználható az első pedagógusi oklevél megszerzésére is.

A tanszék gondozásában indult be a közoktatásvezetői menedzser képzés.

A közoktatási vezető szakos szakirányú képzésben mintegy 2.000 hallgató vesz részt, akik távoktatás keretében sajátítják el az ismereteket.

1995-től az Országos Akkreditációs Bizottság állásfoglalása felhatalmazta Tanszékünket, hogy doktori (PhD) képzést, valamint habilitációs eljárást folytasson, doktori (PhD) fokozatot ítéljen oda. A Szakképzés-Pedagógiai Doktori Iskolában 2003 december 31-ig folyt képzés.

A tanszék oktatási tevékenysége mellett, pályázati fokon elnyert forrásokra alapozva, valamint megbízási szerződéses formában széleskörű kutatómunkát végez.

A munkaviszony megtartása szempontjából jelentős végzettség és szakképesítés megszerzését célzó képzés mellett, a Tanszék más területekkel együttműködve ún. képzési csomagokat is kínál.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) szervezésében folytatott továbbképzést a BME a műszaki pedagógusképzésben kredit pontokkal ismeri el.

Az okleveles mérnöktanári végzettséggel rendelkező villamosmérnökök számára a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara a BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszékével együtt szakmai és pedagógiai akkreditált továbbképzést indít “Villamosmérnöki és informatikai ismeretek és tanításuk” címmel (T 302460-1019/1999). További információk: http://www.vdk.bme.hu

Az elmúlt években félszáz főiskolai végzettségű villamos- és gépészmérnök szerezte meg a BME-n az egyetemi szintű okleveles mérnöki és okleveles mérnöktanári oklevelet, az un. komprimált képzés keretében.

Az egyetemi végzettségű okleveles mérnöktanárok számára a Műszaki Pedagógia Tanszék  Szakképzés-pedagógiai Doktori Programjában való részvétel, a PhD fokozat megszerzéséhez vezetett. A program lezárulásával keletkező hiányt tanszékünk az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola és a Pszichológiai Doktori Iskola keretei között szervezett képzéshez történő csatlakozásával oldja fel.

A tanszék jól felszerelt számítástechnikai, multimédiás és információtechnológiai háttérrel és a felnőttképzésben szerzett sokéves tapasztalataival részt vesz a pedagógusok továbbképzésében, és vállalja egy adott cég oktatással foglalkozó munkatársainak továbbképzését.