Balogh Andrásné dr., publikációk

Publikációk

Tudományos pálya statisztikái

Referált cikkek száma (magyar, idegen nyelven): 12 db, 1 db.
Konferencia (előadás): 14

Publikációk (utóbbi évek jelentősebb)

 • – András Benedek – Judit Vidékiné-Reményi: Who is the Joy of Learning Important for? In: Eden Annual Conference:The Joy of Learning. Oslo 2013
 • – Vidékiné Reményi Judit – Benedek András: Többgenerációs tanulás − 21. századi koedukáció ONK 2012 Budapest
 • – Benedek András – Vidékiné Reményi Judit: A fenntartható tanulás. Szakképzési szemle, (2011) 27: (4) 201-209. old.
 • – Benedek András – Vidékiné Reményi Judit: A fenntartható tanulás empirikus modellképe, ONK 2011 tanulmánykötet 271. lap  http://onk2011.elte.hu/teljesanyagok.pdf
 • – Benedek András – Vidékiné Reményi Judit: Methodological Issues of Sustainable Learning. In EDEN Annual Conference: Learning and Sustainability: The New Ecosystem of Innovation and Knowledge. Dublin: 2011.  pp. 16-17. (ISBN: 978-963-87914-5-0)
 • Gondolatok a szakmai tanárképzésről, Új katedra 2010/január http://www.ujkatedra.hu/ujkatedra/kiemelt-cikkeink/gondolatok-szakmai
 • A képzők képzésének dimenziói. In Szakképzési szemle, (2008) 24: (1) 72. p.
 • Menet közben: a munkafolyamatban rejlő tanulás lehetőségei, Humán Saldo, ötödik évfolyam, 2008/ különszám 6-9. l.
 • A hátrányos helyzetű fiatalok szakképzésének helyzete Magyarországon, tanulmány a BBJ (Berlin) intézettel közös „A hátrányos helyzetű fiatalok szakképzésének modularizációs és akkreditációs lehetőségei Németországban és Magyarországon” c. kutatás keretében, 30 l., 2007.
 • A kompetencia fogalma, tanulmány, készült  A szakmaitanár-képzés helyzete és korszerűsítése c. projekt keretében, 37. l, Kiadta: NSZFI 2007.
 • Új metodikai igények. Szakoktatás, 2007/2
 • Kompetenciák és kvalifikációk a szakképzésben in: Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia, TYPOTEX, 2006. 66-97. lap
 • A kompetencia fogalma. Dunaújvárosi Főiskola, (2006)
 • „30 év Győrben” Jubileumi tudományos konferencia. Szekció-előadások. 2004. november Győr SZIE. Balogh Andrásné dr.: A mérnöktanárképzés a módszertani paradigmaváltás tükrében (2004) 429 p. 360-365. p.
 • – Vidékiné Reményi Judit: Language and Technology: „Learning by Using” Rendező: IGIP Internationale Gesellschaft für Ingenierpädagogik Klagenfurt (2001)
 • Mária Balogh-Szombathelyi: Die technische Entwicklung und die Berufsbildung, Periodica Polytechnica (2000) 8/1.
 • – J. Jakab – P. Farkas: Berufsausbildung von sozial benachteiligten Jugendlichen in Ungarn und Deutschland, Berlin, (1998) BBJ Servis GmbH, Heft1.:  110 p, Heft 2.: 98 p.
 • Dr Balogh Mária: Módszerek és eredmények, Hírlevél, Phare Foglalkoztatás és Szociális Fejlesztés Program, (1997)
 • B. Szombathelyi Mária: Az elektronika tanításának módszertana, egyetemi jegyzet, (1997)
 • Balogh Andrásné: Újabb tendenciák a műszaki szakmódszertanok fejlődésében, kandidátusi értekezés (1995)

Tanulmányok

 • – Vidékiné Reményi Judit: Új módszerek. In Felnőttoktató (szerk.: Henczi Lajos) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (2009) 313-325. p.
 • Balogh Andrásné dr.: A szakképzés (VET) tanárai és oktatói helyzetének néhány jellemzője, szakértői tanulmány az European Training Foundation számára 19 oldal (2003)
 • Balogh Andrásné dr.: Humánerőforrás fejlesztés a pedagógusképzésben, háttértanulmány a Nemzeti Szakképzési Intézet számára a „Középfokú szakképzési stratégia cél- és feladatrendszere” kidolgozásához 25 oldal (2003)

Konferencia előadások

 • – Benedek András: Methodological Issues of Sustainable Learning. In: Proceedings of EDEN Conference, Dublin (2011)
 • Balogh Andrásné dr.: A tudományos és műszaki tanulmányok vonzóbbá tétele,  „Az oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseinek megvalósítására irányuló EU munkaprogram” megvitatása és végrehajtásának előkészítése Konferencia Budapest. A konferenciát az Oktatási Minisztérium rendezte (2003)