Dr. Kálmán Anikó, publikációk

Publikációk

BME PA

Google Scholar

Scopus ID

ResearcherID

2013

 • –  Sass Judit – Eva Braidwood – Bodnár Éva: Képzési igények összehasonlító felmérése a magyar és a finn felsőoktatásban. In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Reka (szerk.) XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Változó életformák – régi és új tanulási környezetek. Eger: EKF Líceum Kiadó, pp. 133-134. Paper 130. ISBN: 978-615-5250-32-3
 • Kálmán, A. (szerk.) (2013) (CD): Verseny és együttműködés: az innovatív felsőoktatás/Competition and cooperation: the Innovative Higher Education, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia kiadványa/ MELLearN 8th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings, 2012. április 26-27., Szent István Egyetem, Gödöllő, 310 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-88878-4-9, MELLearN, Debrecen.
 • Developments in Hungarian Lifelong Learning Policies as Means of Implementing the Knowledge Triangle. In: The Knowledge Triangle – Reinventing the Future, pp. 85-100. Eds: Pia Lappalainen, Markku Markkula, ISBN 978-2-87352-006-9, SEFI – Aalto University – Universitat Politècnica de València and VLC/Campus
 • Az Európa 2020 stratégia: az életen át tartó tanulás és a tudásháromszög megvalósítása az egyetemeken. In: Új kutatások a neveléstudományokban. A munka és a nevelés világa a tudományban. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. november 08-10. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Eötvös Kiadó, ISSN 2062-090X, 173-191 old.
 • Képzők képzése: innováció a felsőoktatásban (előadás összefoglaló). In: 11. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2013. április 11-13. Szerk. Józsa Krisztián – Fejes József Balázs, ISBN 978-963-306-212-8, 98 old.
 • Comparative analysis of trainers’ needs in higher education network (abstract). In: 41st Annual SEFI Conference: 1973-2013: Engineering Education Fast Forward, 16-20 September 2013, Leuven, Belgium, pp. 150

2012

 • Oktatói kompetenciák – felsőoktatás. In: Andragógiai kutatások és fejlesztések. Tisztelgő tanulmánykötet Koltai Dénes tudományszervezői és kutatói munkássága előtt, pp. 194-200. Szerk: Dr. Németh Balázs, ISBN 978-963-642-461-9, Pécsi Tudományegyetem FEEK, Pécs
 • Tanulás és életpálya. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest. ISBN 978-963-279-768-7, 189 oldal, e-tananyag  http://tavoktatas.typotex.hu/
 • Lifelong Learning adaptáció, a Tudásháromszög modell. In: Kutatások és innovatív megoldások a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben. II. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia, 2012. november 20., Budapest. Szerk. Tóth Péter – Duchon Jenő, ISBN 978-615-5018-39-8 (CD)
 • „Képzők képzése”: a fenntartható minőségi felsőoktatás/ Training of Trainers: Sustainable Quality Higher Education. In: A magyar felsőoktatás szerepe a Tudásháromszög (oktatás-kutatás-innováció) megvalósításában. Az Európa 2020 és az oktatás-képzés 2020 stratégiák/The Role of Hungarian Higher Education in Achieving the Knowledge Triangle (education-research-innovation). The Europe 2020 and the Education-Training 2020 Strategies, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia kiadványa/ MELLearN 7th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings, 2011. április 21-22., Pannon Egyetem, Veszprém, 558 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-88878-3-2, MELLearN, Debrecen. pp. 107-120, 121-134. (CD formátum)
 • Formal-nonformal Learning Acknowledgement to the New Employment Competences (Extended Abstract). In: 40th Annual SEFI Conference: Engineering Education 2020: Meet the Future, 23-26 September, Thessaloniki, Greece, pp. 324-325, ISBN: 978-2-87352-005-2
 • Training of Trainers. Paradigm Shift in Qualitative Higher Education. In: IACEE 2012 World Conference on Continuing Engineering Education, 17-19 May 2012, Valencia, Spain, ISBN: 978-84-8363-858-3 (CD)
 • Kálmán, A. (szerk.) (2012) (CD): A magyar felsőoktatás szerepe a Tudásháromszög (oktatás-kutatás-innováció) megvalósításában. Az Európa 2020 és az oktatás-képzés 2020 stratégiák/The Role of Hungarian Higher Education in Achieving the Knowledge Triangle (education-research-innovation). The Europe 2020 and the Education-Training 2020 Strategies, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia kiadványa/ MELLearN 7th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings, 2011. április 21-22., Pannon Egyetem, Veszprém, 558 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-88878-3-2, MELLearN, Debrecen.

2011

 • Innovációs célok a felsőoktatási tanárképzésben a Tudásháromszög megvalósításáért. In: Empirikus kutatások a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben – Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia, 2011. november 11., Budapest, ISBN 978-615-5018-26-8 (CD formátum)
 • Contribution to Knowledge Triangle by Analyzing the Implemention of the EUA Charter on Lifelong Learning. In: WEE 2011 (1st World Engineering Education Flash Week), SEFI Annual Conference, 27 September – 02 October 2011, Lisbon, Portugal (CD)
 • Institutional Presentation: Budapest University of Technology and Economics. In: Engaging Lifelong Learning: Shaping Inclusive and Responsive University Strategies by Hanne Smidt and Andrée Sursock, EUA Publications 2011, Brussels, Belgium, ISBN: 9789078997283, pp. 70
 • Krisztián Béla (2011): Könyvismertetés. Kálmán Anikó: Az oktatástól az önálló tanulásig. Acta Scientiarum Socialium, Tomus XXXII./2010/34.- Univ. Kaposvár
 • Útközben, a Neveléstudományi Doktori Program Évkönyvei 3., Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program CHERD-HUNGARY. Sorozatszerkesztők: Kozma Tamás, Szabó Ildikó, Szabó László Tamás, Pusztai Gabriella. Szerkesztő: Pusztai Gabriella-Németh Nóra V. 2011., Kapitális Kft., ISBN 978-963-473-445-1, 395. old.
 • – Németh Balázs (szerk.) (2011) (CD): Bolognától Lisszabonig: Az életen át tartó tanulás stratégiai kérdései és a hálózati együttműködés európai és hazai dimenziói, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület Szöveggyűjtemény/ From Bologna to Lisbon: The Strategic Questions of Lifelong Learning and the European and Hungarian Dimensions of Network Collaboration, MELLearN Collection of Essays, ISBN 978-963-88878-2-5, MELLearN, Debrecen.

2010

 • Tanulás az egész életen át – Helyzetünk és a változás stratégiája. A hazai LLL helyzete és elemzése. In: A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése. Tények és tendenciák. Összefoglaló kötet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által koordinált 2008-2009-ben pályázati keretekben megvalósított kutatásokról, pp. 21-62, Szerk: Dr. Benedek András, 539 oldal, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest
 • Életen át tartó tanulás és öregedés/ Lifelong Learning and Ageing. In: Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés/ Lifelong Learning, Innovation and the Creation of Values, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciakötete/ MELLearN 6th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings, 2010. április 29-30., Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 618 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-88878-1-8, MELLearN, Debrecen. pp. 291-300 301-311.
 • – Dr. Gábriel Róbert – Dr. Semsei Imre: Az életen át tartó tanulás folyamata: az élet tanulása és az életkor/ The Process of Lifelong Learning: Learning Life and the Age, Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés/ Lifelong Learning, Innovation and the Creation of Values, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Stratégiai Háttérdokumentum és vitaindítók/ MELLearN 6th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Strategic Background Paper and Discussion Primings, 2010. április 29-30., Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 96 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-88878-0-1, MELLearN, Debrecen. pp. 28-32, 68-72.
 • – Dr. Faragó Sándor – Dr. Mohácsi Márta: Az egyetemek szerepe az életen át tartó tanulás megvalósításában/ The Role of Universities in the Implementation of Lifelong Learning, Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés/ Lifelong Learning, Innovation and the Creation of Values, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Stratégiai Háttérdokumentum és vitaindítók/ MELLearN 6th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Strategic Background Paper and Discussion Primings, 2010. április 29-30., Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 96 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-88878-0-1, MELLearN, Debrecen. pp. 5-11, 12-17.
 • Contribution to Evidence-based Policy-making on Continuing Engineering Education through Collaboration and Cooperation. In: WCCEE 2010 12th World Conference on Continuing Engineering Education, 17-19 October 2010, Singapore, ISBN: 978-981-08-7156-7 (CD)
 • EU Compatible Training for Technical Educators in Higher Education. In: WCCI 14th World Council for Education, University of Pécs, 11-17 July 2010 Pécs, 2010 (CD)
 • Kálmán, A. (szerk.) (2010): Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés/ Lifelong Learning, Innovation and the Creation of Values, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciakötete/ MELLearN 6th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings, 2010. április 29-30., Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 618 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-88878-1-8, MELLearN, Debrecen.
 • Kálmán, A. (szerk.) (2010): Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés/ Lifelong Learning, Innovation and the Creation of Values, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Stratégiai Háttérdokumentum és vitaindítók/ MELLearN 6th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Strategic Background Paper and Discussion Primings, 2010. április 29-30., Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 96 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-88878-0-1, MELLearN, Debrecen.

2009

 • Az életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák kialakulása a nonformális és informális tanulás dimenziójában, IX. Országos Neveléstudományi Konferencia – Neveléstudomány- Integritás és integrálhatóság, Program,Tartalmi összefoglalók, 2009. november 19-21., Veszprém. 123/2009, Pannon Egyetem, Veszprém. pp. 160.
 • Az életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák kialakulása a nonformális és informális tanulás dimenziójában/ Formation of Competences Establishing Lifelong Learning in the Dimension of Non-Formal and Informal Learning, 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Konferenciakötet/ MELLearN 5th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings, 2009. április 16-17., Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron. ISBN 978-963-87523-9-0, MELLearN, Debrecen. pp. 170-187., 188-205
 • Formation of Competences Establishing Lifelong – Learning in the Dimension of Non-Formal and Informal Learning. In: Modern Management Research Conference: Insights into the Sustainable Growth of Business, Vilnius, Lithuania, November 19-21, 2009 (CD)
 • The Place of Cooperation in the Increase of Lifelong Learning. In: 25th DRC Annual Meeting and Conference, Eötvös Loránd University, Budapest 2008, pp. 141-149.
 • Kálmán, A. (szerk.) (2009): A tanulói és tudástársadalom stratégiái, technológiái és módszerei / Strategies, Technologies and Methods in a Learning and Knowledge Society, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciakötet /  MELLearN 5th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings, 2009. április 16-17., Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 290 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-87523-9-0, MELLearN, Debrecen.
 • Az oktatástól az önálló tanulásig. Tanulás Támogatás Útmutató Füzetek, Budapest, 240 old., szerk.: Dr. Benedek András, ISBN 978-963-7163-90-6, ISSN 2061 263X, BME APPI, Műszaki Pedagógia Tanszék.
 • Kálmán, A. (szerk.) (2009):  A tanulói- és tudástársadalom stratégiái, technológiái és módszerei / Strategies, Technologies and Methods in a Learning and Knowledge Society, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Stratégiai Háttérdokumentum és vitaindítók/  MELLearN 5th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Strategic Background Paper and Discussion Primings, 2009. április 16-17., Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 52 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-87523-6-9, MELLearN, Debrecen.

2008

 • Öregedés és a felnőttkori folyamatos tanulás, In: Gerontológia, Semsei I. (szer), Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kari Jegyzetek, 15. kötet, pp. 554-563, Nyíregyháza
 • A felnőttkori tanulás sajátosságairól. In: Tanulás Életen Át (TÉT) Magyarországon, pp. 126-153, Szerk: Benedek A., Lada L., 256 oldal, ISBN 978-963-86699-3-3, Tempus Közalapítvány, Budapest
 • A kompetencia alapúság a program és tananyagtervezésben, Tanár-továbbképzési Füzetek HEFOP 3.5.1. “Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” IV. A felnőttképzés módszertani kérdései, Sorozatszerkesztő: Zachár L., felelős kiadó: Nagy L. főigazgató, pp. 67-136, NSZFI Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest
 • A tanulási feladatok (instrukciók) megadásának módjai, követelményei, Tanár-továbbképzési Füzetek HEFOP 3.5.1. “Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” IV. A felnőttképzés módszertani kérdései, Sorozatszerkesztő: Zachár L., felelős kiadó: Nagy L. főigazgató, pp. 143-185, NSZFI Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest
 • Women and Lifelong Learning, In: SZÍN – Közösségi Művelődés 13/6- 2008. december, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyóirata, Mátyus A. (szerk.), ISSN 1416-6925, pp. 77-96, Budapest
 • A tanítás és tanulás mint professzionális tevékenység kompetenciái/ Competences of Teaching and Learning as Professional Activities, 4. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Konferenciakötet/ MELLearN 4th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings, 2008. április 17-18., Nyíregyházi Főiskola. ISBN 978-963-87523-8-3, MELLearN, Debrecen. pp. 386-402, 403-420.
 • Case Studies in the Development and Qualification of University Teachers in Europe, compiled and edited for NETTLE Network of European Tertiary Level Educators, 456 oldal, ISBN 978-963-87523-5-2, Rexpo Kft., Debrecen
 • Kálmán, A. (szerk.) (2008): Felnőttképzési tapasztalatok és lehetőségek a felsőoktatás megújításában / Adult Education Experiences and Opportunities for the Renewal of Higher Education, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 4. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Konferenciakötet / MELLearN 4th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings, 2008. április 17-18., Nyíregyházi Főiskola, 536 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-87523-8-3, MELLearN, Debrecen.
 • Kálmán, A. (szerk.) (2008): Felnőttképzési tapasztalatok és lehetőségek a felsőoktatás megújításában / Adult Education Experiences and Opportunities for the Renewal of Higher Education, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 4. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Stratégiai Háttérdokumentum / MELLearN 4th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Strategic Background Document, 2008. április 17-18., Nyíregyházi Főiskola, 44 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-87523-6-9, MELLearN, Debrecen.
 • Kálmán, A. (szerk.) (2008): Felnőttképzési tapasztalatok és lehetőségek a felsőoktatás megújításában / Adult Education Experiences and Opportunities for the Renewal of Higher Education, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 4. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Vitaindító dokumentum / MELLearN 4th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Discussion Primings, 2008. április 17-18., Nyíregyházi Főiskola, 68 oldal (Magyar / English), ISBN 978-963-87523-7-6, MELLearN, Debrecen.

 

2006-2007

 • Active Citizenship and Education, Proceedings, 3rd International Conference on Interdisciplinarity in Education, Athens, 15-17 March 2007, ISBN 978-960-89028-4-8, ISSN 1790-661X, European Commission DG Education and Culture – Jean Monnet Programme Study and Research Centres, National Technical University of Athens, 5 oldal (co-author: de Kosinsky, V.) (2007)
 • A felnőttoktatói kompetenciák megjelenése a felsőoktatási intézményekben (kutatási beszámoló), A felsőoktatás szerepvállalása a felnőttképzésben. Workshop Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 2006. november 24. ISBN 978-963-87523-0-7, MELLearN, Debrecen, pp. 24-46. (2007)
 • A felsőoktatás szerepvállalása a felnőttképzésben. Workshop Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 2006. november 24. ISBN: 978-963-87523-0-7, MELLearN, Debrecen (2007)
 • A felsőoktatás felnőttképzési lehetőségei és feladatai az NFT II-ben c. kerekasztal – beszélgetés háttéranyag. A felsőoktatás szerepvállalása a felnőttképzésben. Workshop Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 2006. november 24. ISBN 978-963-87523-0-7, MELLearN, Debrecen, pp. 68-79. (társzerzők: Piros, M., Szabóné, B.É.) (2007)
 • (szerk.) A European Comparative Survey on National University Lifelong Learning Networking, EULLearN European University Lifelong Learning Network Targeted Thematic Group TTG B, Szerkesztette Dr. Kálmán, A., ISBN 978-963-87523-1-4, REXPO, Debrecen, 93 oldal. (2007)
 • Tanári szerepek – tanulási stílusok (A felnőtt-tanulás folyamata), ISBN 963 8088 16 8, ISSN 1588-9572, OKKER, Budapest (2006)
 • A lifelong learning aktualitásai – Lifelong learning az Európai Unió oktatáspolitikájában, „Fókuszban a felnőttek tanulása”, pp. 95-108, ISBN 963 9483 621, ISSN 1785 6051, Szent István Egyetem, Gödöllő (2006)
 • Gyakorlat-orientált, kompetencia alapú felnőttoktatói curriculum, „In memoriam Durkó Mátyás”, pp. 74-82, Magyar Művelődési Intézet, Budapest (2006)
 • National University Lifelong Learning Networks and European Co-operation, EULLearN European University Lifelong Learning Network – Targeted Thematic Group TTG B Interim Report, REXPO Debrecen. (2006)
 • Adult Training in Hungary, Ricerca e Innovazione, Newsletter dell’IRRE Lombardia. Offre informazioni on line sulle iniziative dell’Istituto Regionale Ricerca Educativa, Milano (2006)
 • A felsőoktatás felnőttoktatási, képzési funkciói és feladatai, 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia – Stratégiai Háttérdokumentum, pp. 4-11, ISBN 963 229 512 9, MELLearN, Debrecen (2006)
 • Felnőttoktatók képzése – Training Adult Educators, 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia – Vitaindító, pp. 14-17, 31-34, ISBN 963 229 513 7, MELLearN, Debrecen (2006)
 • A „lifelong learning” aktualitásai, „A pedagógusképzés – továbbképzés – felsőoktatás” című nemzetközi konferencia kötet, pp. 120-141, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Hajdúszoboszló (2006)
 • National Lifelong Learning Networks, EULLearN TTG B Conference: Lifelong Learning in Slovakia and Czech Republic / Celoživotné vzdelávanie na Slovenska a v Českej republike, Proceedings / Zborník prednášok, 9-10.03.2006, Edited by / zostavil: Miroslav Babinský, ISBN 80 227 2374 6, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Inštitút celoživotného vzdelávania, Bratislava (2006)

 

2000-2005

 • Andragógiai módszertan: a felnőttoktatók kompetenciái: Lifelong Learning füzetek, ISBN 963 9228 96 6, 136 oldal, OKKER Budapest. (2005)
 • Andragógiai Interdiszciplináris Kutatásmódszertan, Budapest, Második kiadás: Egyetemi Lifelong Learning Központ, Lifelong Learning Füzetek, ISBN 963-922-89-74, 145 oldal, OKKER Budapest (2005).
 • MELLearN Egyesület Tanulmánykötet: Lifelong Learning és Kompetencia, szerk: Dr Kálmán, A., publikáció: A magyarországi felnőttképzés tudományos jogi, politikai, gazdasági környezetének ellentmondásai pp. 82- 121. ISBN 963 218 247 2, REXPO Kft, Debrecen (2005)
 • A felnőttoktatásban és –képzésben alkalmazható kompetenciaelvű módszerek és azok alkalmazhatósága, Kutatási zárótanulmány, 13-as Felnőttképzési Kutatási Füzet, NFI Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest (2005)
 • Európai Uniós felnőttképzési projektek a Lifelong Learning implementációjában, „Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért”, Nemzetközi kutatási konferencia tanulmánykötet, pp. 98-102, ISBN 963 7469 03 6, NSZI Nemzeti Szakképzési Intézet – NFI Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest (2005)
 • (szerk.) MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület Konferenciakötet / MELLearN Network Conference Proceedings: 1. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia / 1st Hungarian National and International Lifelong Learning Conference, 2005. április 21-22, Debrecen, 146 oldal. Szerkesztette Dr. Kálmán, A.. ISBN 963-472-917-7 REXPO Kft, Debrecen (2005)
 • „A felnőttképzés korszerű andragógiai rendszere, a képzés andragógia specifikumainak meghatározása az egész életen át tartó tanulás követelményének szempontjából” című kutatásban az új képzési szakmák (tutor, mentor, képzési tanácsadó, karrierépítési tanácsadó, pályaorientációs tanácsadó, önmenedzselési tanácsadó, stb.) kialakulásának folyamata. Az elkészült munkát publikálja a PTE TTK FEEFI társkiadóval jelenteti meg. (megjelenés alatt).
 • Adults in Hungarian Higher Education, in: Adults in Higher Education – Learning from Experience in the New Europe, Editors: Mark, R., Pouget, M., Thomas, E., Peter Lang European Academic Publishers, Bern, ISBN 3-03910-182-X (2004)
 • Teaching and learning at a regional level: a case study of promoting change at the University of Debrecen, JACE Journal of Adult and Continuing Education, Vol. 10. ISSN 1477-9714, NIACE (The National Institute of Adult Continuing Education), Leicester
 • (szakmai lektor) Farkas Éva: Felnőttoktatás és- képzés Magyarországon, Jegyzet, 2004 , ISBN 963 217 026 1, Miskolc, Kolombusz Kkt (2004)
 • Results of the comparative study based on Kolb’s model, Teaching, Learning and Adults Report of Group Leaders, Group 6, Socrates-Grundtvig ALPINE projekt, Thessaloniki, http://www.qub.ac.uk/alpine/. (2003)
 • A Debreceni Egyetem információs, szolgáltató, képzési és kutatási egységének bemutatása, A Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felnőttképzés című folyóirata: 1. évfolyam. 1. szám, Műhelyek részben: Küldetés, misszió Debrecenben, 48-50 oldal (2003)
 • „Vállalkozási készségek fejlesztése a felsőoktatásban”, 3 kötetes tanulmány: „Vállalkozási ismeretek a Debreceni Egyetem képzési rendszerében”, PHARE projekt HU-0105-03-ESZA: A kutatás címe: „A vállalkozási készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban”, projektmenedzser. Debrecen, 2003.
 • Andragógiai Interdiszciplináris Kutatásmódszertan, Debrecen: Egyetemi Lifelong Learning Központ, Lifelong Learning Füzetek 4. szám, ISBN 963 204 540 8, 145 oldal (REXPO KFT kiadó THENUCE támogatással) (2002)
 • A Lifelong Learning Központ empirikus távoktatási felmérése az Észak-Alföldi Régióban, valamint a távoktatás regionális helyzete. Lifelong Learning Füzetek 2. szám, ISBN: 963 204 192 5, (152 oldal – Kálmán, A.: 5-28. oldal), Debrecen: Egyetemi „Lifelong Learning” Központ, társszerző: Erdei Gábor. (2002)
 • Teaching and Learning Methodologies: Changing Attitudes in University Continuing Education at the University of Debrecen, THENUCE Socrates-Erasmus Thematic Network in University Continuing Education, Thematic Group 9 Adult Teaching and Learning, Debrecen, http://www.thenuce.net. (2002)
 • Implementation of the case-study survey, Information about the participation in the ALPINE Project international comparative analysis on selected educational programmes for adults, focusing from the methodological point of view on how the programmes support the learners, Socrates-Grundtvig ALPINE projekt, Tartu, http://www.qub.ac.uk/alpine/. (2002)
 • Teaching, Learning and Adults Report of Group Leaders, Group 6, Socrates-Grundtvig ALPINE projekt, Lund, http://www.qub.ac.uk/alpine/. (2002)
 • The Condition of Distance Learning in the North-Alföld Region of Hungary, European University Continuing Education, The Managers’ Handbook Online, ISBN: 2 930 260 10 6, Case Study 49, http://distance.ktu.lt/thenuce/ebook, Editor: Valerie Mitchell, Web Producer: Danguole Rutkauskiene, Produced in the framework of THENUCE The European Socrates-Erasmus Thematic Network in University Continuing Education, 10033-CP-3-2002-1-BE-ERASMUS-ETN. (2002)
 • Az életen át tartó tanulás koncepciójának és a Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ működésének bemutatása. Partnerség az élethosszig tartó tanulásért sorozat. Az európai modernizációs folyamatok a magyar felnőttoktatásban. Budapest, ISBN 963 009 943 8, szerkesztő: Horváthné Bodnár Mária – FTE 27, 43- 57 oldal. (2002)
 • Tanulószervezetek-szervezett tanulás, Felnőttoktatás, Ifjúság, Művelődés. Felnőttnevelés, Művelődés. Debreceni Egyetem: Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 19. szám, ISBN 963 472 289, 18-35. oldal. (2002)
 • Die Institution der Lehre als „lernende Organisation” in: Monika Kalcsics: Den Wandel bestehen. Bildungseinrichtungen als „Lernende Organisation”? Dokumentation der 44. „Salzburger Gespräche für Leiterinnen und Leiter in der Erwachsenenbildung”. Wien. (2002)
 • Felsőoktatás és folyamatos tanulás, Lifelong Learning a Debreceni Egyetemen, Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, A Magyar Népfőiskola Társaság negyedévenként megjelenő folyóirata, ISSN: 1218 1455, (2002) www.nepfoiskola.hu/mntlap/archiv/2002_1/debrecen.htm, társszerző: Jakó Melinda
 • A felnőttoktatás módszertana. Kultúra és Közösség, 2001. IV. – 2002. I. szám, ISSN 0133 2597, 175-184. oldalak. (2002)
 • Management development and training in local public authorities: a comparative study between the UK and Hungary, University of Nottingham, Centre for Comparative Education Research, megjelent a CD-Rom Proceedings-ben of the BAICE Conference, edited by Prof. John William Morgan and Dr. Janet Hannah, Nottingham. Co-author: Stephen Drodge (2002)
 • (szerk.): A felnőttképzés új útjai. A pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés tananyaga, Debreceni Egyetem, Debrecen, 218 oldal. (2002)
 • (szakmai lektor) Aktív Turizmus. Lifelong Learning Füzetek 3. szám, Debrecen: Egyetemi „Lifelong Learning” Központ, ISBN: 963 212 779 X (2002)
 • Andragógiai képzés és kutatás a KLTE Bölcsészettudományi Karán. In: Basel Péter – Eszik Zoltán (szerk.): A felnőttoktatás kutatása. Budapest: FTE 26. szám, 127-138. oldal. (2001)
 • Felnőttképzési törvény: alapelvek, javaslatok. in: A fejlettek sarkában lenni. Oktatási Minisztérium, Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, ISBN 963 860-195 7, A felnőttképzési törvény előkészületeinek keretében szervezett nemzetközi szakértői szeminárium dokumentumai, 25-29. oldal. (2000)
 • Bevezetés a felnőttképzés módszertanába. Magyar Közigazgatási Intézet Oktatási és Módszertani Igazgatóság. CD formában jelent meg. (2000)
 • (szerk.) Kihívások közvetítések. Felnőttnevelés, Művelődés. Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 18. szám, 130 oldal, ISBN 963 472 546 5. (társszerk.: Éles Csaba) (2000)

 

1995-2000

 • A felnőttképzés megújítása 2000-ig. in: A magyar felnőttoktatás története című konferencia dokumentumai, Debrecen, 1997. október 6-8. Budapest: ISBN 963 034 945 0, Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás FTE 18, 259-263. old. (1998)
 • Experience of OECD Country Report on Lifelong Learning, International Seminar, The Role and Organisation of Adult Education in the Period of Transition, Tallin, www.andras.ee/papers/kalman.html. (1998)
 • A képzési stratégiák tervezése és elhelyezése a közigazgatási rendszerben. Művelődéstudományi Tanulmányok. Felnőttnevelés, Művelődés. KLTE Debrecen, ISBN 963 472 155 9, Acta Andragogie et Culturae sorozat, 16. szám, 35-52. oldal. (1997)
 • Strategies of Adult Education and Methods in Change Management. in: The Training of the Administrative Staff in the Light of an Educational System. Proceedings of Crisis in the Human Services Conference, Cambridge, 7-9. old. (1997)
 • Tanítási technikák (Oktatói kézikönyv) Phare program a Magyar Közszolgálat fejlesztésére és oktatásra – sorozat (85 oldal – Kálmán, A.: 26-41 oldal) Budapest. (1995)
 • Képzési és oktatási technikák (Oktatói kézikönyv), Phare program a Magyar Közszolgálat fejlesztésére és oktatásra – sorozat, Budapest. Roussignol J. M. (szerk.), társszerzők: Berki Ferencné, Kozma Tamásné, Szigeti Jenő, (85 oldal – Kálmán, A.: 12-26 oldalak). (1995)
 • Képzési és oktatási technikák (Elvek és eljárások kézikönyve), Phare program a Magyar Közszolgálat fejlesztésére és oktatásra – sorozat, Budapest. Roussignol J. M. (szerk.), társszerzők: Berki Ferencné, Kozma Tamásné, Szigeti Jenő, (125 oldal – Kálmán, A.: 48-65 oldalak). (1995)
 • Képzési és oktatási technikák (Melléklet gyűjteménye), Phare program a Magyar Közszolgálat fejlesztésére és oktatásra – sorozat, Budapest. Roussignol J. M. (szerk.), társszerzők: Berki Ferencné, Kozma Tamásné, Szigeti Jenő, (35 oldal – Kálmán, A.: 12-21 oldalak). (1995)