Dr. Kata János, publikációk

Publikációk

MTMT publikációs adatbázis

Google Scholar

Scopus ID

ResearcherID

 

  1. Aki nem bukott meg, az nem is volt egyetemista: A bukás jelensége a műegyetemen. In: Józsa Krisztián, Fejes József Balázs (szerk.) XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, Magyarország, (2013) 97-98. p. ISBN: 978-963-306-212-8.
  2. Tanulástechnika. Budapest: BME GTK; Typotex Kiadó, (2012) 252 p.
  3. Brain-storming alapú csoportos értékelési módszer alkalmazása a vizsgáztatásban. Szeged, (2012) 181 p.
  4. A műegyetemisták tipizálása tanulási szempontból. Taní-tani konferencia. Miskolc, (2012).
  5. Az egész életen át tartó tanulás és a műveltségkép kapcsolata. In: Taní-tani Konferencia. Miskolc, (2010)
  6. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. SZAKOKTATÁS (2009) 59: (3) 8-12. p.
  7. A középfokú műszaki szakképzés nyelvoktatással szemben támasztott követelményeiről a mérnökképzés tapasztalatai alapján. Szakképzési Szemle, (2001) 51: (3) Budapest
  8. Improvement of the studentsmanagement skills by teaching operation research based models and methods in the technical teacher’s training. Periodica Polytechnica Ser. Soc. Man. Sci. BME, Budapest, (2000) Vol. 8. No. 1.
  9. A szakképzési folyamatok rendszertechnikai modellezésének és optimalizálásának egy lehetséges módszere. Szakképzési Szemle, Budapest, (1999) 49: (2)
  10. Автоматизированный внутризаводской транспорт (часть 1) Oktatási segédlet az idegennyelvű képzés robottechnikai szakának hallgatói számára Budapest, (1999)

//