Dr. Nyíri Kristóf, önéletrajz

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

1968-ban végeztem az ELTE matematika-filozófia szakán. 1971-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán filozófiából doktoráltam. Ugyanabban az évben tanársegédként a kar filozófiai tanszékére kerültem. 1985 és 1989 között a Filozófiatörténeti Tanszék vezetője voltam. 1986-ban neveztek ki egyetemi tanárnak. 1978-ban nyertem el a filozófiai tudomány kandidátusa, 1985-ben a filozófiai tudomány doktora címet. 1993-tól vagyok a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 2001. májusától rendes tagja. A Magyar Filozófiai Társaság elnökéül választott 1993 szeptemberében, újraválasztott 1995 áprilisában. 1995. jún. 1. és 2005. máj. 31. között az MTA Filozófiai Kutatóintézetének igazgatója, majd nyugdíjba vonulásomig (2007. ápr. 1.) kutatóprofesszora voltam. 2007. októberében tagjává választott az Institut International de Philosophie. A 2006/07-es őszi-téli szemeszterben a lipcsei egyetem Leibniz-professzorának hívtak meg.

Vendégtanár voltam Aarhus-ban (Dánia) 1982-ben, Colorado Springs-ben 1986-ban, Innsbruck-ban 1987/88-ban, Helsinkiben 1991 tavaszán, Graz-ban 1991/92-ben, Santa Barbara-ban (CA) 1996-ban és 1997-ben, valamint Buffalo-ban 1999-ben. 1986 márciusától 1987 szeptemberéig, valamint 1990 szeptemberétől 1991 februárjáig Alexander von Humboldt ösztöndíjjal a Ruhr-Universität Bochum-on kutattam. 1993 áprilisától júniusáig a Royal Society of Edinburgh vendégeként (European Visiting Research Fellow) a St. Andrews-i egyetemen dolgoztam. 1994 első hat hónapját Bécsben töltöttem az Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Research Fellow-jaként. Tagja vagyok a Studies in East European Thought, a Monist, a Conceptus és a Wittgenstein Studies szerkesztőbizottságának.

 Számos publikációm jelent meg – magyarul, németül és angolul – a modern filozófiatörténet, az osztrák-magyar eszmetörténet, a nyelvfilozófia és a társadalomfilozófia köréből. A legutóbbi időkben kutatásaim a kommunikáció technológiájának (szóbeliség/írásbeliség/könyvnyomtatás/ /poszt-tipográfia) történetéhez kapcsolódó filozófiai kérdésekre, s különösen a számítógépek, számítógéphálózatok és mobiltelefónia társadalom- és oktatásfilozófiai vonatkozású kérdéseire összpontosulnak. Utóbbi problematikáról az elmúlt években több nagy nemzetközi konferencián volt alkalmam plenáris, ill. megnyitó vagy záróelőadást tartani. Így pl. 1994-ben a British Library és a British Academy által szervezett konferencián (Elvetham Hall), ahol “Electronic Networking and the Unity of Knowledge” című előadásom hangzott el; 1997-ben Budapesten, az European Distance Education Network évi konferenciáján (“Open and Distance Learning in an Historical Perspective”); valamint 1999-ben a Digital Resources in the Humanities konferenciáján (King’s College, London: “Towards a Philosophy of Virtual Education”). A felsorolt előadások szövege angolul és magyar fordításban is megjelent. 1999. decemberében indítottam el az MTA Filozófiai Kutatóintézete Akadémiai-Filozófiai Nyitott Egyeteme (virtuális egyetem) programját, 2001. januárja óta vezetem a 21. SZÁZAD KOMMUNIKÁCIÓJA interdiszciplináris társadalomtudományi kutatást (MTA/T-Mobile).