Oktatás

BME Műszaki Pedagógia Tanszék Oktatási tevékenység

Tanulástechnika (BMEGT51A021)

Tanulástechnika (BMEGT51A021) A tantárgy oktatásának módja 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente Megszerezhető kredit 2 kreditpont A tantárgy előadója Dr. Kata János, mestertanár A tantárgy célja A tárgy célkitűzése kettős. Az elsődleges cél megismerkedni a tanulást segítő folyamatokkal, módszerekkel…
Bővebben

Választható tantárgyaink

Az APPI Műszaki Pedagógia Tanszék által jegyzett választható tantárgyak   Választható tanári mesterszakok Mérnöktanári mesterszakok ( tájékoztató,  szakképzettségi előfeltételek – belépési mátrix) Közgazdásztanári mesterszakok ( tájékoztató,  szakképzettségi előfeltételek – belépési mátrix)    

Oktatás és technológia (BMEGT51A023)

Oktatás és technológia (BMEGT51A023) A tantárgy oktatásának módja 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente Megszerezhető kredit 2 kreditpont A tantárgy előadója Horváth Cz. János, tudományos segédmunkatárs, Műszaki Pedagógia Tanszék A tantárgy célja A szabadon választható tantárgy a technológiák oktatásban-képzésben,…
Bővebben

Digitális Pedagógia (BMEGT51A001)

Digitális Pedagógia (BMEGT51A001) A tantárgy oktatásának módja 2 óra gyakorlat Megszerezhető kredit 2 kreditpont A tantárgy előadója Dr. Molnár György, egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék A tantárgy célja A tantárgy célja hallgatók megismertetése az oktatás-nevelés folyamat kereteiben érvényesülő, az információs…
Bővebben

Mérnöktanár mesterszak szakleírás

Mérnöktanár mesterszak     Bevezetés A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2009/10. tanévtől indítja mesterszakjait. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET TANÁRI…
Bővebben