Mérnöki módszerek a pedagógiában (BMEGT51A022)

Mérnöki módszerek a pedagógiában (BMEGT51A022)

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. Kata János, mestertanár, Műszaki Pedagógia Tanszék

A tantárgy célja

A tárgy célkitűzése hármas. Az elsődleges cél olyan menedzsment technikák áttekintése, melyek némelyike a mérnökhallgatók számára is ismert a műszaki tantárgyakból, és amelyek jól alkalmazhatóak a tanulás szervezésére, tervezésére.

A másodlagos cél egy olyan látásmód elsajátítása és kialakítása, mely érzékelteti a tanári-oktatói tevékenység egzakt módszerekkel való segítésének lehetőségeit.

Harmadlagos célként megfogalmazható az az igény, hogy a hallgatók napi tanulmányi problémáit, kérdéseit és tapasztalatait közösen dolgozzuk fel a szükséges pedagógiai ismeretek elsajátítása során.

A tantárgy részletes tematikája

  • A pedagógia humán megközelítése. A pedagógiai tevékenységek tervezése, szervezése, lebonyolítása, irányítása, mint speciális menedzsment tevékenység. Egzakt módszerek helye a humán tudományokban.
  • A pedagógia alapfogalmai és jellemzői.
  • A rendszerszemlélet és alkalmazásának következményei az iskolában.
  • Az informatika és alkalmazásának speciális követelményei az iskolában.
  • A szervezéstudomány alkotáslélektani módszerei és azok alkalmazási lehetőségei az iskolában.
  • Az operációkutatás az iskolában. Játékelmélet és gamifikáció.
  • A statisztika és az iskola. Érdekességek a statisztika világából az iskola életében. A tudás ellenőrzése és értékelése. A pedagógia sajátos méréstechnikája.
  • Kapacitás- és időtervezés az iskolában. Időalapok, normák, kapacitások és azok kihasználása.
  • Egyes iskolai problémák időbeli tervezésének módszerei. Előadás, vizsgaidőszak időbeli tervezése egzakt eszközökkel.
  • Egyes iskolai problémák sorrendi tervezésének módszerei. Előadás szerkezetének tervezése és elemzése, vizsgaidőszak összeállítása egzakt eszközökkel.