Oktatás és technológia (BMEGT51A023)

Oktatás és technológia (BMEGT51A023)

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

A tantárgy előadója

Horváth Cz. János, tudományos segédmunkatárs, Műszaki Pedagógia Tanszék

A tantárgy célja

A szabadon választható tantárgy a technológiák oktatásban-képzésben, egyéni tanulásban betöltött szerepét elemzi, az oktatástechnológia műszaki rendszerek által működtetett eszközeitől (az első audio-vizuális eszközöktől, komplex észlelést lehetővé tévő technikai megoldásoktól) kezdve, a napjainkban mindennapi használatba kerülő interaktív kommunikációs eszközökig (internet, mobiltelefonok stb.) A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek azzal a hatásmechanizmussal, amelynek révén az oktatásban alkalmazott kommunikációs technológiák az adott korszak oktatási-nevelési gyakorlatának jellemző műszaki keretét képezik. A hallgatók a kurzus során rendszerezik a technológiák által kínált kommunikációs tevékenységeket a tanulás és az oktatás sajátosságainak megfelelően.

A tantárgy részletes tematikája

 • Digitális médiarögzítés és feldolgozás alapjai
 •  FLASH animáció készítés alapjai
 • Mikrotartalom készítés alapjai
 • SCORM tananyagkészítés (Wimba és eXe learning)
 • Interaktív tábla és interaktív tananyagok az oktatásban
 • Presenter és vezetéknélküli segédeszközök az oktatásban
 • Ellenőrzés és értékelés támogatása IKT-val
 • 3D alkalmazások és okostelefonok a tanulásban
 • Fotográfia története és elméleti alapjai
 • Klasszikus fotolaboratóriumi műveletek
 • Digitális fényképkészítés és feldolgozás alapjai