Tanulástechnika (BMEGT51A021)

Tanulástechnika (BMEGT51A021)

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. Kata János, mestertanár

A tantárgy célja

A tárgy célkitűzése kettős. Az elsődleges cél megismerkedni a tanulást segítő folyamatokkal, módszerekkel és technikákkal.

A másodlagos cél bemutatni a tanulásirányítás azon szempontjait, melyek a gyakorló mérnök kommunikációs, információ- és tudásátadási tevékenységében szerepet játszanak.

A tantárgy részletes tematikája

 • A felnőttkor határán. A középiskolások és a felnőttek tanulásának sajátosságai. Mennyiben gyerek és mennyiben felnőtt módon tanul az egyetemista?
 • A tanulás pszichológiai alapjai. Az érzékelés, az észlelés, a figyelem, az emlékezés, a képzelet és a gondolkodás kapcsolata a tanulással. A pszichomotorikus tanulás. A szocializáció és a tanulás.
 • A tanulással kapcsolatos klasszikus kísérletek. Pavlov, Olnyanszkaja, Skinner, Kolcova, Thorndike, Ranschburg és Zeigarnik megfigyelései. A szociálpszichológiai mérések és a tanulás kapcsolata Levitt-Dubner és Ariely munkái alapján.
 • Emberi és állati tanulási stratégiák. Próba-szerencse és sikerorientált tanulások. A tanulás klasszikus behaviorista megközelítése.
 • A motiváció fogalma, típusai és hatása a tanulásra. A motiváció a viselkedésgazdaságtan fényében.
 • A fogalmak tanulásának nyelvi sajátosságai. Pszicholingvisztika, interlingvisztika és szemiotika. Umberto Eco munkásságának kapcsolata a kommunikációval, tanulással.
 • A transzfer jelensége. A tanulás informatikai, rendszertechnikai és alkotáslélektani modelljei. A visszacsatolások és a programozott tanulás. Informatikai folyamatok és a brainstorming-jellegű tanulás.
 • A gátlások, a felejtés és a fáradás hatása a tanulás hatékonyságára.
 • A tanulás ergonómiai feltételei és azok megteremtése.
 • A tanulás szervezése és tervezése. A tervezés mérnöki és menedzsment szempontjai.
 • A puskázás pedagógiai, technikai és etikai szempontjai.
 • A vizsgára való felkészülés szabályai, technikái és módszerei.
 • A tanulás sikertelensége és a bukás. Mi a teendő a bukás után?
 • Konzultáció