Digitális Pedagógia (BMEGT51A001)

Digitális Pedagógia (BMEGT51A001)

A tantárgy oktatásának módja

2 óra gyakorlat

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. Molnár György, egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

A tantárgy célja

A tantárgy célja hallgatók megismertetése az oktatás-nevelés folyamat kereteiben érvényesülő, az információs társadalom által meghatározott oktatási-tanulási kihívásokkal, azok hazai és nemzetközi trendjeivel, korszerű eszközeivel, a tanulást-tanítást támogató módszereivel.

A tantárgy részletes tematikája

 • E-learning felfogások, hálózati tanulások (MOOC) meghatározások és modellek; oktatástechnológia a digitális világban, ezek alkalmazása a tanulás gyakorlatában
 • Az online tanulás pedagógiai és módszertani kérdései; az e-learning új útjai, web 2.0 alkalmazások; kollektív tartalmak; online kurzusmenedzsment rendszerek
 • Közösségépítő hálózatok – hálózattudás, hálózatosodás, közösségi média hatékony használata tanulás támogatására.
 • Integrált elektronikus tanulási környezetek és crowdsourcing és Big Data rendszerek használata az oktatás gyakorlatában.
 • A 3D és az augmentált valóság a tanulási folyamat támogatására,
 • A tanulás környezetének átalakulása – Mobil kommunikációs eszközökkel támogatott tanulás gyakorlati aspektusai.
 • 1. ZH az addig elhangzott ismeretanyagra építkezve
 • Nyitott és nyílt elérésű tanulási környezetek és rendszerek tanulásra gyakorolt hatása
 • Az önállóság és az önirányított tanulás szerepe az ismeretek elsajátításában
 • Felhőalapú szolgáltatások szerepe az információkezelés és feldolgozás területén
 • Ismerettérkép alapú, problémamegoldó gondolkodás és bevésési technikák gyakorlati alkalmazása.
 • Gamifikáció hatása a tanulásra a különböző generációk tükrében.
 • Hallgatói attitűdök formálódása az információs társadalomban, és ezek hatásai
 • 2. ZH az 8-13. héten elhangzott ismeretanyagra építkezve