Dr. Benedek András, publikációk

Publikációk

MTMT publikációs adatbázis magyar MTMT publikációs adatbázis magyar Google Scholar Scopus ID ResearcherID

2013

 1. – György Molnár SUPPORTING THE M-LEARNING BASED KNOWLEDGE TRANSFER IN UNIVERSITY EDUCATION AND CORPORATE SECTOR, 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOBILE LEARNING; 02/201.
 2. – György Molnár, János Cz. Horváth: Technology-based knowledge networks in higher education. In Fezile Özdamlı (szerk.): 5th WORD CONFERENCE on EDUCATIONAL SCIENCES – 20132013.  pp. 1-6.
 3. – György Molnár: ICT Related Tasks and Challenges In The New Model of Technical Teacher Training. In John Terzakis, Constantin Paleologu, Tibor Gyires (szerk.): Info Ware 2013: ICCGI 2013: The Eighth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. Nice: 2013.  pp. 40-44. (ISBN: 978-1-61208-283-7)
 4. Új pedagógiai paradigma: 2.0: tételek a digitális tanulásról. In: Benedek András (szerk.) Digitális Pedagógia 2.0. Budapest: BME GTK; Typotex Kiadó, 2013.  pp. 15-51. (ISBN: 978-963-279-807-3)
 5. Pedagógusképzés és –továbbképzés: új szabályozási keretek és lehetőségek. SZAK FELNŐTTKÉP SZERV GYAK (2013) II: (46) 1-20. p.
 6. Paths and Traps in the Forest of the Digitalization of Education. In Benedek András, Nyíri Kristóf (szerk.): How to do things with pictures: skill, practice, performance. Frankfurt: Peter Lang GmbH Verlag, 2013. pp. 11-19. (ISBN: 978-3-631-62972-7)

 

2012

 1. – Dr Molnár György: New access to the mobile technology as an emerging learning potential. In Inmaculada Arnedillo Sánchez, Pedro Isaías (szerk.): Proceedings of the IADIS International Conference Mobile Learning 2012. Iadis Press, 2012.  pp. 351-354.
 2. – Dr. Molnár György: Development of Teacher Competencies in a New Learning Environment in Higher Education. In ICCGI 2012: The Seventh International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. Velence (I): 2012.  pp. 95-99 (ISBN: 978-1-61208-202-8)
 3. Térség és oktatás. KITEKINTÉS (2012) XV: (18) 10-13 p.
 4. Quo vadis szakképzés? MUNKAÜGYI SZEMLE (2012) 56. évfolyam:  II. szám) 4-6 p.
 5. Digitális korunk tendenciái a pedagógiai gondolkodásban. In Dr. Varga Lajos (szerk.) Közoktatás-vezetési kutatások 2010-2012 Tanulmányok, Miskolc: Közoktatási Vezetők Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány, 2012.  pp. 37-78.
 6. Benedek András, Nyíri Kristóf (szerk.): The Iconic Turn in Education: Visual Learning. Budapest 2011.12.01-2011.12.02. Kiadó: Peter Lang GmbH Verlag, 2012. 166. p. (ISBN: 978-3-631-63771-5)
 7. – Szabóné Berki Éva: Hálózatfejlesztés és innováció a szakmai pedagógusképzésben. In Kozma Tamás, Perjés István(szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban – 2011. A múlt értékei és a jövő kihívásai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012.   pp. 37-44.   (ISBN: 2062-090X)
 8. A Pattern of  Bursts or Constant Light? In: Benedek András, Nyíri Kristóf (szerk.)The Iconic Turn in Education: Visual Learning. Frankfurt. Peter Lang GmbH Verlag, 2012. pp. 7-12 (ISBN: 978-3-361-63771-5)
 9. – Tóth Péter, Vedovatti Anildo (szerk.) A munka és nevelés világa a tudományban: Program és összefoglalók. Magyarország, Budapest 2012.11.08-2012.11.10: Közoktatási Vezetők Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány, 2012. 385p.
 10. András Benedek, Kristóf Nyíri (ed.) The Iconic Turn in Education. Frankfurt: Peter Lang GmbH Verlag, 2012.  (ISBN: 978-3-631-63771-5)

2011

 1. – Szabóné Dr. Berki Éva: Szakmai tanárképzés-tradíciók és új késztetések. In Hrubos Ildikó, Pfister Éva (szerk.) Szakmai tanárképzés: múlt-jelen-jövő: Konferencia dokumentumok. NFKK Füzetek 7. Budapest: Aula Kiadó, 2011. pp. 18-27. (ISBN: 978-963-89082-2-3)
 2. Dr. Benedek András (szerk.) Regionalitás és szakképzés: Új kihívások, új lehetőségek a szakképzésben és felnőttoktatásban: A szakmai képzés és felnőttoktatás regionális jellemzői. Magyarország, Budapest 2011.11.03-2011.11.05. Budapest  64 p. (ISBN: 978-963-313-041-4)
 3. – Balogh Andrásné, Vidékiné Reményi Judit: Methodological Issues of Sustainable Learning. In EDEN Annual Conference: Learning and Sustainability: The New Ecosystem of Innovation and Knowledge. Dublin: 2011.  pp. 16-17. (ISBN: 978-963-87914-5-0)
 4. Lénárd Ferenc hatása a szakképzés fejlesztésére. In Demeter Katalin, Rókusfalvy Pál (szerk.): Pszichológiai gondolkodás és pedagógiai gyakorlat. Út a Lénárd-módszerig. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2011. pp. 75-80. (ISBN:978-963-312-068-2)
 5. – Szabóné Berki Éva: Szakmai pedagógusképző és szolgáltató központ létrehozása a Közép-magyarországi régióban SZAKOKTATÁS 2011: (10.) 12-17. p.
 6. Korunk nevelési kihívásai. In A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. Raabe Budapest, (2011) pp. 1-19.
 7. Benedek András, Nyíri Kristóf (szerk.): Images in Language. Visual Learning: Metaphors and Metamorphoses. Frankfurt: Peter Lang GmbH Verlag, 2011. 205 p.
 8. Az atipikus tanulás új lehetőségei. In Zrinszky László (szerk.): A megújuló felnőttképzés. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011. pp. 87-99. (ISBN: 978-963-693-198-8)
 9. A szakmai képzés és felnőttoktatás regionális jellemzői. In Dr Benedek András (szerk.): Regionalitás és szakképzés: Új kihívások, új lehetőségek a szakképzésben és felnőttoktatásban. Budapest: 2011.  pp. 4-20. (ISBN: 978-963-313-041-4)
 10. Benedek András (szerk.) A nemzetnevelő Imre Sándor (1877-1945): A 2010. október 28-i emlékkonferencia előadásai. Budapest: Közoktatási Vezetők Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány, 2011. 48 p. (Egyetemi Történeti Füzetek)
 11. A 21. század nevelési kihívásai. In Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba (szerk.): Az oktatás jelenlegi helyzete – jövőképe. Debrecen: 2011.  pp. 208-221 (ISBN: 978-963-89144-2-2)
  27. Új hálózati konstrukciók és partnerség a tanárképzésben. PEDAGÓGIAI MŰHELY 36: (2011) (1) 5-9. p.
 12. – Molnár György: The empirical analysis of a web 2.0-based learning platform. In Constantin Paleologu, Constandinos Mavromoustakis, Marius Minea(szerk.): ICCGI 2011, The Sixth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, Luxembourg: 2011.  pp. 56-62. (ISBN: 978-1-61208-008-6)
 13. – Lőrincz Éva Anna: A hálózati tanulás új rendszerelemei a szakmai pedagógusképzésben.  In XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011.  pp. 88-89 (ISBN: 978-963-693-380-7)
 14. – Vidékiné Reményi Judit, Balogh Andrásné: A fenntartható tanulás SZAKKÉPZÉSI SZEMLE (2011) XXV:  (4) 201-209. p.

2010

 1. – Dr. Sovány István: Stratégiai fejlesztés: Szakképzés-változás-igazgatás pp. 23-73. (2010)
 2. Multimedia Sensors in Learning by Mobile Communication. In Alan Tait, Dr. Szűcs András (szerk.): EDEN Annual Conference 2010: Media Inspirations for Learning.: What makes the impact? Valencia: 2010.  pp. 10-12 (ISBN: 978-963-06-9429-2)
 3. Új tanulási és tanítási módok az infokommunikációs eszközök elterjedésének időszakában In Nováky Erzsébet (szerk.): Magyarország 2025. Budapest. Gazdasági és Szociális Tanács, 2010. pp. 110-129.
 4. – Szűcs András: Szakképzés-politikai impulzusok az Európai Unióból. SZAKKÉPZÉSI SZEMLE (2010) 26: (4) 327-339. p.
 5. – Molnár György, Horváth Cz. János: Jump over the shadow? From the traditional education to the non-typical one or the experiences of an electronic learning environment. In Miguel Baptista Nunes, Maggie McPherson (szerk.): Proceedings of the IADIS International Conference e Learning. Freiburg: Iadis Press, 2010.  pp. 243-246. (ISBN: 978-972-8939-17-5)
 6. A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése: Tények és tendenciák. Budapest: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2010. 539 p. (ISBN: 978-963-264-072-3)
 7. Alan Tait, Dr. Szűcs András (szerk.): EDEN Annual Conference 2010: Media Inspirations for Learning: What makes the impact? Spanyolország, Valencia 2010.06.09-2010.06.12: 2010. (ISBN: 978-963-06-9429-2)

2009

 1. Kozma Tamás, Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban – 2008: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottsága, 2009.
 2. Mobile Learning: New Horizons and Unstable Summits: Mobile Communication and the Ethics of Social Networking. In Dr Kristóf Nyíri (ed): Communications in the 21st century: Engagement and Exposure. Mobil Communication and Ethics of Social Networking. Vienna: Passagen Verlag, 2009.   pp. 139-147.
 3. Új folyamatok és régi struktúrák az oktatásban. In Dr Benedek András, Dr. Hunyady Györgyné (szerk.): Az oktatás közügy: VII. Nevelésügyi Kongresszus zárókötete. Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság, 2009.  pp. 550-554.
 4. Szakképzés – Tanulószerződés – Munkába állás – Vállalati képzés. In Kozma Tamás, Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban – 2008: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottsága, 2009.   pp. 183-193.
 5. Dr Benedek András (szerk.): Oktatás-innováció és minőségfejlesztés az IKT stratégiai integrálásával – Élenjáró módszerek és gyakorlatok a felsőoktatásban. Magyarország, Budapest 2008.11.21: BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézete, 2009. 146p. (ISBN: 978-963-420-980-5)
 6. – Dr. Mezei Gyula, Tornyosiné Nagy Éva In Dr Benedek András (szerk.): Közoktatási rendszer- és szervezettan Budapest: Közoktatási Vezetők Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány, 2009. 319p.
 7. Az UNESCO CONFINTEA VI. Páneurópai konferencia üzenete és tanulságai. SZÍN 2009:  (12) 17-19 p.

*

2008-1980

 1. Tanulás életen át (TéT) Magyarországon. (Szerk.) Tempus Közalapítvány, Budapest, 2008. 256 p.
 2. Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben. (Szerk.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2008. 261 p.
 3. A mobil tanulás hatása a nevelésre. Szakoktatás, 2008. 9. szám, 1-9.p.
 4. A TéT és a technológiai fejlődés összefüggései . In: Tanulás életen át (TéT) Magyarországon (Szerk.: Benedek András) Tempus Közalapítvány, Budapest, 2008. 105-125.p.
 5. Mobile Learning: New Horizons and Unstable Summits. Mobile Communication and the Ethics of Social Networking. Conference organized by T-Mobile and The Hungarian Academy of Science. Papers-draft version, Budapest, 2008. 9-16.p.
 6. The New Learning Paradigm.Interactivity and Mobility beyond the Classroom. In: Integration and Ubiquity. Communications in the 21st century. Towards a Philosophy of Telecommunications Convergece. ed. by Kristóf Nyíri, Vienna: Passagen Verlag, 2008. 247-254.p.
 7. Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzésben. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2007. Budapest, 187 p.
 8. New Trends in Teacher Training. Proceedings of the Conference, (Editing) Budapest University of Technology and Economics, ISBN 978-963-420-921-8, Budapest, 2007. 94 p.
 9. A felnőttkori tanulás problematikájához. In: Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára (szerk.: Kiss Éva) Pannon Egyetem BTK – Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007. 122-128.p.
 10. – Gábor Erdei: Company based learning as competence development in Hungary. In: Competence development as workplace learning. (Ed.:Lynne Chisholm, Helmut Fennes, Reingard Spannring) Innsbruck University Press, Innsbruck, 2007. 147-157.p.
 11. Towards Informal Learning in the Virtual Schemes. In: 3rd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference. MELLearn Network Conference Proceedings (Ed. Kálmán Anikó), Debrecen, 2007. 116-120.p.
 12. Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Világosság, 2007/9. 21-28.p.
 13. Tanulás és tudás a digitális korban. In:Magyar Tudomány, 2007. 9. sz. “A jövőről a jelenben” Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet, 1159-1162.p.
 14. A műszaki pedagógusképzés 50 éve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. In: Új tendenciák a képzők képzésében. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Budapest, 2007. 3-13.p.
 15. 50 years of technical teacher training at Budapest University of Technology and Economics. In: New Trends in Teacher Training. Proceedings of the Conference, (Editing) Budapest, 18th November 2006. 5-13.p
 16. Mobile Learning and Lifelong Knowledge Acquisition. In: Mobile Studies: Paradigms and Perspectives. Communications in the 21st century. The Mobile Information Society ed. by Kristóf Nyíri, Vienna: Passagen Verlag, 2007. 35-44.p.
 17. Mobil tanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Mobiltársadalomkutatás, Paradigmák – Perspektívák. (szerk.: Nyíri Kristóf) Magyar Tudományos Akadémia – T-Mobile, Budapest, 2007.29-37.p.
 18. Digitális pedagógia, mobil tanulás és új tudás. Szakképzési Szemle, 2007. 1. szám 7-19.p.
 19. New Vistas in Mobile Age. In: Communications in the 21st Century. Mobile Understanding. The Epistemology of Ubiquitous Communication. (Kristóf Nyíri ed.) Passagen Verlag, 2006. 121-131.p.
 20. Felsőoktatás és felnőttképzés. In: 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. 2006. március 16-17. Budapest, Corvinus Egyetem, MELLearN Egyesület, 150-157.p.
 21. Mobil tanulás és a tudás jövője . In:”GLOBÁLIS ÉS HAZAI PROBLÉMÁK TEGNAPTÓL HOLNAPIG” VI. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia Győr, 2006 október 6-7.
 22. Az optimális iskolamodell és a szakképzési funkciók a munka világából. In: Valóság-Térkép-4. Az iskola optimalizálása – A struktúra változtatása nélkül (Szerk. Dr. Bábosik István) Professzorok az Európai Magyarországért, PEM Tanulmányok – IV., Budapest, 2006. 249-270. p.
 23. A szakképzés és EU-csatlakozásunk. Az Európai Unió Évkönyve 1999-2000. DHV Magyarország, 505-517.
 24. Szakképzés-pedagógia (Szerk.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2006. 218 p.
 25. -Szép Zsófia: Közvetett finanszírozási technikák a felnőttképzésben. Felnőttképzési Kutatási Füzetek, Nemzeti felnőttképzési Intézet, 2006. 159 p.
 26. Változó szakképzés. A magyar szakképzés szerkezetének változásai a XX. század utolsó negyedében. OKKER. 2003. 251 p.
 27. Life-long learning in transition to the knowledge-based econom – the Hungarian case. II. Knowledge Economy Forum, Helsinki, March 25-28. 2003. 25 p.
 28. A 45 éven felüliek foglalkoztatási helyzete. I. kötet. (Készítette: Adler Judit, Benedek András, Fülöp Edit, Karsai Gábor, Lindnerné Eperjesi Erzsébet, Losoncz Miklós, Németné Pál Katalin, Petz Raymund, Szilágyi Éva Lilla, Váradi Rita) GKI Gazdaságkutató Rt. Budapest, 2003. november 141 p.
 29. E-learning stratégiák. Az e-learning szerepe a felnőttoktatásban és –képzésben. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2003. 7-14. p.
 30. A szakképzésszerkezet fejlődése (1.) Szakoktatás, 2004. 3. sz. 22-24. p.
 31. A szakképzésszerkezet a XX. század utolsó negyedében (2.) Szakoktatás, 2004. 4. sz. 19-20. p.
 32. Szakképzéstörténet. A szakképzésszerkezet a XX. század utolsó negyedében (3.). Szakoktatás, 2004. 5. szám 11-13. p.
 33. Európai versenyképességünk a szakképzésben. Szakképzési Szemle, 2004. 2. szám 101-107. p.
 34. A képzési rendszer és az iskolaszerkezet összefüggései (5.) Szakoktatás, 2004. 7. sz. 10-14. p.
 35. Ecco homo… ilyen a felnőttképzés? Felnőttképzés, 2005. III. évf. 1. szám, 13-14. p.
 36. Internationale Dimensionen in der regionalen Entwicklung der Berufsbildung. In: Internationalitat und Regionalitat – Anforderungen an die berufliche Bildung für Wachstum und Beschaftigung. Budapest, Europaischer Verband Beruflicher Bildungtrager, 2005. 41-56. p.
 37. Rendszerváltás és szakképzés 1990-2000 (Szerk.) OMAI, Budapest, 2002. 36-51. p.
 38. Adaptív szakképzés. Modellértékek. Tanulmánykötet 2. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1990. 168 p. (szerk.)
 39. Felzárkózás Európához, a magyar szakképzés változásának példáján. Szakoktatás, 1990. 3. sz. 1-4. p.
 40. Az első kelet-nyugati szakképzési konferencia. Szakképzési Szemle, 1990. 2. sz. 51-56. p.
 41. Új lehetőségek és távlatok (Gondolatok a Nemzeti Szakképzési Intézetről) Szakképzési Szemle, 1990. 4. sz. 8-12. p.
 42. A hazai összehasonlító pedagógiai kutatások helyzete és feladatai. Összehasonlító pedagógiai füzetek. 1990. 63 p. OPKM. (Szerk.)
 43. Az oktatási törvény kialakítása és a szakképzési tendenciák. (Fórum) Szakoktatás, 1991. 4. 1-4. p.
 44. Tisztes hagyományok – új kísérletek. Szakoktatás, 1991. 7. 6-7. p.
 45. Szerkezet és szemlélet. Adaptív szakképzés. (szerk.) Tanulmánykötet 3. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1991. 168 p.
 46. -Ágnes Kohl: Environmental education and training in Hungary. Training discussion papers. International Labour Office, Geneva, 1991. 31 p.
 47. -Kohl Ágnes: Környezeti nevelés a szakképzésben. (Egy fejlesztési projektum tapasztalatai) Szakképzési Szemle, 1992. 1. 31-43. p.
 48. Adaptív szakképzési modell. Eredmények és tanulságok. Akadémiai Kiadó, 1992. 149 p.
 49. Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (1.) Az oktatási időalap. Szakoktatás, 1992. 2. 1-3. p.
 50. Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (2.) Az óratervek. Szakoktatás, 1992.4. 3-5. p.
 51. Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (3.) Szakképzettség a cél. Szakoktatás, 1992.6. 3-5. p.
 52. Aktív foglalkoztatáspolitika és szakképzés. Vezetéstudomány, 1992. 8. 80-84. p.
  Az emberi tényező és a gazdasági átalakulás. Ipar-Gazdaság/1992. 7. 1-4. p.
 53. Az iskolarendszerű szakképzés szervezésének alapkérdései. Szakmastruktúra és munkaerőpiac. (4.) Szakoktatás, 1992. 8. 4-7. p.
 54. Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (5.) A szakképzés tartalmi tervezése. Szakoktatás. 1992. 10. 5-7. p.
 55. Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (6.) A tartalmi tervezés új formái. Szakoktatás, 1993. 2. 3-5. p.
 56. Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (7.) Vizsga a szakképzésben. Szakoktatás, 1993. 3. sz. 3-4. p.
 57. Szakképzés és munkaerőpiac. Tények és tendenciák. Szakképzési Szemle, 1993. 2. 6-17. p.
 58. -Szép Zsófia: A szakképzési rendszer fejlesztésének lehetőségei a 90-es évek elején. Pedagógiai Szemle, 1993. 3.88-99. p.
 59. Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (8.) Hogyan tovább? Átképzés: szükséges és lehetséges. Szakoktatás, 1993. 6. 7-9. p.
 60. Privatisierung und berufliche Aus- und Witerbilding. Weiterbildung in Europa. BBJ Servis, Berlin, 1993. 57-60. p.
 61. Die Möglichkeiten des Fernunterrichts in der europaischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schulung und Berufsbildung. Internationalisierung von Fernstudien. die errichtung des Fernstudienzentrums in Budapest. Zeitschrift für Hochschuldidaktik, 1993. 17. Nr. 4. 369-373. p.
 62. Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései 9. Tankönyv a szakképzésben. Szakoktatás, 1994. 2. 4-6. p.
 63. Átmenet-stabilitás-továbblépés. A szakképzési koncepcióhoz. Szakoktatás, 1994. 4. 1-9. p.
 64. Szakképzés és nevelés. A nevelésügy távlati fejlesztéséről. VI. Nevelésügyi Kongresszus, 1993. augusztus 23-28. 157-161. p.
 65. Development Responses to Economic Constraints: A Hungarian Case Study (-Héthy, L., Tímár, J., Varga, J., Héthy, A., Péteri, G.) (Edited by Joel Samoff) In: Coping with Crisis, UNESCO/ILO 1994. 100-120. p.
 66. Oktatáselméleti kérdések a szakképzésben. Tanulmánygyűjtemény a szakmai képzésben tanító tanárok és oktatók számára. (Szerk.) Műszaki Könyvkiadó, 1995. 128 p.
 67. Szakképzés és modernizáció, Ipar-Gazdaság, 1995. május-június 7-12. p.
 68. Stratégiai alapkérdés, a szakképzési hozzájárulás és fejlesztési támogatás. Szakképzési Szemle, 1996/1. 6-16. p.
 69. Vocational Trianing and Social Partnership. The Example of Hungary. Educational Policy and Social Partnership. The Example of Vocational Training. International Symposium: 29-31. January 1996. Vienna. 55-60. p.
 70. A szakmai kvalifikáció fejlődése. Szakképzési Szemle, 1997. 1. sz. 24-35. p.
 71. – Klekner Péter: Managing economic transition. Dimensions of human resource development in Hungary. Industry and Higher Education. June 1997. 182-188. p.
 72. The system of vocational education in the European Union and in Hungary. Training in the market. Economy challanges and answers. BIBB, 1997.6-11. p.
 73. Az informatika hatása a foglalkoztatás minőségére. Magyar Informatikusok Világtalálkozója. 1996. augusztus 16-19. Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola, Budapest. 39-43. p.
 74. Gazdaság-szakképzés-kutatás. Szakképzési Szemle, 1997. 4. sz. 6-14. p.
 75. Szakképzés-politika európai kitekintésben. Az oktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése. Phare. Budapesti Műszaki Egyetem, Magyar Szakképzési Társaság, Nemzeti Szakképzési Intézet. Budapest, 1997. 42 p.
 76. Az európai integráció és a szakképzés. Új Pedagógiai Szemle, 1997. Október. 24-33. p.
 77. Hungary: Priorities-Partners-Implementetion. Prospects. Unesco. Paris. 1997. December. 571-576.p.
 78. A humán erőforrás fejlesztésének feladatai az európai integráció tükrében. Gazdaság, Vállalkozás, Vezetés 1998/1-2. 51-54. p.
 79. Piacgazdaság és szakképzés. A XXI. század kihívásai Magyarországon: néhány szakképzési példa. Szakképzési Szemle, 1998. 4. sz. 7-17. p.
 80. A szakképzés EU-csatlakozásunk. Európai Tükör, 1999. 2-3. szám 117-128. p.
 81. Fél évszázados a szakképzés sajátos tükre. Szakoktatás, 1999/10. 1-2. p.
  Új képzési lehetőségek a versenyképesség javítása érdekében. Humánpolitikai Szemle különkiadása. “Emberi tőke – verseny a versenyképességért”, Balatonfüred, 2000. 7-13. p.
 82. Challenges and tendencies in Careers Guidance and Counselling. In: Careers Guidence and Counselling. Theory and Practice for the 21st Century. Lectures and Presentations of the Conference in Budapest, 2000. (Szerk. Sallay M.) NIVE, 2000. 11-18. p.
 83. A közoktatás egy lehetséges modellje és számítógépes szimulációja. (Műhelytanulmány) MTA Pedagógiai Kutató Csoport, Budapest, 1980. 43 p.
 84. A technika tantárgy az általános képzés rendszerében. Pedagógiai Szemle, 1981. 1. sz. 26-33. p.
 85. -Varga Lajos: Általános művelés és szakmai specializáció a középfokú képzésben. Pedagógiai Szemle, 1982. 2. sz. 99-109. p.
 86. Az oktatástervezés korlátai és lehetőségei. Magyar Pedagógia, 1982. 3. sz. 230-241. p.
 87. -Kozma Tamás-Nagy Mária: A középfokú oktatás integrációja. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 64. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1982. 74 p.
 88. Az oktatásfejlesztés komplex tervezésének kérdései. (Tervtanulmány) Tervezést támogató kutatások 56. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1982. 67 p.
 89. -Csákány Antal: Oktatási rendszerdinamikák számítógépes modellezése. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 60. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1982. 49 p.
 90. -Csákány Antal: Discrete Modelling of Structurel Changes in Education Systems. Discrete Simulation and Related Fields. (ed. Jávor A.) North-Holland Publishing Company, 1982. 191-197. p.
 91. A középfokú képzés társadalmi és gazdasági problémái. Pedagógiai Szemle, 1983. 3. sz. 315-316. p.
 92. -Szűcs Pál: Az oktatástechnológiai előrejelzés néhány kérdése. Pedagógiai Technológia, 1983. 3. sz. 1-10. p.
 93. -Forray R. Katalin-Kozma Tamás: Területi kutatások az oktatásügyben. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 67. Oktatáskutató Intézet, Budapest,1983. 69 p.
 94. Területi összefüggések az oktatásfejlesztésben. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 76. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1983. 29 p.
 95. -Varga Lajos-Zentay Kornélia: A szakképzés tartalmi fejlesztésének fő irányai. Magyar Pedagógia, 1984. 1. sz. 1-14. p.
 96. A hatékonyság elemzése a szakközépiskolai képzésben. Pedagógiai Szemle, 1984. 7-8. sz. 642-653. p.
 97. Az oktatástervezést támogató információs rendszer – OTTIR. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 87. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1984. június.
 98. A szakközépiskolai képzés hatékonyságelemzése. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 89. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1984. október.
 99. -Szűcs Pál: Az oktatástechnológiai előrejelzés néhány kérdése. II. Pedagógiai Technológia, 1984. 1. sz. 1-19. p.
 100. Technológiai fejlődés, műszaki kultúra, szakképzés. Neveléselmélet és iskolakutatás. 1984. III. évf. 3. sz. 21-42. p.
 101. -Nováky Erzsébet-Szűcs Pál: Várható fejlődés az oktatástechnológiában. Prognosztika, 1984. 3-4. sz. 14-25. p.
 102. Emberi erőforrás elemzése szimulációs modellezéssel. Szigma, 1984. 4. sz. 223-241. p.
 103. Az összehasonlító pedagógia az oktatáspolitikai döntések kialakításában és a fejlesztési folyamatok orientálásában. Összehasonlító Pedagógiai Füzetek, 1985.
 104. A szakképzés fejlődése, helyzete és problémái. Pedagógiai Szemle, 1985. 10. sz. 1000-1008. p.
 105. Az oktatástervezést támogató információs rendszer /Ismertető/. Tervezéshez kapcsolódó kutatások. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1985. 50 p.
 106. A szakképzési rendszer közép- és hosszútávú fejlesztésének feladatairól. Szakképzési Szemle, 1986. 2. 11-21. p.
 107. -Nováky Erzsébet – Szűcs Pál: Technikai fejlődés az oktatásban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 170 p.
 108. Az általános és a szakmai képzés összefüggései. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. 103 p.
 109. -Semjén András: Információs rendszer az oktatási folyamatok területi elemzéséhez. Oktatásökológia (Regionális Kutatások) Oktatáskutató Intézet, 1986. 95-116. p.
 110. A szakképzési rendszer fejlesztésének új szakasza. 11. Köznevelésünk évkönyve, 1986. 63-69. p.
 111. -dr. Barta Tamás-Varga Károly: Az emberi tényező szerepe a hatékonyság növelésében. Ipari Szemle, 1986. 4. 51-59. p.
 112. -Nováky Erzsébet-Szűcs Pál: Telecommunications- the new Eurpoean Frontier. Futures, 1986/IV.
 113. -Forray R. Katalin-Kozma Tamás: A társadalmi-gazdasági feltételrendszer településstruktúrális különbségei és az oktatás. Az oktatás fejlesztése Komárom megyében. Regionális kutatások. Oktatáskutató Intézet, 1987. 121-184. p.

//