Dr. Molnár György, publikációk

Publikációk

MTMT Publikációs Adatbázis magyar

MTMT Publikációs Adatbázis angol

ODT

ScopusID

Google Scholar profile

ResearcherID

Researchgate

ORCID ID

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj publikációk

Könyvek, könyvfejezetek:

 1. Új IKT-tendenciák a nemzetközi és hazai gyakorlatok tükrében, különös tekintettel a tanítás-tanulás folyamatára In Benedek András (szerk.): Digitális Pedagógia 2.0. Budapest: BME GTK ; Typotex Kiadó, 2013.   pp. 85-133.  (ISBN:978-963-279-807-3)
 2. Dr. Molnár György: Az információs és kommunikációs technológiák által biztosított innovációs lehetőségek az oktatásban, különös tekintettel az iskolarendszerű képzésekre, In: Dr. Bábosik István (szerk.): Az iskola fejlődési tendenciái, ISBN 963-9228-95-8 Lybrum kiadó, Debrecen, 2010. pp. 160-188
 3. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben, ISBN 978-963-2790-17-6 Typotex Budapest, 2008. pp. 225-255
 4. Molnár György: A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak. In: Dr. Benedek András (szerk.): A szakképzés pedagógia alapkérdései – Egyetemi jegyzet  ISBN 963 9694 065 Typotex Budapest, 2005. december pp. 191-218
 5. Molnár György: Az Információs és Kommunikációs Technológiák szerepe a pedagógusképzésben. In: Balogh Andrásné dr.(szerk.): Megújuló szakképzés – szemelvények diplomamunkákból, BME,  MPT., „MR komplex” Nyomdaipari Kft., M-2005/2, Budapest, 2005. pp. 73-93
 6. Molnár, György Sik, Dávid: Tömeges online tanulástámogatási környezetek a felsőoktatás bázisán, In: Ősz, Rita (szerk.) Empirikus kutatások a szakképzésben és a felsőoktatás-pedagógiában, Székesfehérvár, Magyarország : DSGI(2014) pp. 179-196. , 18 p.
 7. Molnár, György: Új kihívások a pedagógus életpálya modellben különös tekintettel a digitális írástudásra, In: Torgyik, Judit (szerk.) Sokszínű pedagógiai kultúra, Nové Zámky, Szlovákia : International Research Institute(2014) pp. 365-373. , 9 p.
 8. György, Molnár Zoltán, Szűts: Visual Learning – Picture and Memory in Virtual Worlds, In: András, Benedek; Kristóf, Nyíri (szerk.) Beyond Words : Pictures, Parables, Paradoxes Frankfurt, Németország : Peter Lang Verlag(2015) pp. 153-161. , 9 p.
 9. Molnár, György Benedek, András: A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése
  In: Horváth, H. Attila; Jakab, György (szerk.) A tanárképzés jövőjéről : 3. kötet, Budapest, Magyarország : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)(2015) pp. 97-105. , 8 p.
 10. Molnár, György: A korszerű IKT alkalmazásának mutatói a szakmai tanárképzésben, In: Bacsa-Bán, Anetta (szerk.) Mérnöktanár: tradíció és modernitás : A 45 éves tanárképzés jubileumára, Dunaújváros, Magyarország : DUF Press(2015) pp. 140-151. , 12 p.
 11. Molnár, György: A szakmai tanárképzés kihívásai az átalakuló, megújuló oktatási rendszerben, In: Buda, András; Kiss, Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása : A IX. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata
  Debrecen, Magyarország : Kiss Árpád Archívum KönyvtáraDE Neveléstudományok Intézete(2016) pp. 328-340. , 13 p.
 12. Molnár, György Nyírő, Péter: A gyakorlati programozás tanításának játékfejlesztésen alapuló, élménypedagógiai alapú módszerének bemutatása
  In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok, Komárno, Szlovákia : International Research Institute(2016) pp. 89-98. , 10 p.
 13. György, Molnár: How digital and virtual life trapped in visuality and new media systems affect teaching and the learning process
  In: Benedek, András; Veszelszki, Ágnes (szerk.) Virtual Reality − Real Visuality : Virtual, Visual, Veridical,
  New York, Amerikai Egyesült Államok, New York, Amerikai Egyesült Államok, Wien, Ausztria, Berlin, Németország, Oxford, Egyesült Királyság / Anglia, Frankfurt am Main, Németország, Bern, Svájc, Bruxelles, Belgium : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften(2017) pp. 101-120. , 20 p.
 14. Molnár, György: Fenntartható hazai stratégiai irányvonalak és lehetőségei a felső-oktatásban, különös tekintettel az innovatív technológia háttérre
  In: Fodorné, Tóth Krisztina (szerk.) Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása : Higher Education, Lifelong Learning and Implementation of UN Sustainable Development Goals, Pécs, Magyarország : MELLearN Egyesület(2017) pp. 198-209. , 11 p.
 15. Dr. Molnár György: Hozzájárulás a digitális pedagógia jelenéhez és jövőjéhez (eredmények és perspekítvák)
 16. Molnár, György Sik, Dávid Szűts, Zoltán: IKT alapú mobilkommunikációs eszközök és alkalmazások módszertani lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában, In: Mrázik, Julianna (szerk.) A tanulás új útjai Budapest, Magyarország : Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA)(2017) pp. 285-297. , 13 p. MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK IV. : 2018/1 pp. 1-70. , 70 p. (2018)
 17. Molnár, György Nagy, Katalin Szűts, Zoltán: DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF DIGITAL AND LABOR MARKET COMPETENCES IN HIGHER EDUCATION, In: ICERI2018 Proceedings, (2018) pp. 10590-10594. , 5 p.
 18. Molnár, György Pap, Dalma: Generációk tanulása a digitális korban – Újgenerációs módszertani megközelítések és okoseszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában, In: Endrődy-Nagy, Orsolya; Fehérvári, Anikó (szerk.) Innováció, kutatás, pedagógusok, Budapest, Magyarország : Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA)(2018) pp. 536-550. , 15 p.
 19. Molnár, György: ÚTKERESÉS A NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉSBEN – KORSZERŰ, FELHŐALAPÚ MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK NYITOTT, DIGITÁLIS TANANYAGFEJLESZTÉSBEN A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN
  In: Kerülő, Judit; Jenei, Teréz (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban 2017 – “Pedagógusképzés és az inklúzió”
  Debrecen, Magyarország : Kreatív Help BT(2018) pp. 160-169. , 10 p.

Folyóiratcikkek:

 1. Molnár, György: Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) szerepe a szakmai pedagógusképzésben
  SZAKKÉPZÉSI SZEMLE 23 : 2. pp. 176-181. , 6 p. (2007)
 2. New learning spaces? M-learning’s, in particular the IPad’s potentials in education IJIM 7: (1) 56-60. p. (2013)
 3. A technológia és hálózatalapú alapú tanulási formák és attitűdök az információs társadalomban, különös tekintettel a felsőoktatás bázisára. INFORM TÁRSAD XII.:  (3.) 61-76. p. (2012)
 4. Collaborative Technological Applications with Special Focus on ICT based, Networked and Mobile Solutions. WSEAS TRANS INF SCI APPL 9:  (9)271-281 (2012)
 5. Dr. Molnár György: A tanulói attitűd alakulása a felsőoktatási tapasztalatok tükrében, In: Felnőttképzés ISSN 1785-1858, IX. évfolyam 2011. 3. szám, pp. 17-19
 6. Dr. Molnár György: Új módszerek a pedagógiai gyakorlatban – az IKT alapú megoldások tükrében, In: Szakképzési Szemle ISSN 0237-2347, XXVII. évfolyam, 2011. 3. szám, pp. 170-177
 7. Dr. Molnár György – Horváth Cz. János: Tapasztalatok elektronikus tanulási környezetről – A Moodle oktatási keretrendszer leírása, használata, In: Híradástechnika ISSN 0018-2028, 2010/5-6 . szám, pp. 31-36, Felelős kiadó: Nagy Péter
 8. Dr. Molnár György: Recenzió “A hallgatók tanulással kapcsolatos motivációi a kecskeméti főiskola GAMF karán” című kötetről, In: Szakképzési Szemle ISSN 0237-2347, 2010. 1. szám, pp. 111-113
 9. Dr. Molnár György: A tanár-diák kapcsolat javításának alternatív módszerei, In: Szakoktatás ISSN 0237-5338, 2010. 1. szám, pp. 26-30
 10. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Szakképzési Szemle ISSN 0237-2347, 2008. 3. szám, pp. 257-278, letölthető: http://www.mszt.iif.hu/documents/szsz0803-molnar.pdf
 11. Molnár György: Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) szerepe a szakmai pedagógusképzésben, In: Szakképzési Szemle ISSN 0237-2347, 2007. 2. szám, pp. 181
 12. Molnár György: Az Információs és Kommunikációs Technológiák jelentősége a mérnöktanár-képzésben és a műszaki szakoktató-hallgatók körében,  ITTK kutatási jelentés 20-21. szám, 2003.május, http://www.infonia.hu/kutjel/archivum/arch_20_21_szam.html
 13. Molnár, György: A tanítási és tanulási technikák és módszerek formálódása a 21. századi változó világban
  MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK  pp. 9-24. , 16 p. (2013)
 14. Molnár, György: Az IKT-eszközök használata a koreai oktatási rendszerben, INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XIV : 3 pp. 19-27. , 9 p. (2014)

 15. Molnár, György: Az újmédia digitális, időszerű, tartalmi kérdései
  OKTATÁS-INFORMATIKA VI : 2 pp. 29-39. , 11 p. (2014)
 16. Molnár, György: Digitális kompetenciák és IKT alapú megoldások a felsőoktatásban
  EDU SZAKKÉPZÉS ÉS KÖRNYEZETPEDAGÓGIA ELEKTRONIKUS SZAKFOLYÓIRAT 4 : 1 pp. 6-13. , 8 p. (2014)
 17. Molnár, György: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013 – Tanulás és környezete
  OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 1 : 1 Paper: 83 , 4 p. (2014)
 18. György, Molnár Dávid, Sik: Opportunities for Learning Support in Interactive E-learning Environments, in Particular in the Fields of Mathematics and Physics, US-CHINA EDUCATION REVIEW A 4 : 2 pp. 106-112. , 7 p. (2014)
 19. Molnár, György: A digitális kommunikáció virtuális lenyomatai
  E-NYELV.HU MAGAZIN 2014 : 4 Paper: 2 , 6 p. (2014)
 20. Molnár, György: Az újmédiáról felsőfokon
  ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 25 : 2 pp. 130-132. , 3 p. (2015)
 21. György, Molnár András, Benedek: Three Dimensional Applications in Teaching and Learning Processes
  PROCEDIA – SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 191 pp. 2667-2673. , 7 p. (2015)
 22. Dr. Molnár, György Juhász, Dalma Tisóczki, József: Mémek hatása az új generációs oktatási formákra és tanulási környezetekre
  E-NYELV.HU MAGAZIN 2016 : 2 pp. 1-9. , 9 p. (2016)
 23. Molnár, György: Innovatív technológiai megoldások alkalmazása a tanárképzésben
  TANULMÁNYOK: A MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS HUNGAROLÓGIAI KUTATÁSOK INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 2016 : 1. pp. 107-120. , 14 p. (2016)
 24. György, Molnár: Implementation of professional tasks in Project No. TÁMOP-4.1.2.B.2
  OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 3 : 2 pp. 185-199. , 15 p. (2016)
 25. György, Molnár: Digital learning on the basis of 21st century higher education
  OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 3 : 6 pp. 699-706. , 8 p. (2016)
 26. György, Molnár Zsolt, Namestovski Robert, Pinter: Massive Open Courses (MOOCs) held in Serbian, JOURNAL FOR INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION DEVELOPMENT AND TEACHING METHODS OF TECHNICAL AND NATURAL SCIENCES 6 : 1 pp. 12-16. , 5 p.(2016)
 27. Molnár, György: Pillanatképek az IKT szakképzésben alkalmazható megoldásairól – avagy kételyek és jó gyakorlatok az innovatív pedagógiai módszerek útján – visszatekintés az EDU elmúlt időszakára, EDU SZAKKÉPZÉS ÉS KÖRNYEZETPEDAGÓGIA ELEKTRONIKUS SZAKFOLYÓIRAT 6 : 2 pp. 7-18. , 12 p. (2016)
 28. Molnár, György Szűts, Zoltán: Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek!: A privát média hatása a nyilvánosságra
  KORUNK (KOLOZSVÁR) XXVIII: : 8 pp. 16-20. , 5 p. (2017)
 29. Molnár, György Törteli, Telek Márta Szűts, Zoltán: A mémek mint az internetes folklór részei
  HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) XVIII. : 1.szám pp. 54-66. , 13 p. (2017)
 30. György, Molnár Zoltán, Szűts Katalin, Nagy: Digital Immigrants – Strangers
  ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE COMMUNICATIO 4 : 1 pp. 79-91. , 13 p. (2017)
 31. György, Molnár; Zsolt, NamestovskiLenke, Major Zoltán, Szűts Péter, Esztelecki Gábor, Kőrösi: External Motivation, the Key to Success in the MOOCs Framework, ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA Vol. 15. : No. 6. pp. 125-142. , 18 p. (2018)
 32. Molnár, György Szűts, Zoltán Biró, Kinga: Use of Augmented Reality in Learning
  ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 15 : 5 pp. 209-222. , 14 p. (2018)

Konferencia kiadványokban megjelent cikkek:

 1. Formális és informális hálózatalapú tanulási környezetek, s a bennük rejlő tanulási potenciálok szerepe. In Ollé János (szerk.): V. Oktatás-Informatikai Konferencia: Tanulmánykötet. Budapest: ELTE PPK, 2013.  pp. 196-201. (ISBN: 978-963-316-2)
 2. – Sik Dávid: Analysis of Teaching-Learning Potential of the BME Alfa e-Learning Surface In Morten Flaten Paulsen, András Szűcs (szerk.): The Joy of Learning – EDEN Annual Conference Proceedings, 2013, Oslo pp. 1051-1056. p. (ISBN: 978-963-89559-3-)
 3. – András Benedek, János Cz. Horváth: Technology-based knowledge networks in higher education. In Fezile Özdamlı (ed.) 5th WORD CONFERENCE on EDUCATIONAL SCIENCES – 2013. pp. 1-6.
 4. – András Benedek: ICT Related Tasks and Challenges In The New Model of Technical Teacher Training. In John Terzakis, Constantin Paleologu, Tibor Gyires (szerk.): Info Ware 2013: ICCGI 2013: The Eighth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. Nice: 2013.  pp. 40-44. (ISBN: 978-1-61208-283-7)
 5. Challenges and Opportunities in Virtual and Electronic Learning Environments. In Anikó Szakál (szerk.): SISY 2013 IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics. Szabadka/Subotica: IEEE, 2013.  pp. 397-401. (ISBN: 978-1-4799-0305-4/13/)
 6. The role of electronic and virtual learning support systems in the learning process. In 8th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics. Temesvár/Timisoara: IEEE, 2013.  pp. 51-54. (SACI 2013) (ISBN: 978-1-4673-6397-6)
 7. – Hercz Mária: Pedagógiai paradoxonok: Pillanatképek a szakképzésben tanítókról. In: Benedek András, Tóth Péter (szerk.): A munka és nevelés világa a tudományban: Programok és összefoglalók – XII. Országos neveléstudományi Konferencia. Közoktatási Vezetők Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány, Budapest, 2012.  pp. 67-68. (ISBN: 978-963-89110-8-7)
 8. Paradigmaváltás a szakmai tanárképzésben – új módszerek és koncepciók a mérnöktanár-képzésben a BME-n. In Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo (szerk.): A munka és nevelés világa a tudományban: Programok és összefoglalók – XII. Országos neveléstudományi Konferencia. Közoktatási Vezetők Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány, Budapest, 2012.  pp. 66-67. (ISBN:978-963-89110-8-7)
 9. György Molnár – New learning spaces? M-learning’s, in particular the IPad’s potentials in education., In: Michael E. Auer (szerk.):15th International Conference on Interactive Collaborative Learning and 40st International Conference on Engineering Pedagogy. Villach, Ausztria, 2012.09.26-2012.09.28. (IEEE) IEEE, pp. 1-5. Paper 435. (ISBN: 978-1-4673-2426-7)
 10. György Molnár – András Benedek: Development of Teacher Competencies in a New Learning Environment in Higher Education, In: ICCGI 2012 : The Seventh International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. Velence (I), Olaszország, 2012.06.24-2012.06.29. Velence (I): pp. 95-99. Paper 10216. (ISBN: ISBN: 978-1-61208-202-8)
 11. Dr. Molnár György: IKT innováció a felsőoktatásban oktatók módszertani továbbképzésében, In: Csapó Benő – Tóth Edit(szerk.): X. Pedagógiai Értékelési Konferencia, SZTE-NDI, Szeged, 2012. ISBN: 978-963-306-150-3, pp. 165.
 12. György Molnár – András Benedek: New access to the mobile technology as an emerging learning potential, In: Inmaculada Arnedillo Sánchez, Pedro Isaías(ed.): Proceedings of the IADIS International Conference Mobile Learning 2012, Berlin, Germany, march 11-13, 2012, ISBN: 978-972-8939-66-3, pp. 351-354.
 13. Dr. Molnár György: A képi gondolkodást segítő 3 dimenziós alkalmazások a tanítási-tanulási folyamatban, In: Dr. Ollé János(szerk.): IV. Oktatás-informatikai konferencia – Tanulmánykötet, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. ISBN: 978-963-312-086-6, pp. 162-167. Budapest 2012. február 3-4.
 14. György Molnár: Visual Thinking in the 3D World – Three-dimensional Applications in Teaching and Learning, 2nd Visual Learning Conference – Budapest, Dec. 1–2, 2011. http://www.hunfi.hu/nyiri/VL_2/Molnar_abstr.pdf
 15. Dr. Molnár György: Az e-portfólió szerepe az összefüggő gyakorlatok félévében, használatának tapasztalatai az BME-n, Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia, Óbudai Egyetem – TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT, 2011. november 21.
 16. Dr. Molnár György: A közoktatási vezető képzés vizsgálata, különös tekintettel az IKT alapú tanulástámogatási rendszerekre , XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, ELTE, 2011. november 3-5., Gondolati Kiadó, Budapest, ISBN: 978-963-693-380-7 pp. 284.
 17. Dr. Molnár György:  Az IKT – alapú tanulástámogatási rendszerek kiterjesztése a pedagógusképzésben, In: Dr Nádasi András (szerk.) Agria Media 2011. Eger, Magyarország, 2011.10.11-2011.10.12. Eger: EKF Líceum Kiadó, pp. 106-116. (ISBN: 978-615-5250-02-6)
 18. György Molnár: Flashes or steady light? Or the potentials of developing networked learning, In: Miguel Baptista Nunes, Maggie McPherson (ed.): Proceedings of the IADIS International Conference e Learning, IADIS international conference E-learning 2011, Volume II. Rome, Italy, july 20-23, 2011, ISBN: 978-972-8939-38-0, pp. 405-408.
 19. György Molnár – András Benedek: The empirical analysis of a web 2.0-based learning platform, In: Constantin Paleologu, Constandinos Mavromoustakis, Marius Minea (ed.): ICCGI 2011, The Sixth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, Luxembourg, June 19-24, 2011., ISBN: 978-1-61208-008-6, pp. 56-62.
 20. Dr. Molnár György – Czimmer István László: A minőségi oktatás feltételrendszerének vizsgálata a közoktatási vezető képzésben egy empirikus vizsgálat alapján, In: Vidákovich Tibor-Habók Anita(szerk.): IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia kötete, SZTE-NDI, Szeged, 2011. ISBN: 978-963-306-091-9, pp. 78.
 21. Dr. György Molnár: Extension of Networked Learning Modes in Higher Education, In: Dr. Anikó Kálmán(ed.): Mellearn Conference Proceedings, 7. Hungarian National and International Lifelong Learning Conference – Strategic Background Paper: Knowledge Triangle Answering the EU 2020 Needs and Challenges, Veszprém, 2011. április 21-22.; ISBN: 978-693-88878-3-2, pp. 272-279.; letölthető: http://www.mellearn.hu/events/7konf/prezentaciok/b/molnar_gyorgy.pdf
 22. Dr. Molnár György: Az ellenőrzés és értékelés oktatástechnikai megoldásai – különös tekintettel az interaktív táblák feleltető rendszereire , In: Dr. Ollé János(szerk.): III. Oktatás-informatikai konferencia – Tanulmánykötet, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011 január 5. ISBN: 978-963-312-037-8, pp. 207-212. Budapest 2011. január 14-15. ; letölthető:http://oktinf.elte.hu/konferencia2011/regisztracio/index.php?pid=230&id=48&ord=1&cim=&szerzo=moln%E1r%20gy%F6rgy&temakor=0
 23. Dr. György Molnár: Images, Charts, and the Flow of Knowledge, Budapest, 1st Visual Learning Conference – Budapest, Dec. 1, 2010.
 24. Dr. György Molnár –  András Benedek Dr. –  János Cz. Horváth: Moodle-based E-portfolio used in teacher training, In: Morten Flate Paulsen & András Szűcs: Book of Abstracts & Workshop Programme Sixth EDEN Research Workshop, 24-27 October, 2010, Budapest, ISBN: 978-963-87914-4-3, pp. 131-134.
 25. Dr. Molnár György – Horváth Cz. János: A szakmai pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása, fejlesztése, „A szak- és felnőttképzési hálózatok fejlesztése” konferencia, Pécs, 2010.október 14.
 26. Dr. György Molnár –  András Benedek Dr. –  János Cz. Horváth: Jump over the shadow? From the traditional education to the non-typical one or the experiences of an electronic learning environment, In: Miguel Baptista Nunes, Maggie McPherson (ed.): Proceedings of the IADIS International Conference e Learning, IADIS international conference E-learning 2010, Freiburg, Germany, ISBN: 978-972-8939-17-5, pp. 243-247.
 27. Dr. György Molnár : The permanent learning dimensions of sustainable development in light of, 6. Hungarian National and International Lifelong Learning Conference -Lifelong learning, innovation and value creation – Pécs 2010. április 29-30.
 28. Dr. Molnár György: Új generációs tanulási módszerek és tanulási környezetek szerepe az oktatásban, In: Molnár Éva-Kasik László(szerk.): VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia kötete, SZTE-NDI, Szeged, 2010. ISBN: 978-963-306-009-4, pp. 69.
 29. Dr. Molnár György – Horváth Cz. János: Új generációs IKT eszközök alkalmazási lehetőségei különös tekintettel a μ-tartalom készítésre, In: Dr. Ollé János(szerk.): II. Oktatás-informatikai konferencia – Tanulmánykötet, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. ISBN: 978-963-284-124-3, pp. 155-161. ; letölthető: http://prezi.com/uyvamvzorxmy/ikt-es-tartalom/
 30. Dr. Molnár György: Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) szerepe a szakmai pedagógusképzésben, In: Dr. Karlovitz János Tibor (szerk.): Oktatás, nevelés, élethossziglani tanulás, Székesfehérvár, 2010. január 15., A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája, ISBN: 978-963-88422-1-3, pp. 65.
 31. Dr. Molnár György: Az egész életen át tartó tanulás informális és nonformális színtereinek vizsgálata , Országos Neveléstudományi Konferencia, 2009. november 19-21., Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, pp. 174; letölthető: Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 http://www.nevelestudomany.hu/onk2009/regisztracio/index.php?pid=230&id=134&ord=1&cim=&szerzo=moln%E1r%20Gy%F6rgy&temakor=0
 32. Dr. Molnár György: Az E-learning új útjai – oktatási keretrendszerek alkalmazásának lehetőségei, különös tekintettel a Moodle rendszerre, Tudomány hete a Dunaújvárosi Főiskolán, Dunaújváros, 2009. november 10.
 33. Dr. Molnár György: Az információs és kommunikációs technológiák jelentősége a mérnöktanárképzésben, A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője – Biszterszky Elemér Emlékkonferencia, BMF, Budapest, 2009. november 3., ISBN: 978-963-7154-89-8; letölthető: http://tmpk.bmf.hu/conferences/bek09/dl/14A-MGy.pdf
 34. Dr. György Molnár : ICT, network and mobile communication’s solution in mirror of non tipical forms, In: Dr. Anikó Kálmán(ed.): Mellearn Conference Proceedings, 5. Hungarian National and International Lifelong Learning Conference – Strategies, Technologies and Methods in a Learning and Knowledge society – Sopron 2009. április 16-17., ISBN: 978-963-87523-9-0, Rexpo Kft., Debrecen, 2009. pp. 85-98; letölthető: http://www.mellearn.hu/events/5konf/absztraktok/molnar_gyorgy.pdf
 35. Dr. Molnár György: Tapasztalatok a Moodle e-learning keretrendszer alkalmazásáról – Az alkalmazott Moodle oktatási keretrendszer leírása, használata, In: Dr. Benedek András (szerk.): “Oktatás-innováció és minőségfejlesztés az IKT stratégiai integrálásával – élenjáró módszerek és gyakorlatok a felsőoktatásban” Konferenciakiadvány,  ISBN 978-963-420-980-5, BME, Budapest, 2009. pp. 50-64
 36. Dr. Molnár György: Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) szerepe a szakmai pedagógusképzésben, VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13-15., ISBN 978-963-503-386-7, Aula Nyomda, Budapest, pp. 65
 37. Molnár György: A szakmai pedagógusok IKT befogadóképességének vizsgálata, In: Dr. Kadocsa László (szerk.): A Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXX/2., ISSN 1586-8567, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, Dunaújváros, 2008. november pp. 147-153
 38. György Molnár : The application opportunities of  the digital boards in the education, In: Dr. Nádasi András (szerk.) : Agria Media 2008. I. kötet, ISBN 963-9417-09-2, EKF Líceum Kiadó, Eger, 2009. április, pp. 167-174
 39. Molnár György: IKT-val támogatott új tanulási környezetek szerepe az oktatásban, In: Dr. Benedek András – Dr. Hunyadi Györgyné (szerk.): VII. Nevelésügyi Kongresszus ” Az oktatás közügy” Zárókötet, ISBN 978-963-06-7276-4, Juhász Nyomda, Szeged, 2009. pp. 428-436
 40. Molnár György – Horváth Cz. János: Új tanulási környezetek a tudásalapú társadalom oktatási rendszerében Magyarországon – „Az elektronikus távoktatás Innovációi” konferencia, ISBN 978-963-7154-70-6, Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest, 2008. március 20.
 41. Molnár György : Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) által átjárt informatikai tanulási környezet leírása a mérnöktanárképzésben, In: Dr. Kadocsa László (szerk.): A Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXIX/2., ISSN 1586-8567, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, Dunaújváros, 2007. november  pp.173 -183
 42. GyörgyMolnár :The role of information and communication technologies (ICT) in vocational education and training (VET) teacher training. – In: Dr. András Benedek (editor): New Trends in Theacher Training  (Proceedings of the Confernce Budapest,  18th November 2006)  ISBN 978-963-420-921-8 TUB Institute of Applied Pedagogy and Psychology, 2007. pp. 43-47
 43. Molnár György : Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) szerepe a szakmai pedagógusképzésben. In: Dr. Benedek András (szerk.): Új tendenciák a képzők képzésében, ISBN 978-963-420-919-5, BME Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Budapest, 2007. pp.135-142
 44. Molnár György: Az Információs és Kommunikációs Technológiák jelentősége a mérnöktanár-képzésben, valamint a szakképzésben – In: Dr. Kadocsa László (szerk.): A Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXV., ISSN 1586-8567, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, Dunaújváros, 2004. november  pp.357 – 371 (597)
 45. Molnár György: A multimédia jelenléte a mérnöktanárképzésben, illetve a szakképzésben. In: Forczek Erzsébet (szerk.): Multimédia  az oktatásban 2004 tudományos konferencia kiadványa, 2004. május 27-29., ISBN 963 7179 887, SZTE ÁOK Nyomda, Szeged, pp. 138-142
 46. György Molnár: Influence of the technological development on the education of engineering – teacher as well as on the vocational training – microCAD 2004 Nemzetközi Tudományos Konferencia Miskolci Egyetem, 2004. március 18-19.
 47. Molnár György: A német felsőoktatási modulrendszer reformja által érintett területek, III. Országos Neveléstudományi Konferencia 2003. október 9-11., Aula Nyomda,  Budapest, pp. 287
 48. Molnár György: Az Információs és Kommunikációs Technológiák szerepe a szakmai pedagógusképzésben, Szakképzés – Pedagógia doktori iskola VII. hallgatói  konferencia 2002. július 4.

Konferencia előadások:

1.  Molnár György: A szakiskolai tanárok továbbképzési igényei, különös tekintettel az Információs és Kommunikációs Technológiákra – „Tudománnyal a környezeti nevelésért” konferencia Sopron, 2007. március 23.

2.  Molnár György: Műszaki képzési módszerek az informatikában a felnőttképzés nézőpontjából – „Magyar tudomány hete a Dunaújvárosi Főiskolán” konferencia Dunaújváros, 2005. november 25.

3.  Molnár György: Motivációk és tanárképek megjelenése a mérnöktanár – képzésben, valamint a szakképzésben különös tekintettel az informatikaoktatásra – „Alkalmazott neveléstudományok és társadalomtudományok a 21. sz. műszaki értelmiség képzésében” konferencia Sopron, 2005. november 11.

Egyéb kiadványok:

1. Molnár György: Fenyeget-e a színvonal csökkenés? Záróvizsgák tapasztalatai az elnöki jelentések alapján, Tanulmány, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 2007. május

2.  Molnár György:  Hangszerkesztő programok, In: Dr. Benedek András (szerk.): A távoktatás és az e-learning fejlesztése tananyagterv, Nemzeti Felnőttképzési Intézet 2006 december, pp. 61-68

3.  Molnár György: IKT eszközök, In: Dr. Benedek András (szerk.) A távoktatás és az e-learning fejlesztése  tananyagterv, Nemzeti Felnőttképzési Intézet 2006 december, pp. 33-49

4.  Vidékiné Reményi Judit – Molnár György: A szakiskolai tanárok továbbképzési igényei felmérése és az eredmények kiértékelése, Tanulmány, Nemzeti Szakképzési Intézet 2006. december

5.  Vidékiné Reményi Judit – Molnár György: A szakmai tanárképzés jelenlegi gyakorlata Magyarországon , Tanulmány, Nemzeti Szakképzési Intézet 2006. június

6.  Molnár György: Miért nehéz a matematika? Az előzetes tudás, a tanulási képesség és konzultációk szerepe. Az IKT használat és Internet attitűd elemzése és fejlesztési lehetőségei. In: Balogh Andrásné dr.(szerk.): Szakképzési metodika – a felnőttképzés szempontjából Budapest, 2005. december

7.  Molnár György: Az Információs és Kommunikációs Technológiák jelentősége a mérnöktanár-képzésben, valamint a szakképzésben – BME TDK 2003. november 11.

8.  Molnár György: Az Információs és Kommunikációs Technológiák jelentősége a mérnöktanár-képzésben – BME TDK 2002. november 12.

9.  Molnár György: Az Információs és Kommunikációs Technológiák szerepe a szakmai pedagógusképzésben,  BME TDK 2001. november 14.

10. György Molnár: Point-to-Multipoint ATM Signalling Performance Measurements, BME HSN Lab. 1999.

 

 

 

Kutatási területek:

1998 – ATM kapcsolók jelzési-teljesítmény vizsgálata

1999 – Protokollok konformancia tesztelése

2001-  Információs és Kommunikációs Technológiák szerepének vizsgálata a mérnöktanár-képzésben és a szakképzésben

2006 – Pedagógus továbbképzések

2007 – A tanulás IKT környezete

2008 – Interaktív táblák az oktatásban

2009 – Oktatási keretrendszerek alkalmazása

2012 – Saját eszközhasználatra épülő korszerű módszertani megoldások

2014 – Élménypedagógia módszerek hatása a tanítási-tanulási folyamatra

//