Németh József, publikációk

 Publikációk

2017

 • Németh József
  A gépészeti tudományok oktatásának másfél évszázada
  In: Dr. Czigány Tibor (szerk.)
  Gépészmérnöki kar anno 1871. Budapest: BME, 2017. pp. 4-115.
  Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos
 • Németh József
  One and Half Centuries of Education of Mechanical Engineering Sciences at BME
  In: Dr. Czigány Tibor (szerk.)
  Faculty of Mechanical Engineering anno 1871. Budapest: BME, 2017. pp. 4-15.
  Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

2016

 • Németh József
  A hidakat nem csak megálmodni kell: Mistéth Endre (Műegyetmi professzorok)
  INNOTÉKA. TUDOMÁNY, INNOVÁCIÓ, ZÖLDGAZDASÁG 6:(3) pp. 40-41. (2016)
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos
 • Németh József
  Aki építeni tudott a vizek erejére: Mosonyi Emil (Műegyetemi professzorok)
  INNOTÉKA. TUDOMÁNY, INNOVÁCIÓ, ZÖLDGAZDASÁG 6:(4) pp. 48-49. (2016)
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2015

 • Németh József
  Mátyásföldtől Amerikáig. Pillanatképek a magyarországi autóbuszgyártás történetéből
  INNOTÉKA. TUDOMÁNY, INNOVÁCIÓ, ZÖLDGAZDASÁG 5:(10) pp. 36-41. (2015)
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos
 • Németh József
  Akit egy Nobel-díjas javasolt tanárnak: Zemplén Géza (Műegyetemi professzorok)
  INNOTÉKA. TUDOMÁNY, INNOVÁCIÓ, ZÖLDGAZDASÁG 5:(3) pp. 48-49. (2015)
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos
 • Németh József
  A számítástudomány nagyon úttörője: Kozma László (Műegyetemi professzorok)
  INNOTÉKA. TUDOMÁNY, INNOVÁCIÓ, ZÖLDGAZDASÁG 5:(11) pp. 48-49. (2015)
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2014

 • Németh József
  Iparpolitika, műszaki fejlesztés, mérnöktovábbképzés
  In: benedek andrás (szerk.)
  75 éves a Mérnöktövábbképző Intézet. Budapest: BME Mérnöktovábbképző Intézet, 2014. pp. 6-27.
  Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos
 • Németh József
  Innovations in the history of Hungarian rail
  INNOTÉKA. TUDOMÁNY, INNOVÁCIÓ, ZÖLDGAZDASÁG 4:(9) pp. 28-33. (2014)
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos
 • Németh József
  A Szemere utcától a világhírig: Gábor Dénes
  INNOTÉKA. TUDOMÁNY, INNOVÁCIÓ, ZÖLDGAZDASÁG 4:(12) pp. 52-53. (2014)
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2013

 • Németh József
  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar – Faculty of Economics and Social Sciences
  Budapest: BME GTK, 2013. 96 p.
  (ISBN:978-963-313-074-2)
  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

2011

 • Németh József
  Imre Sándor mint a BME rektora
  In: Dr Benedek András (szerk.)
  A nemzetnevelő Imre Sándor (1877-1945): A 2010. október 28-i emlékkonferencia előadásai. 48 p.
  Budapest: BME Műszaki Pedagógia Tanszék, 2011. pp. 27-33.
  (Egyetemi Történeti Füzetek)
  Egyetemtörténeti Füzetek
  Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos
 • Németh József
  In memoriam Gábor Dénes: A Szemere utcától a világhírig
  MAGYAR TUDOMÁNY 172:(6) pp. 729-733. (2011)
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos
 • Németh József
  Stépán Gábor (szerk.)
  FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
  Budapest: BME GMK, 2011. 42 p.
  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

2010

 • Németh József, Penninger Antal, Pásztor Endre, Meggyes Attila
  Penninger Antal (szerk.)
  A hőerőgépek professzora – Brodszky Dezső
  Budapest: BME GMK, 2010. 24 p.
  (Egyetemtörténeti füzetek)
  Könyv/Monográfia/Tudományos

2009

 • Németh József, Ginsztler János, Kiss Iván
  Benedek András (szerk.)
  A Mérnöki Továbbképző Intézet 70 éve (1939-2009)
  Budapest: BME Mérnöktovábbképző Intézet, 2009. 145 p.
  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

2008

 • Németh József
  Penninger Antal (szerk.)
  Az energetika professzorai – Heller László
  Budapest: BME GMK, 2008. 11 p.
  (Egyetemtörténeti füzetek)
  Könyv/Monográfia/Tudományos

2005

 • Németh József
  A Műegyetemtől a világhírig
  Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2005. 230 p.
  (ISBN:9634208126)
  Könyv/Szakkönyv/Tudományos

2004

 • Németh József
  Demand and opportunity. The Hungarian engineers in industrial policy after world war two (1945-1948)
  PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 12:(2) pp. 231-244. (2004)
  Link(ek): Teljes dokumentum, Scopus
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2002

 • Németh József
  Role of Engineers and Milestones of Industrial Development in Hungary
  PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 10:(2) pp. 227-242. (2002)
  Link(ek): Teljes dokumentum, Scopus
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1999

 • Németh József
  A technika és mérnökség Magyarországi története (mérnökszerepek és ipartörténeti korszakváltások)
  Budapest: Műegyetemi Kiadó, 1999. 382 p.
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Tudományos

1998

 • Németh József
  Műszaki fejlődés – Természettudományos műveltség, Műszaki és természettudományi egyesületek és társaságok Magyarországon
  Budapest: MTESZ, 1998. 198 p.
  Könyv/Monográfia/Tudományos

1997

 • Németh József
  Szögi László (szerk.)
  Die technise Kultur,Studentewanderungen, Ingenieurbildung und Europeartum
  Budapest: ELTE, 1997. 284 p.
  Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

1996

 • Németh József
  INDUSTRIAL POLICY AND ENGINEERING TRAINING IN HUNGARY IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
  PERIODICA POLYTECHNICA-HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 4:(2) pp. 199-208. (1996)
  Link(ek): Teljes dokumentum, Egyéb URL
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos
 • Németh József
  Nemzeti történelem – technikai kultúra a XVIII. század végéig
  TECHNIKATÖRTÉNETI SZEMLE XXII:(1) pp. 71-79. (1996)
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1991

 • Németh József
  Széchenyi és a XIX. századi műszaki értelmiség
  MAGYAR TUDOMÁNY 152:(8) pp. 1017-1023. (1991)
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1978

 • Németh József
  A műszaki értelmiség és a mérnökszakszervezet 1946/47 fordulóján
  SZÁZADOK 112:(5) pp. 899-933. (1978)
  Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos