Dr. Sturcz Zoltán, önéletrajz

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

Név: DR. STURCZ ZOLTÁN

Beosztás: egyetemi docens

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék

Budapest 1111 Egry József u. 1. E ép. IV. emelet 411.

Tel.: 463-3329; fax: 463-1697; E-mail: sturcz.z@eik.bme.hu

Személyi adatok:

Születési hely, idő: Budapest, 1948. dec. 21.

Szakmai végzettség:

Magyar-orosz nyelv és irodalom szak ELTE, 1973.

Alapfokú könyvtárosi szakvizsga OPKM, Bp. 1977.

Történelem szak ELTE, 1978.

Bölcsészdoktor (Téma: stilisztika, kultúrtörténet, irodalom;
Vizsgatárgyak: Szakmódszertan, Filozófia) ELTE, 1982.

A neveléstudomány kandidátusa (Ph.D.) MTA TMB, 1992. (1995.)

Téma: Nyelvoktatási viták, irányok, tervezetek
Magyarországon: Nyelvoktatásunk első reformévtizede 1910-1920.

Vizsgatárgyak: Neveléstörténet, Szakmódszertan

Protokoll, viselkedéskultúra (tanf., vizsga) ELTE, 1996.

Távoktatási tutor (szakértőképző tanf.) NTT-PTE, 2003.

Nyelvvizsgák, nyelvismeret:

Orosz ff.(diploma); angol kf.(nyelvvizsga); német, finn, lengyel, latin alapszint (egyetemi vizsgák, egyéb tanulmányok)

Munkahelyek és beosztások:

Általános Iskola és Dolgozók Gimnáziuma, Veresegyház (tanár) 1971 – 1977

Budapesti Műszaki Egyetem, Nyelvi Intézet 1977 – 2003

Műszaki Pedagógia Tanszék 2004 –

(nyelvtanár 1977-89; egyetemi adjunktus 1989-1993; egyetemi docens 1993-)

BME Nyelvi Intézet igazgatóhelyettese 1983-1990; igazgató 1990-2001.; Egyetemi Tanács tagja: 1984-87; BME KOE Tudományos Bizottság tagja: 1984-87; Term. és Társtud. Kar Tudományos Bizottság tagja: 1987-1990.; Kari Tanács tagja: 1990-; Kari Doktori Tanács tagja: 1990- (nyelvi programok, szabályzatok, szakvélemények készítése); BME Nyelvvizsgaközpont igazgatója 2000-2001.

GTK általános és oktatási dékánhelyettes 1998 –

Oktatási tevékenység:

Magyar mint idegen nyelv (kezdő-, speciális-, intenzív-, különböző differenciált oktatási formák) 1977- 2000.

Magyar nyelvi gyakorlatok (nyelvi, irodalmi, stilisztikai speciális kollégium – egyetemi előkészítő tanfolyam) 1978 – 1991.

Magyar nyelv (orosz nyelvű mérnökképzésben résztvevő robottechnika szakos hallgatóknak) 1988 – 2001.

Orosz nyelv (af., kf , speciális kollégium) 1997 – 1995.

Nyelv- és stílusgyakorlat (orosz nyelvű szakfordító- és tolmácsképző szak) 1996- 2002.

A szakmai nyelvművelés alapjai I., II., III. előadás/gyakorlat (mérnöktanár szak)1995-

Kommunikációs készségfejlesztés (speciális kollégium szendvicsképzésben *egyetem – ipar – egyetem* résztvevő mérnökhallgatóknak; “Az írásbeli kommunikáció” című modul vezetése: előadás + gyakorlat) 1996-2001.

A szaknyelv oktatáselmélete és oktatástörténete (előadás, speciális kollégium, szakkonzultáció a “Szakképzés pedagógiája” című BME Ph.D. programban) 1996-2003.

Magyar nyelv I., II. Nemzetközi szakfordító és tolmácsképzés hallgatóinak 1998-

Az idegennyelv-oktatás története (előadás: Janus Pannonius Tudományegyetem,majd Alkalmazott nyelvészeti PhD program) 1999-

A nyelvpedagógia története (szeminárium: Pécsi Tudományegyetem, nappali tagozat és szakirányú továbbképzés) 2002-

Szakszeminárium, szakkonzultáció PhD disszertáció készítéséhez 1996-

Szakmai nyelműves Hagyományos-, alap- és mesterképzés 1995-

Prezentáció Hagyományos-, alap- és mesterképzés 2005-

Nemzetközi potokoll és etikett Hagyományos-, alap- és mesterképzés 2008-

Kiadói munka, tananyagalkotás, publikálás

a) “Módszertani Füzetek” című módszertani kiadvány sorozatszerkesztője, 1986-2001. (1-22 szám)

b)  “Folia Practico-Linguistica” című alkalmazott nyelvészeti szakfolyóirat felelős kiadója, szerkesztője 1989-2001.

c) Részvél a Baccalareus Scientiae tankönyvsrozat elindításában 2004-

d) jegyzet, tankönyv, oktatási segédlet, szakanyag: 16 db.

e) 75 alkalmazott nyelvészeti, nyelvpedagógiai, oktatástörténeti, oktatáselméleti, nyeművelési cikk, tanulmány; 60 hazai és nemzetközi konferenciaelőadás

Egyéb szakmai tevékenység:

a) Oktatásszervezés: 6000 hallgató differenciált nyelvi képzésének irányítása; intézeti kutatásszervezés; 1990-2001.; GTK oktatásszervezési munkája 7000 hallgató: 1998-

b) Lektorálás: anyanyelvi, módszertani (jegyzetek, tankönyvek, tanulmánykötetek)

c) Szakvélemény készítése, szabályzatok kidolgozása, nyelvi segédanyagok, 1983, 1985, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000; 1998 – (kari anyagok)

d) Konferenciaszervezés ( alkalmazott nyelvészeti, módszertani, nyelvpedagógiai konferenciák; részvétel országos és nemzetközi konferenciák, kongresszusok szervezésében) 1983-

e) Tudományos Diákköri Tevékenység szakmai irányítása: Nyelvi Szekciók 1988-2001. GTK TDK szervezésében részvétel 1998-

f)  BME Nyelvvizsgaközpont létrehozása és akkreditációja: általános- és műszaki kommunikációs nyelvvizsga-rendszer: három szint, nyolc nyelv; 2000-2001.

g) Szakok, szakirányú továbbképzések, BSc/BA alapszakok és MSc/MA mesterszakok egyetemi és MAB akkreditációjának előkészítése a GTK-n: 1998-

h) Részvétel PhD készítésében, eljárásban: 3 témavezetés, 11 opponensi véleményezés, 3 bizottsági véleményezés

Kutatási terület:

nyelvpedagógia, nyelvoktatás-történet, oktatáselmélet; szaknyelv-kutatás, szakmai nyelvművelés (műszaki szaknyelv, stilisztika, nyelv – irodalom – kultúra kapcsolata; nyelv – szakképzés – gazdaság kapcsolata)

Kutatási-fejlesztési projektek:

a) FEFA Idegennyelv-oktatási projektek:
1991-93, 1992-94, 1993-95, 1994-97; projektvezető

b) MKM Kutatási Fejlesztési Pályázat:
szaknyelvkutatási programok: 1994, 1995, 1996; témavezető

c) Klebelsberg Kunó Szakalapítvány: nyelvpedagógiai, tananyagfejlesztési, alkalmazott nyelvészeti projektek: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998; témavezető

d) Műszaki Rektori Főigazgatói Kollégium Nyelvi Bizottsága 1998- ; (elnök, témavezető, projektvezető)

e) Ipar a Korszerű mérnökképzésért Alapítvány pályázati témavezető 1993-2001.

f) Részvétel GTK fejlesztési, kutatási projektekben 1998-

Szakmai egyesületi tagság:

Nyelvtanárok Országos Egyesülete (vezetőségi tag)

Magyarországi Nyelvoktatók és Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete (választmányi tag)

Modern Filológiai Társaság (tag)

Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társasága (tag)

MTA Magyar Nyelvtudományi Társaság (tag)

MTA Pedagógiai Szakbizottság (tag)

MAPRJAL, VAPRJAL (Orosz Nyelv és Irodalom Tanárok Nemzetközi, Magyarországi Szervezete) (tag)

IGIP – International Society for Engineering Education (tag)

Tanárok Európai Egyesülete (tag)