A mérnökképzés története (BMEGT51V100)

A mérnökképzés története (BMEGT51A022)

A tantárgy oktatásának módja

2 óra gyakorlat hetente

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. Benedek András, egyetemi tanár

A tantárgy célja

A tárgy célja bemutatni a magyar mérnökképzés történetét, neves tanárait és egykori tanítványait, akiknek jelentős szerepük volt a technika- és iparfejlesztés hazai és nemzetközi történetében. A kollégium foglalkozik napjaink mérnökképzésével. Vizsgálja az oktatás és az ipar kapcsolatrendszerét, elemzi a nemzetközi tendenciákat. Az előadásokon több portréfilm részlet kerül bemutatásra, amelyek egykori és mai professzorok életútját mutatják be.

A tantárgy részletes tematikája

 • A középkor híres egyetemei és a magyar peregrinusok
 • A magyar műszaki és természettudományos képzés kezdetei
 • Az Institutum-Geometrico Hydrotechnicum és az Ipartanoda
 • Beszédes József, Juhbal Károly Sztoczek József, Rausch Ferenc, Vásárhelyi Pál
 • A kir. József Műegyetem létrejötte és szerepe a mérnökképzésben és a magyarországi iparfejlesztésben (1871-1934.)
 • Bánki Donát, Zipernowsky Károly, Wartha Vince, Kruspér István, Pecz Samu, Hauszmann Alajos, Kőnig Gyula, Szily Kálmán, Kürschák József
 • A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1934-1949.)
 • (Iparfejlesztés, mérnökképzés, mérnöktovábbképzés)
 • Tanárok és tanítványok: Mihailich Győző, Csonka Pál, Kotsis Iván, Schimanek Emil, Herrmann Miksa, Liska József, Verebélẏ László, Pattantyús Á. Géza, Bay Zoltán, Imre Sándor, Zemplén Géza, Varga József
 • Mérnökképzés a 20. század második felében
 • Gillemot László, Heller László, Csűrös Zoltán, Oltay Károly, Hazay István, Kozma László, Simonyi Károly, Barta István
 • Oktatás ellenszélben
 • A szakértelem leértékelődése
 • Mennyit ér a mérnök?
 • A Műegyetem közügy! A Műegyetem közügy? Quo vadis?
 • Mérnök a 21. században
 • Professzor portrék a Műegyetemen
 • Gazdaságpolitikai kihívások a műszaki értelmiséggel szemben
 • Sok, vagy kevés a mérnök?
 • Érték és lépésváltás a mérnökképzésben
 • Innováció és műszaki értelmiség
 • Hogyan tovább Műegyetem? Kutató egyetem – fejlesztési stratégia