Innovatív tanulás és oktatás (BMEGT51A302)

Innovatív tanulás és oktatás (BMEGT51A302)

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetent

Megszerezhető kredit

3 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. habil. Molnár György, egyetemi docens

A tantárgy célja

A tárgy célkitűzése kettős. A hallgatók tanulási szemléletmódjának, attitűdjének, digitális kompetenciájának fejlesztése. A korszerű digitális kommunikációs eszközök és rendszerek használata a tanulás folyamatában, annak támogatásában. A másodlagos cél azon elméleti modellek bemutatása, melyek az új kommunikációs technológiák oktatásban történő bevonását jelentik.

Végül az előbbi ismeretekre építve egy olyan átfogó tanulással kapcsolatos szemléletmód átadása a cél, amelynek segítségével a hallgatók eligazodhatnak a témában.

A tantárgy részletes tematikája

 • E-learning felfogások, hálózati tanulások (MOOC) meghatározások és modellek; oktatástechnológia a digitális világban, ezek alkalmazása a tanulás gyakorlatában
 • Az online tanulás pedagógiai és módszertani kérdései; az e-learning új útjai, web 2.0 és 3.0 alkalmazások; kollektív tartalmak; online kurzusmenedzsment rendszerek.
 • Közösségépítő hálózatok – hálózattudás, hálózatosodás, közösségi média hatékony használata tanulás támogatására
 • Integrált elektronikus tanulási környezetek és crowdsourcing és Big Data rendszerek használata az oktatás gyakorlatában
 • A 3D és az augmentált valóság a tanulási folyamat támogatására
 • A tanulás környezetének átalakulása – Mobil kommunikációs eszközökkel támogatott tanulás gyakorlati aspektusai
 • Nyitott és nyílt elérésű tanulási környezetek és rendszerek tanulásra gyakorolt hatása
 • 1. ZH az addig elhangzott ismeretanyagra építkezve (extra előadás)
 • Az önállóság és az önirányított tanulás szerepe az ismeretek elsajátításában
 • Felhőalapú szolgáltatások szerepe az információkezelés és feldolgozás területén
 • Ismerettérkép alapú, problémamegoldó gondolkodás és bevésési technikák gyakorlati alkalmazása
 • Gamifikáció hatása a tanulásra a különböző generációk tükrében
 • Hallgatói attitűdök formálódása az információs társadalomban, és ezek hatásai
 • 2. ZH az 8-13. héten elhangzott ismeretanyagra építkezve – opcionális előadás