Alkalmazott szakmai prezentáció és előadás technika (BMEGT51V101)

Alkalmazott szakmai prezentáció és előadás technika (BMEGT51V101)

A tantárgy oktatásának módja

2 óra gyakorlat hetent

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. habil. Szűts Zoltán, egyetemi docens

A tantárgy célja

A tárgy célkitűzése kettős. Az elsődleges cél megismerni a gyakorlatban is a hatékony prezentációs technológiákat és módszereket, valamint programokat, a másodlagos az ezzel kapcsolatos érvelési, kommunikációs és reprezentációs ismeretek elsajátítása.

A képzés során a hatékony és meggyőző prezentáláshoz szükséges technológiai, stiláris és előadói ismereteket adják át az oktatók.

Egy olyan átfogó gyakorlati szemléletmód átadása a cél, amelynek segítségével a hallgatók eligazodhatnak a prezentációk világában, és mind az oktatásban, mind a munka világában képesek használni azokat.

A tantárgy részletes tematikája

 • A prezentáció célja és eszközei
 • Szövegalkotási alapismeretek
 • Tipográfiai ismeretek
 • Vizuális kommunikációs alapismeretek
 • Kommunikációs alapismeretek (verbális és nonverbális kommunikáció: beszéd, mozgás, testtartás)
 • Hatékony érvelési és vitakészség fejlesztése
 • Táblázatok, ábrák és diagramok készítése
 • Infografika készítése
 • Prezentáció készítés (technikai ismeretek PPT és SlideShare)
 • Prezentáció készítés (technikai ismeretek Prezi, Prowise, Maxwhere, Madoko, Mentimeter)
 • Tudományos (oktatási) és vállalati prezentációk
 • Öltözködési protokoll és etikett
 • Hatékony időkezelés, kötelező formai elemek
 • Prezentációs gyakorlatok, programok alkalmazása