Tanulás és életpálya (BMEGT51A020)

Tanulás és életpálya (BMEGT51A020)

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. habil Kálmán Anikó, egyetemi docens

A tantárgy célja

A modul célja bemutatni, elemezni és értelmezni az Európai Unió oktatáspolitikájának stratégiai dokumentumait; az EU 2020 Horizont, 2030 Akcióterv kihívásait; az élethossziglan tartó tanulás irányelvének hatására bekövetkezett változásokat; a „lifewide” és „lifespan” folyamatszemléletű gondolkodást. A hallgató értse meg a tanítás-tanulás folyamatában bekövetkezett változásokat, a paradigmaváltást. Tudja értelmezni és elemezni (megfelelő források alkalmazásával) a munkaerőpiac, a piacgazdasági igények globális hatását. Értse meg, hogy miért válik az oktatás stratégiai jelentőségűvé, mi a tanár, facilitátor, stb. szerepe a megváltozott környezetben. A hallgató szerezzen jártasságot a változás hatásának vizsgálatában: a tanítás-tanulás professzionális folyamatában, a szereplők és szerepeik vonatkozásában.Mit jelent a fogalom: A „21. századi gyermekek”(OECD;CERI;2016;

A képességstratégiák támogatása fontos orientáló elv a PIAAC második ciklusában, továbbá maga a vizsgálat is kiegészült új képességelemek mérésével (pl. adaptív problémamegoldás, személyiségjegyek) és munkaadói komponenssel. „Szociális és emocionális képességek longitudinális vizsgálata” (LSEC)

A több éve zajló program – mely „Oktatás és társadalmi haladás” (ESP) néven is ismert – célja a „nem-kognitív”, vagy szociális és érzelmi képességek („social and emotional skills”) definiálása, ezek mérhetővé tétele és effektív mérése (EDU/CERI/CD(2016)9; Halász, 2016), valamint e képességek fejlesztésének hatásvizsgálata a társadalmi-gazdasági fejlődésre.

A hallgatók a képzés során megszerzik a szükséges ismereteket és képességeket . megérteni az életen át tartó versenyképes tudás fenntartásának jelentőségét, önálló foglalkozás és munkakör elemzést végezve saját tanulási képességeit és módszereit elemezve. Megértik a tanulási készség mint életkészség problematikáját az új típusú kapcsolati tőke, hálózati munka, team munka, munkamódszereit az életen át tartó tanulás kontextusában. Önálló probléma-felismerési és megoldási készség fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt a hazai és európai munkaerőpiaci kihívások elemzésével. Másrészt megismerik a felsőoktatás új modelljét ,melyet a megváltozott környezetre ad. Így egy komplex rendszerszemléletű gondolkodással vizsgálhatják a világot melyben élnek

A tantárgy részletes tematikája

 • Understand the paradigm shift of lifelong learning
 • Describe and make a list of the new roles of actors int he teaching –learning process
 • Analyse the new role of Higher Education in the 21st century
 • Understand the process of self-directed learning
 • Do a comparative analysis of the current EU and world conditions of educational systems influenced by the economic crisis
 • Group work,team format; Choose the topic of the problem solving
 • Informal group presentation (team work)
 • Understand the Knowledge Triangle model of higher education
 • Analyse and describe the EU 2020 Horizon programme
 • New skill and competencies int he new learning environment
 • Understand the new circumstances and influence of working/learning life
 • Presentation of the Global Problem Group work1f
 • Presentation of the Global Problem Group work2f
 • Evaluation