Prezentáció (BMEGT51A004)

Prezentáció (BMEGT51A004)

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. habil. Molnár György, egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

A tantárgy célja

A szakmai anyanyelvi, a szakmai kommunikációs ismeretek és a szerkesztési készségek fejlesztése, továbbá a nyelvi tudatosság formálása; az előadói és a prezentációs kultúra alapelemeinek kialakítása, műfajainak, módszertanának megismertetése; az elektronikus prezentációs technikák használata; a szóbeli előadást kísérő prezentáció összhangjának megteremtése.

A tantárgy részletes tematikája

 • A prezentáció fogalma, értelmezése; prezentáció és kommunikáció viszonya. Mikrofeladat: a saját prezentációs tapasztalatok, élmények begyűjtése, értékelése.
 • Felkészülés a prezentációs feladatokra: cél-, közönség-, helyszín-, eredményelemzés szempontjai. Mikrofeladat: a közönség- és a helyszín rizikóelemei.
 • Az írásművek alkotásának általános nyelvi, formai, szerkesztési jellegzetességei, protokolláris szabályai. Mikrofeladat: szerkesztési, helyeírás-elemzési teszt.
 • Meghívó-szerkesztés. Mikrofeladat: Levélformátumú meghívóminta kritikai elemzése; egyéni munka Rrövid meghívótervezet: esemény, téma, helyszín, időpont kijelölése; csoportos feladat.
 • Előadói prezentációs formák, műfajok, események, helyszínek. Mikrofeladat: egy saját szakmai élmény rövid leírása, értékelése.
 • Resume-szerkesztés (absztrakt, konferencia-összefoglaló szerkesztése). Mikrofeladat: tématervezet (esemény, hely, időpont) csoportos feladat. 1. f. beadása papíralapon a tanóra után
 • A szóbeli előadást kísérő elektronikus prezentáció felépítése, koncepció kialakítása. Mikrofeladat: prezentációs témavázlat egyénileg motivált témakörben. 2. f. feltöltése a Moodle rendszerbe az oktatási hét végén (szombat 24.00)
 • Hatásos prezentáció készítése PowerPointtal, Prezi.com és egyéb megoldások; elméleti és gyakorlati kérdések. Mikrofeladat: egyéni kérdésfelvetések, szerkesztési problémák felvetése, megbeszélése.
 • Hallgatói mintaprezentációk bemutatása; elemzési, értékelési szempontok. Mikrofeladat: Két hallgatói prezentáció élő bemutatásban. Értékelés egyéni értékelő lapokon, majd kollektív módon.
 • Felszólalás vagy hozzászólás fogalmazása és kapcsolódó handout készítése. Mikrofeladat: egy elképzelt felszólalási szituáció bevezető részének megfogalmazása, élő bemutatása; csoportos munka.
 • A beszédművek: előadás, felszólalás, hozzászólás, vita stb. fajtái, értékelésének szempontjai. Mikrofeladat: egy saját élmény rövid bemutatása, kritikai elemzése. 3. f. feltöltése a Moodle rendszerbe az oktatási hét végén (szombat 24.00)
 • A beszédművek retorikai szempontjai, mintaszövegek, gyakorlatok. Mikrofeladat: eltérő műfajú retorikai bemutatók egyéni jelentkezés alapján. Közös elemzés, értékelés.
 • A beszédművek nyelvi alkotásának technikai, formai, retorikai, protokolláris szabályai. 4. f. beadása papíralapon (péntek 12.00 MPT Hallgatói Iroda QA I. 124.) Mikrofeladat: egyéni SWOT-analízis készítése a saját prezntációs képességekről.
 • Írásművek, beszédművek: szerkesztés kérdések, bibliográfia, webográfia, idézés, mottó, plágium, szakmai etika. Mikrofeladat: kérdések, felvetések a fenti témakörökkel kapcsolatban.